Międzynarodowa Konferencja "VAT w erze cyfrowej"

Międzynarodowa Konferencja
VAT w erze cyfrowej
18-19 kwietnia 2024r.

Zakład Prawa Finansowego i Podatkowego, Centrum Badań nad VAT-em Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych organizują w dniach 18-19 kwietnia 2024 r. w Warszawie Międzynarodową Konferencję Naukową

VAT w Erze Cyfrowej

Konferencja ma stanowić platformę do wymiany poglądów i szukania rozwiązań dotyczących VAT-u w Erze Cyfrowej. Dyskurs z udziałem przedstawicieli nauki, praktyki oraz biznesu powinien stanowić niezbędne wsparcie i być bazą dla decydentów polityki podatkowej do dokonania odpowiednich wyborów spośród możliwych opcji. 

O konferencji

Organizowana Konferencja to konieczna odpowiedź w zakresie zharmonizowanego unijnego systemu VAT na postępującą cyfryzację gospodarki. Wyzwania związane z dynamiczną cyfryzacją gospodarki skłoniły Komisję Europejską do podjęcia działań w kierunku elektronizacji rozliczeń VAT oraz zabezpieczenia wpływów do budżetów państw członkowskich poprzez walkę z szarą strefą. W grudniu 2022 r. KE opublikowała propozycję zmian w zakresie VAT, które mają na celu poprawę efektywności w VAT, zminimalizowanie skali oszustw związanych z VAT, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwości i prostoty opodatkowania.

Efektem inicjatywy VAT w Epoce Cyfrowej (VAT in Digital Age - „ViDA”) jest pakiet propozycji zmian modernizujących i dostosowujących zasady prowadzenia rozliczeń w zakresie podatku VAT na miarę wyzwań ery cyfrowej. Zmiany te mają być wprowadzone stopniowo, w latach 2024-2028. Należy zaznaczyć, że wskazana propozycja KE dopiero zapoczątkowała dyskusję w Radzie UE pomiędzy państwami członkowskimi co do zakresu i ostatecznego kształtu rozwiązań, które w duchu kompromisu i jednomyślności państwa zdecydowałyby się przyjąć i wprowadzić do zharmonizowanego systemu VAT. 

Konferencja ma stanowić platformę do wymiany poglądów i szukania rozwiązań dotyczących VAT-u w Erze Cyfrowej. Dyskurs z udziałem przedstawicieli nauki, praktyki oraz biznesu powinien stanowić niezbędne wsparcie i być bazą dla decydentów polityki podatkowej do dokonania odpowiednich wyborów spośród możliwych opcji.

 

Informacje organizacyjne

Konferencja ma zasięg międzynarodowy, realizowana będzie w postaci hybrydowej, w języku angielskim i polskim, jest planowana jako dwudniowa konferencja z uwagi na wielość koniecznych do poruszenia zagadnień.

Konferencja odbędzie się w Auli Leona Koźmińskiego.

REJESTRACJA I OPŁATY:

 • udział w formie on- line : 250 zł
 • udział w formie stacjonarnej: 550 zł 
 • Absolwent ALK w formie online: 225 zł
 • Absolwent ALK w formie stacjonarnej: 495 zł

*Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są Prelegenci, Pracownicy i Studenci ALK.

Rejestracji prosimy dokonać za pomocą poniższego formularza zgłoszeniowego.

Program

Program ramowy przewiduje cztery panele: Panel 1.  Sprawozdawczość VAT w erze cyfrowej Sprawozdawczość cyfrowa (digital reporting requirements – „DRR”), w tym zakres harmonizacji jako kluczowy aspekt sprawozdawczości VAT opartej na rozwiązaniach cyfrowych. Różne modele DDR i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw na jednolitym rynku oraz na organy administracji podatkowej (wymianę danych i współpracę). Ocena obowiązujących regulacji prawnych i dalsze wyzwania.  

Panel 2.  Opodatkowanie podatkiem VAT gospodarki platformowej Różne traktowanie biznesu tradycyjnego i cyfrowego. Powiększające się rozbieżności w tym zakresie, gdzie platformy usługowe przejmują znaczącą część lub większość danego segmentu rynku (np. platformy noclegowe, czy transportowe). Wyzwania w segmencie platform towarowych – po wprowadzonej o 1 lipca 2021 r. reformie tzw. „Pakiet VAT e-commerce”.  Ocena Pakietu VAT e-commerce. Inicjatywy działań legislacyjnych w tym zakresie. 

Panel 3. Rejestracja i identyfikacja VAT w erze cyfrowej Rejestracja i identyfikacja podatników VAT jako centralny element systemu VAT. Obecne unijne zasady rejestracji. Reforma procedury szczególnej (Dyrektywa Rady zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw). Ocena obowiązujących regulacji prawnych i dalsze wyzwania.

Panel 4. Krajowy System e-faktur” tzw. KSeF Faktury elektroniczne, jako potencjalnie podstawowe dokumenty służące rozliczeniom VAT oraz będące bazą dla sprawozdawczości cyfrowej. Zakres harmonizacji w zakresie faktur elektronicznych. KSeF w kontekście unijnej reformy e-fakturowania i raportowania.

 

 

 • 9:00 - 9:30 Rejestracja
 • 9:30 Rozpoczęcie Konferencji

prof. ALK dr hab. Robert Rządca, Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry, Zastępca Rektora prof. dr hab. Artur Mudrecki, dyrektor Centrum Badań nad VAT-em, kierownik Zakładu Prawa Finansowego i Podatkowego Przemysław Kilim, Zastępca Przewodniczącej Zarządu Mazowieckiego Oddziału KIDP

 • 10:00 - 11:45 Panel 1 Sprawozdawczość VAT w erze cyfrowej

Moderator: prof. dr hab. Bogumił Brzeziński 1. prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski, VAT a inteligencja emocjonalna 2. dr hab. Piotr Pietrasz, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor ponad stu publikacji poświęconych tematyce prawa podatkowego oraz administracyjnego, Doręczenie elektroniczne w procedurze Ordynacji podatkowej 3. prof. Łukasz Stankiewicz, Uniwersytet Jean Moulin w Lyon, Francuska reforma fakturowania elektronicznego 4. Mario Carmelo Piancaldini, Kierownik działu procedur - Service Divisione - Włoski Urząd Skarbowy, Rzym, E-fakturowanie we Włoszech - najważniejsze doświadczenia z wdrożenia obowiązkowego e-fakturowania i dalsze perspektywy e-fakturowania w kontekście harmonizacji UE (ViDA)

 • 11:45 - 12:15 Przerwa kawowa
 • 12:15 - 13:45 Panel 2 cz.1 Opodatkowanie podatkiem VAT gospodarki platformowej

Moderator: prof. Łukasz Stankiewicz 1. ASS prof. Giorgio Beretta, Uniwersytet w Amsterdamie, Zasady dotyczące miejsca świadczenia usług dla platform i działalności wirtualnej: Dopasowanie kwadratowego kołka do dwóch okrągłych otworów 2. dr Roman Wiatrowski, Odpowiedzialność podatników prowadzących platformy elektroniczne za pobór VAT jako przedmiot przyszłych sporów sądowych 3. prof. dr hab. Artur Mudrecki, dyrektor Centrum Badań nad VAT-em, kierownik Zakładu Prawa Finansowego i Podatkowego, Opodatkowanie czynności na platformie cyfrowej w świetle orzecznictwa TSUE i NSA    4. prof. Adam Bartosiewicz, Fitness przez internet, czyli ucyfrowienie wielu rodzajów usług  - zasadność ujednolicenia stawki VAT

 • 13:45 - 14:45 Przerwa obiadowa
 • 14:45 - 16:00 Panel 2 cz. 2 Opodatkowanie podatkiem VAT gospodarki platformowej

5. Bartłomiej Kołodziej, Fikcja prawna - sposób zarządzania podatkiem VAT dla platform internetowych 6. dr Aleksandra Bal, Lider ds. technologii podatków pośrednich w firmie STRIPE, Podatek pośredni w globalnym handlu cyfrowym - wnioski z badań i praktyki Stripe. Główne ustalenia podatkowe dotyczące SaaS i usług w chmurze w USA, Kanadzie, regionie EMEA, LATAM i APAC  7. Tomasz Michalik, Partner Zarządzajacy w MDDP, Gospodarka oparta na platformach cyfrowych- dlaczego harmonizacja jest niezbędna? 8. Magdalena Jaworska, Doradczyni podatkowa, radczyni prawna, partnerka w firmie doradztwa podatkowego Quidea oraz specjalistka do spraw podatkowych w Izbie Gospodarki Elektronicznej, DAC7 - fakty i mity dotyczące nowych obowiązków sprawozdawczych platform cyfrowych

 • 16:00 - 16:15 Podsumowanie
 • 8:30 - 9:00 Poranna kawa
 • 9:00 - 11:15 Panel 3 Krajowy System e-faktur” tzw. KSeF

Moderator: Bartłomiej Kołodziej 1. dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki prof. UMK, Między KSEF a ViDA 2. dr Marek Bełdzikowski, Digitalizacja kas fiskalnych w Polsce 3. Michał Mioduszewski,adw. z Kancelarii Paczuski Taudul, członek Centrum Badań nad VATem, KSeF a obieg dokumentów i wymiana informacji pomiędzy kontrahentami 4. Kajetan Kubicz, adw. z kancelarii LTCA, KSeF w Polsce – pierwsze doświadczenia 5. prof. Witold Modzelewski, Uniwersytet Warszawski, Status faktury podatkowej jako dokumentu handlowego – refleksje wokół wizji tzw. faktur ustrukturyzowanych 6. Anna Mytyk, zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów, KSeF – bieżące wyzwania 7. Janina Fornalik, doradca podatkowy Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, KSeF - praktyczne aspekty wdrażania

 • 11:15 - 11:45 Przerwa kawowa
 • 11:45 - 13:30 Panel 4 Rejestracja i identyfikacja VAT w erze cyfrowej 

Moderator: dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki prof. UMK 1. dr hab. Wojciech Gonet prof. UP w Siedlcach, Problematyka rejestracji jako płatników vat osób fizycznych zajmujących się obrotem nieruchomościami, nie będącymi przedsiębiorcami 2. dr Krzysztof Teszner, Wykreślenie podatnika z rejestru podatników czynnych VAT - istota i konsekwencje uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23.10.2023 r., I FPS 3/23 3. Paweł Trojanek, Tax Advise Accounting, STIR : Blokada rachunków bankowych podatników przez polską administrację podatkową i jednoczesne usunięcie z wykazu podatników VAT czynnych (białej listy) 4. dr Marek Maliński, Akademia Nauk Stosowanych w Koninie, Procedura weryfikacji zgłoszeń rejestracyjnych przedsiębiorców jako czynnych podatników podatku VAT 5. Przemysław Kilim, Zastępca Przewodniczącej Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Rozbieżności interpretacyjne i ich wpływ na obowiązek rejestracji podmiotów zagranicznych na przykładzie udostępniania stacji ładowania pojazdów elektrycznych 6. dr hab. Hanna Kuzińska prof. ALK, Przewidywane skutki ujednolicenia stawki VAT w Polsce 7. dr Mariusz Charkiewicz, Identyfikacja podatników w systemie VIES oraz biała lista podatników jako element należytej staranności w doborze kontrahentów na potrzeby podatku VAT

 • 13:30 - 13:45 Zakończenie konferencji
 • 13:45 - 14:45 Obiad

Prelegenci

Prof. dr hab. Marek Zirk - Sadowski
Prof. Marek Zirk-Sadowski

Panel 1 Sprawozdawczość VAT w erze cyfrowej

Profesor Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1994 r. jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego, w latach 2016 - 2022 Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, obecnie Dyrektor Biura Orzecznictwa NSA. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR).
Autor około 200 prac naukowych, poświęconych głównie problemom analitycznej filozofii prawa, hermeneutyce prawniczej, aksjologii prawa, sądowemu stosowaniu prawa oraz filozofii prawa europejskiego.
 

prof. Hanna Kuzinska ALK
dr hab. Hanna Kuzińska

Panel 1 Sprawozdawczość VAT w erze cyfrowej

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii - finansów, nadany uchwałą Rady Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej. W 2007 r. na Wydziale Ekonomicznym UW uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Pracownik Katedry Finansów ALK. Odbywała staż w Kongresie Stanów Zjednoczonych i Bundestagu. Autorka monografii i wielu rozdziałów w monografiach naukowych oraz czasopismach naukowych i popularnonaukowych. Pracowała dla Kancelarii Sejmu oraz Senatu, była wiceministrem edukacji narodowej i sportu oraz doradcą ministra obrony narodowej.

konferencja VAT
dr Roman Wiatrowski

Panel 2 Opodatkowanie podatkiem VAT gospodarki platformowej

Od 2013 r. sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), orzeka w Izbie Finansowej w zakresie podatku od towarów i usług. Posiada bogate doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego –przed podjęciem obowiązków sędziego NSA był sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Poznaniu, a wcześniej pracownikiem organów podatkowych, w tym również naczelnikiem urzędu skarbowego. 
W kręgu jego zainteresowań znajduje się europejskie prawo podatkowe, z czym związany był również temat jego pracy doktorskiej. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Brał udział w licznych konferencjach podatkowych oraz zdobył trzy staże zagraniczne, w tym w Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu.  
Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu prawa podatkowego dla sędziów, aplikantów radcowskich, adwokackich oraz studentów. 
Wykonuje również obowiązki egzaminatora Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów  dla biegłych rewidentów. 
Był członkiem komisji do spraw przeprowadzania egzaminu radcowskiego i adwokackiego. 
Uzyskał tytuł honorowy Sędziego Europejskiego przyznawany przez Polską Sekcję Międzynarodowej Komisji Prawników.

prof. Artur Mudrecki
Prof. dr hab. Artur Mudrecki

Panel 2 Opodatkowanie podatkiem VAT gospodarki platformowej

Profesor w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, kierownik Zakładu Prawa Finansowego i Podatkowego, dyrektor Centrum Badań nad VAT-em w ALK. Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; członek IFA Poland oraz European Association of Tax Law Professors. Specjalizuje się w prawie podatkowym. Autor ponad 150 publikacji Finansowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w większości poświęconych prawu podatkowemu, m.in. "Rzetelny proces podatkowy".

Adam Bartosieiwcz
dr hab. Adam Bartosiewicz

Panel 2 Opodatkowanie podatkiem VAT gospodarki platformowej

Doktor habilitowany nauk prawnych, doradca podatkowy, radca prawny. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
Jeszcze na studiach związał się z doradztwem podatkowym, będąc asystentem w kancelarii doradztwa podatkowego. 

W 2007 r. uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego stopień doktora nauk prawnych z wyróżnieniem na podstawie przedstawionej i obronionej pracy „Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie podatku od wartości dodanej”. W 2020 r. uzyskał natomiast na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu stopień doktora habilitowanego. 

W marcu 2011 r. został członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego i uzyskał uprawnienia doradcy podatkowego. 

Od wielu lat zajmuje się także prowadzeniem szkoleń (w formie wykładów, seminariów, warsztatów), w tym m.in. dla innych doradców podatkowych, osób zawodowo prowadzących księgi rachunkowe, jak również dla pracowników pionów finansowo-księgowych oraz podatkowych samorządu terytorialnego. 

Jest także autorem (bądź współautorem) znanych i cenionych książek, kilkuset glos, komentarzy i artykułów dotyczących problematyki podatkowej oraz związanej z finansami publicznymi (w tym finansami samorządów terytorialnych).

Bartłomiej Kołodziej
Bartłomiej Kołodziej

Panel 2 Opodatkowanie podatkiem VAT gospodarki platformowej

Doktorant Akademii Leona Koźmińskiego, doradca podatkowy, który swoje doświadczenie zawodowe zdobył m.in. w firmach Big4 (EY i PwC). Od 2017 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów od 2017 r. do końca 2023 r. Specjalizuje się w opracowywaniu krajowych  i europejskich przepisów podatkowych w zakresie VAT. Czonek grup eksperckich przy Radzie UE oraz OECD, jak również Komitetu ds. VAT czy Grupy roboczej KE ds. Przyszłości VAT. Prowadzi sprawy związane z harmonizacją VAT w UE. Pełnomocnik Szefa Krajowej Administracji Podatkowej przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie podatku VAT.  

prof. Aleksandra Bal

Panel 2 Opodatkowanie podatkiem VAT gospodarki platformowej

Dr Aleksandra Bal pełni funkcję lidera ds. technologii podatków pośrednich w Stripe, firmie technologicznej, która buduje infrastrukturę ekonomiczną dla Internetu. W swojej roli kieruje zespołem, którego zadaniem jest opracowywanie rozwiązań w zakresie technologii podatkowych i nadzorowanie podatków pośrednich w regionie EMEA, APAC, Kanadzie, USA i LATAM. Aleksandra posiada tytuł doktora, MBA, LLM i kilka innych stopni naukowych w dziedzinie podatków i informatyki. Jej wiedza jest powszechnie uznawana, o czym świadczy jej obszerny dorobek publikacyjny obejmujący ponad 100 artykułów w czasopismach podatkowych.
 

Tomasz Michalik

Panel 2 Opodatkowanie podatkiem VAT gospodarki platformowej

Partner w firmie doradczej Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, w której kieruje jednym z największych specjalistycznych zespołów podatkowych w Polsce. Odpowiada za realizację złożonych i skomplikowanych projektów w zakresie podatku VAT w Polsce i w Europie. Reprezentował klientów w wielu przełomowych lub nagradzanych branżowo postępowaniach przed organami podatkowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Prowadził szereg postępowań zakończonych szczególnie istotnymi rozstrzygnięciami sądów administracyjnych oraz TSUE w zakresie podatku VAT, min. Sprawa SAWP (C-37/16), Kronospan Mielec (C-222/09), Aspiro (C-40/15), MDDP (C-319/12). Aktywnie angażuje się w edukację prawniczą oraz tworzenie dobrego prawa podatkowego w Polsce. Wielokrotnie w rankingach polskich dzienników prawnych i ekonomicznych, a także m.in. przez Chamber's Global, International Tax Review uznawany za wiodącego eksperta w zakresie VAT na polskim rynku. Autor komentarza do ustawy o VAT, który doczekał się już 15 wydań, współautor polskiej części „VAT in Europe” wydawanej przez IBFD, autor licznych publikacji w fachowych wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Od 2012 roku członek Grupy Ekspertów ds. VAT powołanej przez Komisję Europejską. W latach 2011 - 2014 członek Komitetu Podatkowego ds. Podatków Pośrednich Europejskiej Konfederacji Doradców Podatkowych (CFE). W latach 2010-2014 przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Magdalena Jaworska

Panel 2 Opodatkowanie podatkiem VAT gospodarki platformowej

Doradczyni podatkowa, radczyni prawna, partnerka w firmie doradztwa podatkowego Quidea oraz specjalistka do spraw podatkowych w Izbie Gospodarki Elektronicznej. 
Ekspertka z kilkunastoletnim doświadczeniem w bieżącym doradztwie podatkowym dla polskich i zagranicznych firm (głównie branży e-commerce, usługowej, finansowej, dystrybucyjnej). Specjalizuję się w doradztwie dotyczącym podatku od towarów i usług.
Prowadziła wiele projektów nastawionych na zidentyfikowanie oraz ograniczenie ryzyk w obszarze podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych i odpowiedzialności karnej skarbowej członków zarządu i osób decyzyjnych. Ma również doświadczenie w projektach wdrożeniowych dotyczących usprawnienia procesów podatkowych i raportowych w spółkach, wdrożenia JPK oraz KSeF. 
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Wyróżniona w międzynarodowym World Tax Ranking ITR (International Tax Review) jako Highly Regarded Tax Practitioner w VAT (2021 r. i 2022 r.). Autorka licznych publikacji z zakresu opodatkowania przedsiębiorstw. 

prof. Krzysztof Lasiński-Sulecki
prof. Krzysztof Lasiński-Sulecki

Panel 3 Krajowy System e-faktur” tzw. KSeF

Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dyrektor Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK.
Autor kilkuset publikacji z zakresu prawa podatkowego i celnego, w tym rozprawy habilitacyjnej dotyczącej cen transferowych (Warszawa 2014), doktoratu nt. akcyz w prawie Unii Europejskiej (Toruń 2006) oraz licznych artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych (Intertax, International VAT Monitor, International Transfer Pricing Journal czy Common Market Law Review).
Absolwent m.in. programu Comparative Tax Policy and Administration w Harvard Kennedy School, Harvard University; wykładał m.in. w Wirtschaftsuniversitaet Wien, Salzburg Universitaet, Universidad Complutense de Madrid,  Masarykova univerzita. Współpracownik International Burreau of Fiscal Documentation w Amsterdamie.

Doradca podatkowy, radca prawny. Były pracownik Działu Doradztwa Podatkowego PwC; w latach 2012-14 członek powołanej przez Komisję Europejską VAT Expert Group, od 2014 do 2016 r. członek działającej przy Ministrze Finansów Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego; od 2016 r. członek zarządu International Fiscal Association (Polish Branch).

dr Marek Bełdzikowski

Panel 3 Krajowy System e-faktur” tzw. KSeF

Radca prawny, doradca podatkowy, specjalizujący się w problematyce podatku od towarów i usług. Autor szeregu publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego.

Michał Mioduszewski
Michał Mioduszewski

Panel 3 Krajowy System e-faktur” tzw. KSeF

Adwokat z Kancelarii Paczuski Taudul, członek Centrum Badań nad VATem, specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie VAT i akcyzy, z uwzględnieniem postępowań spornych.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również dwuletnią szkołę prawa brytyjskiego i europejskiego organizowaną we współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z Uniwersytetem Cambridge.

Kajetan Kubicz

Panel 3 Krajowy System e-faktur” tzw. KSeF

Adwokat i ekspert z zakresu podatku VAT,  Partner Kancelarii LTCA oraz koordynator projektów KSeF Ekspert Akademii LTCA

Specjalizuje się w doradztwie na rzecz klientów działających w branży budowlanej, transportowej, produkcyjnej oraz handlowej. W Kancelarii LTCA odpowiedzialny jest za bieżące doradztwo prawno-podatkowe, zarówno dla klientów krajowych, jak i zagranicznych, głównie z obszaru VAT oraz ulg podatkowych. Jest autorem kilkuset wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego oraz o dokonanie klasyfikacji statystycznej towarów i usług. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.
 

prof. Witold Modzelewski
prof. Witold Modzelewski

Panel 3 Krajowy System e-faktur” tzw. KSeF

Prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Najbardziej znany i ceniony  specjalista i autorytet w dziedzinie podatków i prawa podatkowego.
W latach 1992-1996 był wiceministrem finansów odpowiedzialnym za przebudowę systemu polskiego prawa podatkowego. Za jego kadencji m.in. wprowadzono podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, banderolowanie wyrobów akcyzowych, ulgi inwestycyjne w podatkach dochodowych, przepisy o identyfikacji podatników (NIP); opracowano m.in. projekty: Ordynacji podatkowej i ustawy o doradztwie podatkowym oraz koncepcję powszechnego opodatkowania nieruchomości.
Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej oraz na innych uczelniach. Od ponad 40 lat prowadzi wykłady i seminaria na temat podatków i prawa podatkowego. Wychowawca wielu pokoleń specjalistów podatkowych. Autor i współautor ponad tysiąca publikacji książkowych i artykułów poświęconych głównie podatkom i prawu podatkowemu. Doradca Podatkowy oraz Radca Prawny. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Honorowy Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Anna Mytyk

Panel 3 Krajowy System e-Faktur’’ tzw. KSeF

Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w opracowywaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie VAT oraz ich interpretacją. Od 2013 r. pracuje w Departamencie VAT Ministerstwa Finansów, w tym od 2021 r. na stanowisku zastępcy dyrektora. 
Dotychczas odpowiadała za realizację wielu projektów prawnych i legislacyjnych w obszarze rozliczeń krajowych oraz raportowania VAT w Polsce. Nadzorowała pracę zespołów zajmujących się tematyką opodatkowania VAT w różnych sektorach gospodarki, w sektorze publicznym, w sektorze MŚP, a także m.in. opodatkowaniem budownictwa, opodatkowaniem dotacji, prawem do odliczenia, systemem korekt rozliczeń VAT, systemem stawek VAT, systemem kas rejestrujących. 
Brała udział w opracowaniu i wprowadzeniu jednolitych plików kontrolnych na cele VAT w Polsce. 
Od 2021 r bezpośrednio nadzoruje prace prawne i uczestniczy w pracach biznesowych nad wprowadzeniem obowiązkowego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur. 
 

Janina Fornalik

Panel 3 Krajowy System e-faktur” tzw. KSeF

Doradca podatkowy, partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. Doradztwem podatkowym zajmuje się od ponad 20 lat, poprzednio w międzynarodowych firmach doradczych (Ernst & Young, Andersen). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych i sądowych. Przez prestiżowe czasopismo „International Tax Review” wymieniana jest w gronie najlepszych specjalistów w dziedzinie VAT w Polsce. Autorka licznych publikacji prasowych o podatku VAT, współautorka komentarza do Dyrektywy VAT, autorka publikacji „Krajowy System e-Faktur 2024” oraz „VAT w samorządach”. Jest wykładowcą i prelegentem na szkoleniach i konferencjach związanych z podatkiem VAT.

dr Marek Maliński
 • Panel 3 Krajowy System e-faktur” tzw. KSeF
 • Doktor nauk prawnych; radca prawny. Adiunkt w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, wykładowca m.in. w Krajowej Izbie Radców Prawnych oraz na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego (ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT), postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2018 r.
Przemysław Kilim

Panel 4 Rejestracja i identyfikacja VAT w erze cyfrowej 

Doradca podatkowy, Zastępca Przewodniczącej Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, starszy menedżer w KPMG specjalizujący się w doradztwie w zakresie podatku od towarów i usług. Od ponad 15 lat doradza klientom krajowym i zagranicznym z różnych sektorów gospodarki oraz reprezentuje ich w postępowaniach podatkowych i sądowych. Prowadzi szkolenia oraz jest autorem publikacji podatkowych.

dr Krzysztof Teszner

Panel 4 Rejestracja i identyfikacja VAT w erze cyfrowej 

Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; doradca podatkowy. 
Specjalizuje się w problematyce administracji skarbowej, podatkowych procedur kontrolnych, oraz postępowań administracyjnego i podatkowego. Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych w większości poświęconych tej tematyce, w tym współautorem Komentarza do Ordynacji podatkowej (2017, 2022), redaktorem naukowym Komentarza do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (2024) oraz autorem monografii Rozprawa podatkowa (2014).
Jest członkiem The International Center of Public Finance and Tax Law Research oraz Zespołu Eksperckiego do spraw Lokalnego Prawa Podatkowego. 
Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu administracji publicznej i doradztwa podatkowego. Były wykładowca na studiach podyplomowych z egzekucji administracyjnej w Krajowej Szkole Skarbowości (2 edycje).
W latach 2014 – 2018 był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego VI Kadencji. Pełnił również funkcję redaktora naczelnego czasopisma naukowego Procedury Administracyjne i Podatkowe (2017–2021).

adw. dr Mariusz Charkiewicz

Panel 4 Rejestracja i identyfikacja VAT w erze cyfrowej 

Doktor nauk prawnych, adwokat, agent celny, mediator wpisany na listę Mediatorów Sądowych przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku, członek Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, właściciel sieci kancelarii adwokackich. Wykładowca i nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2020-2023, Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu oraz WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Wykładowca w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, księgowy według wymagań określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, sekretarz sądowy wpisany na listę przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku, członek Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej – Stowarzyszenie przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Absolwent szeregu studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego, karno-skarbowego i gospodarczego oraz studiów podyplomowych Master of Business Administration. Były pracownik organu administracji skarbowej, wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania oraz były członek Rady Podatkowej Polskiej Konferencji Pracodawców Prywatnych ,,Lewiatan”. 
Na co dzień doradza podmiotom instytucjonalnym oraz osobom fizycznym, reprezentuje podatników w sporach z administracją skarbową. Autor oraz współautor ponad 100 publikacji z dziedziny prawa podatkowego. Organizator konferencji naukowych w ramach działalności fundacji oraz spółki zajmującej się popularyzacją nauk prawnych.

Rada Programowa Konferencji

1.    Prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz – przewodniczący 2.    Dr h. c. prof. dr hab. Bogumił Brzeziński 3.    Dr hab. Hanna Kuzińska prof. ALK

Komitet Organizacyjny Konferencji

1.    prof. dr hab. Artur Mudrecki – przewodniczący  2.    mgr Michał Mioduszewski - sekretarz konferencji 3.    dr Anna Magdalena Żmijewska 4.    dr Roman Wiatrowski 5.    dr Marek Bełdzikowski 6.    mgr Bartłomiej Kołodziej 

Patronat Honorowy

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

Patroni Konferencji

Ministerstwo Finansów
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
International Fiscal Association Polish Branch (IFA Poland)
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Iza Gospodarki Elektronicznej
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Patroni Medialni

Wolters Kluwer Polska
Przegląd Podatkowy
Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz Sp. k.

 

O Centrum Badań nad VAT-em

Centrum Badań nad VAT zorganizowało dotychczas trzy konferencje naukowe:

 • Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Legislacja podatkowa, (6 listopada 2019 r.),
 • Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Harmonizacja podatku VAT w Unii Europejskiej – teraźniejszość i przyszłość, (28–29.09.2021 r.),
 • Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Opodatkowanie gmin VAT, (8 listopada 2022 r.)

oraz 25 seminariów naukowych, wysoko ocenianych pod względem naukowym i frekwencyjnym oraz możliwości wykorzystania materiałów w praktyce podatkowej.

Wniosek o organizację konferencji został częściowo dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach konkursu „Doskonała Nauka” (nr umowy KONF/SN/0018/2023/01).

Zapraszamy do kontaktu
Biuro Organizacji Konferencji