Akademia Leona Koźmińskiego najlepszą uczelnią niepubliczną w Rankingu Perspektywy 2024

26.06.2024

Akademia Leona Koźmińskiego po raz kolejny na pierwszym miejscu wśród uczelni niepublicznych w prestiżowym Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2024. Sukces ten to kontynuacja 25-letniej tradycji obecności uczelni w rankingu, podkreślającej potencjał naukowy, umiędzynarodowienie, ciągłe dążenie do doskonałości oraz prestiż i jakość kształcenia.

Oprócz pierwszego miejsca wśród uczelni niepublicznych Akademia zajęła również najwyższą pozycję w rankingu kierunku studiów zarządzanie (Ranking Kierunków Studiów: Zarządzanie 2024). Uczelnia uplasowała się na drugim miejscu w klasyfikacji kierunku finanse i rachunkowość (Ranking Kierunków Studiów: Finanse i rachunkowość 2024) oraz zajęła drugie miejsce w rankingu uczelni ekonomicznych (Ranking według typów uczelni: Uczelnie ekonomiczne 2024).

Pierwsze miejsce w rankingu uczelni niepublicznych to wielki sukces i efekt pracy całej naszej społeczności: wykładowców, pracowników, studentów oraz partnerów biznesowych. Ścieżki karier naszych absolwentów mówią same za siebie i świadczą o najwyższej jakości edukacji. To jednak zobowiązuje nas do nieustannego podnoszenia poprzeczki i wyznaczania nowych standardów podkreśla prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

Pełny Ranking Perspektyw 2024 znajduje się TUTAJ.

Serdeczne gratulacje od społeczności Akademii Leona Koźmińskiego kierowane są do wszystkich uczelni ujętych w tegorocznych rankingach.  Fot. Anita Kot / Perspektywy

Czytaj także