Akademia Leona Koźmińskiego Liderem Zmian

17.11.2023

Tegoroczna edycja Forum Rozwoju Mazowsza – najważniejszego wydarzenia poświęconego roli Unii Europejskiej w rozwoju regionu - okazała się niezwykle szczęśliwa dla Akademii Leona Koźmińskiego. Oprócz udziału w panelach dyskusyjnych, uczelnia podkreśliła swoją obecność, odbierając nagrodę Lidera Zmian.

W tym roku na uczestników wydarzenia organizowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych czekały inspirujące debaty z polskimi i zagranicznymi ekspertami, interaktywne przestrzenie do wymiany wiedzy i doświadczeń (współtworzone we współpracy z beneficjentami unijnych środków), warsztaty, symulacje, pokazy i prezentacje, a także konsultacje eksperckie.

Podczas Forum odbyło się także rozstrzygnięcie konkursu Lider Zmian, w którym mieszkańcy Mazowsza wybrali najciekawsze efekty projektów dofinansowanych przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Akademia Leona Koźmińskiego zajęła I miejsce w kategorii rozwiązań cyfrowych. Projekt „E-Akademia – wdrożenie e-usług w Akademii Leona Koźmińskiego” zyskał najwięcej głosów, dzięki czemu uczelnia cieszy się tytułem Lidera Zmian Funduszy Europejskich 2023.

Projekt „E-Akademia” polegał na stworzeniu i wdrożeniu e-usług, które ułatwią i usprawnią procesy edukacyjne oraz administracyjne dla studentów i pracowników. Dzięki niemu uczelnia mogła m.in. wykorzystać technologie cyfrowe w procesach dydaktycznych, obiegu prac dyplomowych, egzaminowaniu na odległość oraz obronie prac dyplomowych w dobie pandemii i związanych z nią ograniczeń. Projekt miał pozytywny wpływ na jakość i dostępność oferty dydaktycznej oraz rozwój kompetencji cyfrowych społeczności uczelni. Wpisał się również w realizację strategii Akademii – konsekwentnego dążenia do całkowitej likwidacji procesów papierowych w obsłudze studenta oraz pełnej digitalizacji uczelni. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, a zainicjowane wówczas działania są do dziś kontynuowane i rozwijane o kolejne moduły.

 

Czytaj także