Akademia Leona Koźmińskiego ponownie najlepsza w rankingu wydziałów prawa "Rzeczpospolitej"

23.06.2023

Prawo to nadal jeden z popularniejszych kierunków studiów. Wybór uczelni może decydować o przyszłej karierze zawodowej absolwentów. Możliwości wyboru jest wiele, a pomocą w wyborze może być publikowany rokrocznie Ranking Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej. W opublikowanej dziś, XII edycji, zwycięzcą wśród uczelni niepublicznych - tak jak w roku ubiegłym - została nasza Akademia ze swoim Kolegium Prawa.

Ukończenie studiów prawniczych daje szereg możliwości rozwoju zawodowego. Oczywiście dla wielu młodych ludzi decydujących się na kształcenie w tej dziedzinie podstawowym celem jest wykonywanie zawodu adwokata, radcy prawnego, prokuratora, sędziego czy komornika. Wykształcenie prawnicze to również szansa na pracę w firmach prywatnych czy administracji publicznej.

Możliwości wyboru jest naprawdę wiele, dlatego co roku wydziały prawa cieszą się taką popularnością. Młodzi ludzie przywiązują ogromną wagę do tego co oferują poszczególne uczelnie. We właściwym wyborze może pomóc Ranking Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej. Zebranie w nim wszystkich możliwych parametrów umożliwiających ocenę uczelni pozwala wybrać tą, która najlepiej spełni oczekiwania przyszłych prawników. Właściwy wybór może decydować o przyszłości zawodowej.

Ranking Rzeczpospolitej został opracowany na podstawie danych Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego. Jak podaje "Rzeczpospolita", sporządzono go w oparciu o kompleksową ocenę jednostek naukowych za lata 2017–2021, co w tegorocznym rankingu miało znaczny wpływ na wyniki. Wzięto pod uwagę trzy kategorie: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpracę z zagranicą. Najważniejszym wskaźnikiem były jednak wyniki zdawalności na aplikacje prawnicze, które - zdaniem autorów - świadczą o poziomie nauki na uczelniach.

Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego jest wyjątkowym miejscem, gdzie łączymy współczesne badania naukowe z praktyką prawniczą. Nasi wykładowcy są nie tylko uznanymi autorytetami naukowymi w kraju i zagranicą, ale również ważnymi postaciami środowiska prawniczego. Dotyczy to także naszych absolwentów i absolwentek. W dużej mierze jest to wynik odpowiedniego programu studiów oraz wagi jaką przykładamy do jakości kształcenia. Korzystamy z bogatego doświadczeniach wykładowców oraz podmiotów, z którymi współpracujemy w celu tworzenia programu studiów odpowiadającego wyzwaniom obecnych i nadchodzących czasów. Wprowadzamy przedmioty, które związane są m.in. ze zmianami technologicznymi, jakie obecnie zachodzą na świecie i dotkną zawodów prawniczych w niedalekiej przyszłości – np. Legal Tech, zastosowanie sztucznej inteligencji w prawie, podstawy programowania, prawne, etyczne oraz biznesowe aspekty Big Data, a także obszaru sztucznej inteligencji, Fin Tech czy prawa własności intelektualnej w sektorze nowych technologii. Ponadto stosujemy nowoczesne metody nauczania, przenosząc przykładowo jedne z zajęć do rzeczywistości wirtualnej (VR).

- skomentował prof. ALK dr hab. Bartłomiej Nowak, dziekan Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz Prorektor ds. współpracy z otoczeniem

Czytaj także