Akademia Leona Koźmińskiego rozpoczyna współpracę z UNEP/GRID-Warszawa.

09.12.2020

Dzięki podpisanej umowie o współpracy pomiędzy Akademią Leona Koźmińskiego a UNEP/GRID-Warszawa otwiera się przestrzeń do prowadzenia wspólnych badań i projektów międzynarodowych ukierunkowanych na etykę, odpowiedzialność społeczną i ochronę zasobów Ziemi.  

Bardzo cieszymy się na współpracę z UNEP-GRID-Warszawa, która pozwoli na dalszy rozwój aktywności z zakresu zrównoważonego rozwoju na naszej uczelni. Wierzymy, że to partnerstwo pozwoli Akademii Leona Koźmińskiego jak najlepiej odpowiedzieć na najważniejsze wyzwania klimatyczne. Szczególnie cieszymy się na współpracę dotyczącą tworzenia EcoCraft, czyli implementacji założeń zrównoważonego rozwoju do gry Minecraft. Takie działania leżą w kręgu naszych zainteresowań, bo jako uczelnia jesteśmy odpowiedzialni za kształcenie przyszłych liderów biznesu w duchu autentycznej troski o naszą planetęmówi prof. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i ESR.  

Współpraca z UNEP/GRID-Warszawa zaowocuje włączeniem uczelni w już prowadzone projekty badawcze tej organizacji, a także rozwojem własnych oryginalnych badań w obszarze etyki biznesu i zarządzania unikalnymi zasobami. Zawarta umowa obejmuje ponadto współpracę w zakresie wymiany informacji, wspólne publikacje naukowe i wzajemne udostępnianie zasobów. 

Umowa daje wiele wzajemnych korzyści, począwszy od działań realizowanych wspólnie z UNEP’s Science Division, poprzez współpracę badawczą i akademicką, po wzmocnienie działań w obszarze odpowiedzialności biznesu. Projekty, które wdrażamy już dziś, to Climate Leadership, jak również EcoCraft powiedziała Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa

UNEP/GRID-Warszawa to organizacja będąca częścią globalnego Programu ONZ ds. Środowiska (UN Environment Programme, UNEP). Działa jako jeden z kilku ośrodków międzynarodowej sieci GRID (Global Resource Information Database), będącej jednorodną bazą danych o zasobach Ziemi. Zajmuje się propagowaniem postaw odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie i w biznesie. Specjalizuje się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, szczególnie systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych w celu efektywnego zarządzania zasobami środowiska. UNEP/GRID-Warszawa współpracuje z krajowymi instytucjami, samorządami lokalnymi, szkołami i uczelniami. Zastrzega przy tym, że jej partnerem może zostać wyłącznie instytucja przestrzegająca zasad zrównoważonego rozwoju i etyki. Koźmiński ma własny program dążenia do zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2030, który wpisuje się w globalną troskę o lepsze jutro dla świata.  

podpisanie unep

Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, i Pani Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, podpisują umowę.

Czytaj także