Akademia Leona Koźmińskiego partnerem akademickim XIV Europejskiego Kongresu Finansowego

21.05.2024

Akademia Leona Koźmińskiego jako partner akademicki, zaprasza na XIV Europejski Kongres Finansowy – jedno z najważniejszych wydarzeń sektora finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Kongres, który co roku gromadzi ponad 1500 przedstawicieli biznesu, instytucji finansowych, konsultingu, kancelarii prawnych oraz szkół wyższych. Wydarzenie stanowi platformę debat i spotkań osób odpowiedzialnych za bezpieczny i zrównoważony rozwój polskiej i europejskiej gospodarki. Tegoroczna edycja Kongresu odbędzie się pod hasłem “Czy chcemy jeszcze się ścigać?”. Dyskusje będą dotyczyć m.in. poszukiwania równowagi między korzyściami i ryzykiem dla klientów instytucji finansowych, cyberbezpieczeństwa, bezpiecznego obiegu danych, dalszej cyfryzacji sfery komercyjnej i publicznej, a także wyzwań związanych z finansowaniem wielkich projektów inwestycyjnych, takich jak transformacja energetyczna, w tym energetyka jądrowa, wydatki zbrojeniowe oraz udział polskich firm w odbudowie Ukrainy. Dodatkowo, poruszane będą tematy związane z: •    sztuczną inteligencją (AI) i jej wpływem na procesy obsługi klienta oraz usługi serwisowe, •    wspieraniem konkurencyjności przedsiębiorstw przez sektor bankowy, ubezpieczeniowy i rynek kapitałowy, •    działaniami na rzecz wzrostu wiarygodności ekonomicznej Polski, •    finansowaniem wdrażania ESG, a szczególnie zielonej transformacji, •    stymulowaniem wzrostu oszczędności długookresowych i inwestycji, •    finansowaniem zrównoważonego rozwoju rynku nieruchomości, •    racjonalizacją polityki mieszkaniowej i imigracyjnej, •    działaniami na rzecz wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej Polski i UE. Jak co roku, podczas wydarzenia odbędzie się Debata CEOs, Makroekonomiczny okrągły stół EKF, Technologiczny okrągły stół EKF, Ryzyko bankowe – okrągły stół CRO, a także Debata oksfordzka Akademii EKF nad tezą „Unia Europejska powinna zintegrować państwa członkowskie i przyjąć formę Stanów Zjednoczonych Europy” oraz Gwiazdy Bankowości - gala wręczenia nagród w rankingu DGP. Serdecznie zapraszamy do rejestracji w Kongresie. Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę.

Czytaj także