Uprawnienia doktorskie i habilitacyjne

 

Uprawnienia doktorskie

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO POSIADA UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA W NASTĘPUJĄCYCH DYSCYPLINACH:

  • prawo do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu - od roku 1998
  • prawo do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia - od roku 2008
  • prawo do nadawania stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo - od roku 2009
  • prawo do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie socjologia - od roku 2013
  • prawo do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse - od roku 2013

 

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem studiów doktoranckich zapoznaj się z naszą ofertą - KLIKNIJ TUTAJ

Uprawnienia habilitacyjne

AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO POSIADA UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO W NASTĘPUJĄCYCH DYSCYPLINACH:

  • prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu - od roku 2003
  • prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia - od roku 2011
  • prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo - od roku 2016
Zapraszamy do kontaktu w sprawach związanymi ze Szkoła Doktorską oraz postępowaniami o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego.
Rafał Dobosz
Kierownik Biura ds. Studiów Doktoranckich i Awansów Naukowych
Rafał Dobosz
Agata Rombel
Specjalista ds. Studiów Doktoranckich i Awansów Naukowych
Agata Rombel