Akademia Leona Koźmińskiego i EY będą wspólnie kształcić w obszarze zrównoważonego rozwoju

21.06.2022

W ramach podjętej współpracy EY oraz Akademia Leona Koźmińskiego uruchamiają nowy kierunek studiów podyplomowych – Zasady Zrównoważonego Rozwoju dla Biznesu. W czasie zajęć słuchacze, przede wszystkim członkowie zarządu oraz menadżerowie, będą poszerzać swoją wiedzę na temat zielonej transformacji, a w szczególności o zmianach klimatycznych będących kluczowym  wyzwaniem prowadzenia biznesu we współczesnym świecie. Rekrutacja na rok akademicki 2022/23 rozpoczęła się i potrwa do 15 września.  

- Współczesna firma to firma zrównoważona. W równym stopniu dotyczy to sektora energetycznego, finansowego jak i branży FMCG. Wynika to z oczekiwań konsumentów i rynków finansowych oraz zmian prawnych wprowadzanych przez regulatorów. Innymi słowy – organizacja, która nie działa w sposób zrównoważony nie jest konkurencyjna. Należy jednak pamiętać, że zrównoważony nie znaczy już wyłącznie pro-ekologiczny, ale również spełniający normy np. w obszarze równości płac. Uczestnicy kierunku współtworzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego i EY zdobędą praktyczną wiedzę, która w realny sposób przełoży się na rynkową sytuację ich przedsiębiorstw – mówi Jarosław Wajer, Partner EY Polska, Lider Doradztwa w zakresie Sustainability w regionie CESA.

Praktyka przede wszystkim

Program studiów będzie bazował na dzieleniu się przez rynkowych ekspertów ich doświadczeniem na temat różnych obszarów związanych ze zrównoważonym rozwojem. W połączeniu z pozyskaną wiedzą akademicką zapewni to szeroki zakres wiedzy dotyczący  obszaru zrównoważonego rozwoju i umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytych kompetencji w świecie biznesu.

Zakres organizowanych  przez Akademię Leona Koźmińskiego i EY studiów podyplomowych oparty będzie na trzech komponentach – zagadnieniach ekonomicznych, kwestiach prawnych z zakresu prawa międzynarodowego (zwłaszcza w kontekście unijnych regulacji) oraz wiedzy praktycznej z zakresu planowania rozwoju przedsiębiorstw zgodnie z zasadami zielonej transformacji.

- Zrównoważony rozwój to obszar niezwykle zależny od kwestii ekonomicznych i prawnych. Wynika to m.in. z silnej roli regulatorów rynku w obszarze wprowadzanych zmian lub presji ze strony inwestorów instytucjonalnych. Z tego względu to właśnie te dwa obszary stanowią fundamenty naszego programu kształcenia. Są one uzupełnione o wiedzę praktyczną przekazywaną przez ekspertów EY. W rezultacie absolwenci będą posiadać przestronną wiedzę oraz umiejętności umożliwiające wprowadzanie efektywnych zmian we własnych organizacjach – mówi Dr Sylwia Hałas-Dej, Dziekan Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów  w Akademii Leona Koźmińskiego.

Nowy kierunek studiów podyplomowych zostanie uruchomiony w roku akademickim 2022/2023. W programie zaplanowano łącznie 182 godziny zajęć dydaktycznych prowadzonych przez wykładowców Akademii Leona Koźmińskiego oraz ekspertów zewnętrznych – w tym z EY. Wymogiem zaliczenia będzie – poza aktywnym uczestnictwem w organizowanych warsztatach oraz zdaniem egzaminów cząstkowych i końcowych –analiza potrzeb wybranej firmy w dostosowaniu się do wymogów zielonej transformacji, opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju oraz koncepcji wykorzystania dostępnych funduszy. 

Rekrutacja na zajęcia już się rozpoczęła i potrwa do  się 15 września 2022 roku.

Więcej informacji – https://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/zasady-zrownowazonego-rozwoju-dla-biznesu

Czytaj także