Akademia Leona Koźmińskiego z akredytacją HR Exellence (HRS4R)

05.09.2023

Akademia Leona Koźmińskiego z akredytacją HR Exellence (HRS4R)

Strategia HR realizowana w Akademii Leona Koźmińskiego została doceniona przez Komisję Europejską. Pozytywne wnioski oraz akredytacja HR Exellence (HRS4R) to podsumowanie wizyty ekspertów Komisji, w trakcie której spotkali się z pracownikami akademickimi na różnych etapach kariery oraz z pracownikami administracji, odpowiedzianymi za szeroko pojęte wsparcie zatrudnionych w uczelni.

Ocenie poddane zostały aspekty związane z zarządzaniem i troską o zasoby ludzkie – m.in. rekrutacja i selekcja pracowników, on-boarding, dobrostan, zaangażowanie i rozwój . Eksperci Komisji Europejskiej, Giuliana Sabbatini (Head of Service and Competence Center), Ana Fernandez (Project Manager) oraz Cătălin R. Ceretare (Expert European Commission- DG Research and Innovation) docenili prace wkładane w strategię HR, ale też ducha zespołu i atmosferę panującą na uczelni. Dostrzeżony został entuzjazm pracowników i zespołu HR, zaangażowanie oraz zgodność naszej strategii HR z "Europejską Karta Naukowca i Kodeksem Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych".

Congratulations for all the work and care you are doing in terms of HR at KU. A team spirit is there, KU is a happy place where people work hard together with enthusiasm and commitment, this is something to be highlighted. The HR policies, activities and processes in KU are aligned with the Charter and Code principles.”

Wielkie gratulacje dla całego zespołu!

 

Czytaj także