Katedry

Katedry i centra badawcze

 

Organizacja działalności naukowo-badawczej odbywa się w ramach powołanych katedr i centrów badawczych. Każda taka jednostka ma swojego kierownika i zespół. Lista tych jednostek wraz z nazwiskami pracujących naukowców znajduje się tutaj.

Katedra
Katedra Administracji i Prawa Administracyjnego
Katedra
Katedra Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka
Katedra Ekonomii
Katedra Ekonomii
Katedra_Finansów
Katedra Finansów
Zakład_Finansów
Katedra Finansów, Zakład Finansów Publicznych
Zakład_Finansów
Katedra Finansów, Zakład Finansów Strategicznych
Zakład_Finansów
Katedra Finansów, Zakład Finansów Przedsiębiorstw
katedra_marketingu
Katedra Marketingu
Katedra
Katedra Metod Ilościowych I Zastosowań Informatyki
Zakład_Metod
Katedra Metod Ilościowych I Zastosowań Informatyki, Zakład Metod Matematycznych i Statystycznych
Centrum_Gier
Katedra Metod Ilościowych I Zastosowań Informatyki, Centrum Gier Symulacyjnych i Grywalizacji
Zakład_Informatyki
Katedra Metod Ilościowych I Zastosowań Informatyki, Zakład Informatyki
Zakład_Zarządzania
Katedra Metod Ilościowych I Zastosowań Informatyki, Zakład Zarządzania Projektami
Zakład_Zarządzania
Katedra Metod Ilościowych I Zastosowań Informatyki, Zakład Zarządzania Jakością
Katedra_Nauk
Katedra Nauk Społecznych
Centrum_Socjologii
Katedra Nauk Społecznych, Centrum Socjologii Empirycznej
zaklad_historii
Katedra Nauk Społecznych, Zakład Historii
Zakład_Nauk
Katedra Nauk Społecznych, Zakład Nauk Politycznych
Zakład_Socjologii
Katedra Nauk Społecznych, Zakład Socjologii
Katedra_Przedsiebiorczoci
Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie
Katedra_Psychologii
Katedra Psychologii Ekonomicznej
Katedra_Rachunkowosci
Katedra Rachunkowości
Katedra_Strategii
Katedra Strategii
Katedra Strategii, Zakład Negocjacji
Zakład_Strategii
Katedra Strategii, Zakład Strategii
katedra_zarzadzania
Katedra Zarządzania
Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym
nerds
Katedra Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym, Grupa NeRDS (The New Research on Digital Societies)
Katedra_zarzadzania
Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Zakład_Ekonomicznych
Zakład Ekonomicznych Analiz Empirycznych
Zakład_Ekonomiki
Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zarządzania Opieka Zdrowotną
Katedra_Prawa
Katedra Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego
Zakład_Prawa
Zakład Prawa Finansowego i Podatkowego
Katedra_Prawa
Katedra Prawa Karnego
Zakład_Prawa
Zakład Prawa Konstytucyjnego
Katedra_Prawa
Katedra Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej
zaklad_prawa
Katedra Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej, Zakład Prawa Własności Intelektualnej
katedra_prawa
Katedra Prawa Cywilnego
zaklad_prawa
Katedra Prawa Cywilnego, Zakład Prawa Międzynarodowego Prywatnego
zaklad_postepowania
Katedra Prawa Cywilnego, Zakład Postepowania Cywilnego
zaklad_prawa
Katedra Prawa Cywilnego, Zakład Prawa Handlowego i Rynku Kapitałowego
zaklad_prawa
Zakład Prawa Pracy
katedra_teorii
Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa
poradnia_prawna
Jednostka Międzykatedralna „Studencka Poradnia Prawna”
centrum_analiz
Centrum Analiz Systemu Finansowego
cyberman
Centrum Badań Cyberman
Centrum_Badan
Centrum Badań Organizacji (CROW)
centrum_badan
Centrum Badań nad Azją
tiger
Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER
Centrum Badawcze. Kobiety w Organizacjach
Centrum Badań nad VAT-em
Centrum Badań nad VAT-em
PUMA
Centrum Badań nad Zarządzaniem Publicznym (PUMA)
Centrum Badań nad Zaufaniem
Centrum Badań nad Zaufaniem
Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu
Centrum Badawcze Innowacyjnych Strategii Wzrostu
Centrum Badawcze Innowacyjnych Strategii Wzrostu
coaching
Centrum Coachingu i Mentoringu
centrum etyki biznesu
Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych
Centrum_Interdyscyplinarne
Centrum Interdyscyplinarne
Centrum_Logistyki
Centrum Logistyki i Łańcuchów Dostaw
centrum
Centrum Przedsiębiorczości
centrum
Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji
laboratorium
Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji, Laboratorium Badań Eksperymentalnych
centrum
Centrum Transferu Technologii Akademii Leona Koźmińskiego
Centrum
Centrum Studiów Kosmicznych
centrum
Centrum Zrównoważonego Rozwoju
Prawnicze
Prawnicze Interdyscyplinarne Centrum Badawcze ALK
alk
Centrum Badan Interdyscyplinarnych
human race
Human Race - Centrum Badań Interakcji Człowiek-Maszyna