45 najlepszych studentów i studentek Akademii Leona Koźmińskiego otrzymało stypendia przyznawane przez Fundację Koźmińskich o łącznej wartości 145 000 zł. Gratulujemy!

21.01.2022

Fundacja Koźmińskich działa nieprzerwanie od 2004 r. i co roku wręcza stypendia uzdolnionej młodzieży, która studiuje w naszej Akademii.

W roku akademickim 2021/2022 przyznawane były trzy rodzaje stypendiów:

  • PLATINIUM – dla osób, które uzyskały średnią 5,0
  • GOLD – dla osób, które uzyskały średnią 4,75-4,99 oraz wykazały się postawą przedsiębiorczą
  • SPECJALNE – dla osób, które aktywnie działały na rzecz naszej uczelni, społeczności lokalnej lub zaangażowane były w projekty charytatywne.

To dla nas zawsze wyjątkowy moment, gdy podczas uroczystego wręczenia stypendiów naszej Fundacji, na twarzach nagrodzonych osób widzimy radość i uśmiech. To ukoronowanie ich wysiłku, zaangażowania i pracy. To również dowód na to, że warto się starać, bo doceniamy tych, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce i tych, którzy swoimi aktywnościami wykazują postawę przedsiębiorczą i chcą mieć wpływ na otoczenie" - mówi dr Sylwia Hałas-Dej, Prezes Fundacji Koźmińskich.

Łączna wartość wręczonych stypendiów to 145 000 zł. Stypendystkom i stypendystom Fundacji Koźmińskich raz jeszcze gratulujemy!

Fot. Stypendystki i stypendyści Fundacji Koźmińskich z władzami uczelni

Stypendysci Fundacji Kozminskich 2022

Czytaj także