Akademia Leona Koźmińskiego z kampanią „Mów do mnie grzecznie”

19.11.2023

Mów do mnie grzecznie to wspaniała kampania społeczna, zainicjowana i prowadzona przez dr Agatę Jastrzębowską w ramach Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością Akademii Leona Koźmińskiego.

W ramach kampanii rozpoczęła się promocja najnowszego projektu – Słowniczka Grzecznej Mowy. Słowniczek ma na celu uświadomienie, że agresywna komunikacja w miejscu pracy nie jest skuteczna i oferuje w jej miejsce komunikację asertywną, zgodnie z modelem Porozumiewania się bez przemocy.

Słowniczek można pobrać bezpłatnie na stronie: https://mowdomniegrzecznie.pl/slowniczek/

Zapraszamy do lektury!

Czytaj także