45 najlepszych studentów i studentek Akademii Leona Koźmińskiego otrzymało stypendia przyznawane przez Fundację Koźmińskich o łącznej wartości 138 500 zł.

09.12.2022

Fundacja Koźmińskich działa nieprzerwanie od 2004 r. i co roku wręcza stypendia uzdolnionej młodzieży, która studiuje w Akademii Leona Koźmińskiego

W tym roku przyznawane były trzy rodzaje stypendiów:

  • PLATINIUM – dla studentów, którzy w roku akademickim 2021/2022 osiągnęli średnią arytmetyczną 5,0
  • GOLD - dla studentów, którzy w roku akademickim 2021/2022 osiągnęli średnią arytmetyczną ze studiów nie niższą niż 4,80 i nie wyższą niż 4,99 i godziły naukę z aktywnościami dodatkowymi: naukowymi, pozanaukowymi, społecznymi czy sportowymi
  • SPECJALNE – dla studentów, którzy w minionym roku wyróżniały się na tle innych szczególnymi aktywnościami, angażowały się bardziej niż inni w życie Akademii, udzielały się społecznie, odnosiły sukcesy sportowe.

„Nagrodzeni studenci i studentki dołączyli do wspaniałego grona już ponad 400 osób, które od lat wspiera Fundacja Koźmińskich. I w tym roku nagrodzone zostały osoby, które oprócz tego, że osiągają wysokie wyniki w nauce, to także mają pasję, działają na wielu polach, w tym społecznym, są zaangażowane i wykazują się postawami, które mogą być wzorem dla innych. Obecność tych młodych ludzi na uroczystości wręczenia stypendiów jest dowodem na to, że praca i włożony wysiłek przynoszą efekty”- mówi Edyta Siuda, Prezes Fundacji Koźmińskich.

Łączna wartość wręczonych stypendiów to 138 500 zł. Stypendystkom i stypendystom Fundacji Koźmińskich raz jeszcze gratulujemy!

Fot. Stypendystki i stypendyści Fundacji Koźmińskich z władzami uczelni

Czytaj także