Model zwalczania bezprawnych treści w Internecie

Model zwalczania bezprawnych treści w Internecie

 

 

 

Kierownik projektu
Wiedza
dr hab. Przemysław Polański
Kwota dofinansowania
Koszty
399 750 PLN
Czas trwania
17.07.2015 - 16.07.2020
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Cel badań

Celem badań jest wypracowanie teoretycznego modelu prawnej ochrony dóbr osobistych w Internecie (zniesławienia na forach, mowa nienawiści, naruszenia prywatności i ochrony danych osobowych, naruszenia autorskich praw osobistych) w Polsce, przy uwzględnieniu rozwiązań prawnych funkcjonujących w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w USA i Australii.

Celem szczegółowym jest zebranie informacji o funkcjonowaniu różnych modeli usuwania bezprawnych treści w sieci w różnych państwach w celu zaproponowania optymalnego modelu rozwiązywania problemów bezprawnych treści w Internecie na poziomie polskiego prawa oraz prawa unijnego. Szczególny nacisk zostanie położony na badanie procedur blokowania bezprawnych treści (ang. notice and takedown procedures), które funkcjonują w niektórych państwach członkowskich (np. Finlandia) oraz USA (tylko w odniesieniu do prawa autorskiego).

Ponadto, badania obejmą także prawną pozycję pośredników internetowych (dostawcy usług Internetu, hostingu, usług w chmurze, dostawcy usług cachingu, wyszukiwarki internetowe, podmioty katalogujące dane, czy sieci reklamowe), którzy mogliby zostać uznani za pomocników w kwestii naruszeń prawa.

 

Wpływ rezultatów

Badania w tym obszarze mogą mieć duże znaczenie dla rozwoju wolności słowa w Internecie w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Wypracowanie optymalnego modelu blokowania bezprawnych treści w Internecie znacząco wzmocni pewność prawną w Internecie oraz przyczyni się lepszej ochrony wolności słowa w cyberprzestrzeni.

 

dr hab. Przemysław Polański

Profesor nadzwyczajny zatrudniony w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki. Zainteresowania badawcze prof. Polańskiego są interdyscyplinarne: obejmują prawo nowych technologii.

Autor monografii, kilkudziesięciu rozdziałów w monografiach oraz licznych artykułów krajowych oraz międzynarodowych (w tym z przypisanym współczynnikiem impact factor).

Kierownik grantu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki dotyczącego modelu zwalczania bezprawnych treści w Internecie.