Akademia Leona Koźmińskiego i Stowarzyszenie Sustainable Investment Forum Poland (POLSIF) łączą siły dla promocji zrównoważonego rozwoju i finansów

05.04.2024

Akademia Leona Koźmińskiego oraz Stowarzyszenie Sustainable Investment Forum Poland (POLSIF) zawarły porozumienie o współpracy, na mocy którego wspólnie zrealizują projekty edukacyjne  związane ze zrównoważonym rozwojem i finansami. Umowę o współpracy podpisali prof. Grzegorz Mazurek – Rektor Akademii Leona Koźmińskiego oraz Krzysztof Kamiński, CFA – Prezes Zarządu POLSIF.  

Akademia Leona Koźmińskiego, wiodąca uczelnia biznesowa, zaznaczająca swoją obecność na arenie międzynarodowej oraz Stowarzyszenie SIF Poland, działające na rzecz promowania zrównoważonych finansów, podpisały umowę o współpracy. Porozumienie otwiera przed studentami i studentkami uczelni – szczególnie kierunków związanych z finansami – nowe możliwości rozwoju. Stanowi również solidny pomost między światem nauki oraz praktyki. 

Z wielką radością podpisaliśmy porozumienie o współpracy między Akademią Leona Koźmińskiego a POLSIFpodkreśla prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego. Dla uczelni to niezwykle istotny krok w kierunku edukacji w obszarze zrównoważonych finansów. To partnerstwo otwiera naszym studentom i studentkom nowe horyzonty i możliwości kariery. Łącząc teorię z praktyką, wspólnie przyczyniamy się do kształtowania liderów świata biznesu, świadomych wyzwań oraz odpowiedzialnych społecznie.

Celem zawartego porozumienia jest wzmocnienie relacji pomiędzy przedstawicielami biznesu i nauki, mającej bezpośredni wpływ na kształtowanie przyszłości edukacji oraz rozwój innowacyjności. Studenci i studentki Akademii Leona Koźmińskiego zyskają m.in. unikalną szansę na uczestnictwo w programach edukacyjnych skoncentrowanych na zrównoważonych finansach. Porozumienie przewiduje przygotowanie wspólnych projektów edukacyjnych i  współpracę naukową. 

Współpraca z Akademią Leona Koźmińskiego to niezwykle ważny krok w realizacji naszej misji – podkreśla Krzysztof Kamiński, Prezes Zarządu Stowarzyszenia SIF Poland. Nasze wspólne działania edukacyjne w obszarze  zrównoważonego rozwoju i finansów są kluczowe dla kształtowania przyszłości branży.  Wierzymy, również że nasze zaangażowanie w edukację i ścieżki zawodowe młodych ludzi znacząco przyczyni się do rozwoju umiejętności i kompetencji adeptów zawodów związanych ze zrównoważonymi finansami, przygotowując ich do efektywnego działania w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Partnerstwo merytoryczne Akademii Leona Koźmińskiego z POLSIF podkreśla zaangażowanie uczelni w dostarczanie edukacji najwyższej jakości, przygotowującej studentów do wyzwań nowoczesnego rynku pracy. Liderzy projektu, Marlena Janota – Członkini Zarządu POLSIF, oraz prof. Franjo Mlinarič, opracowali już nowy program szkolenia dla kadry menedżerskiej oraz program studiów podyplomowych skoncentrowany na zrównoważonych finansach, będące odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku w tej dziedzinie.   

Czytaj także

Akademia Leona Koźmińskiego wśród najlepszych uczelni biznesowych na świecie w realizacji studiów podyplomowych i programów rozwojowych dla firm, według rankingów „Financial Times” Executive Education 2024
Dziennik „Financial Times” opublikował tegoroczne rankingi najlepszych uczelni biznesowych,...
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. J. partnerem merytorycznym dla studiów interdyscyplinarnych: Prawo w zarządzaniu biznesem oraz Prawo i zarządzanie w biznesie w Akademii Leona Koźmińskiego
Narastające wyzwania w obszarze budowania międzynarodowej konkurencyjności gospodarki stały...