Miasta w transformacji

Miasta w transformacji

Organizatorzy
Współpraca
Akademia Leona Koźmińskiego, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Fundacja KEZO przy Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk
Kontakt
mail
Dr Agata Stasik astasik@kozminski.edu.pl

Przeprowadzenie transformacji energetycznej w każdym polskim mieście i gminie wymaga klarownej wizji i odwagi eksperymentowania: nowego zastosowania technologii, tworzenia nowych modeli biznesowych i organizacyjnych, społecznego zaangażowania i zdecydowanego przywództwa. 

Rozpoczynamy cykl spotkań online dotyczących konkretnych wyzwań i rozwiązań na rzecz zrównoważonej transformacji energetycznej w miastach. 

Spotkania skierowane są przede wszystkim do przedstawicieli polskich samorządów, ale także do ekspertów, aktywistów i przedstawicieli biznesu którzy chcą włączyć się w przeprowadzanie transformacji energetycznej w polskich miastach. Mają wymiar edukacyjny i sieciujący i umożliwiają dzielenie się doświadczeniami. 

Zainteresowaniu udziałem proszeni są o rejestrację: https://forms.gle/uEkdLEg7AxH8Rr6B7

Pierwsze spotkanie, zaplanowane na 23.03.2022, dotyczyć będzie perspektyw dekarbonizacji ciepłownictwa w miastach. 

Spotkania organizowane są przez Akademię Leona Koźmińskiego wspólnie z IMP PAN, fundacją KEZO oraz międzynarodową siecią ICLEI

Spotkania organizowane są w ramach projektów SONNET i GREEN HEAT dotyczących innowacji społecznych w energetyce oraz lokalnej współpracy na rzecz dekarbonizacji ciepłownictwa.

 
dr Agata Stasik

Adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego, studiowała socjologię oraz odbyła studia nad nauką i technologią. Zajmuje się społecznym zarządzaniem nowymi technologiami. Badała m.in. rozwój gazu łupkowego, wpływ Internetu na procesy społecznego zarządzania ryzykiem, komunikację dotyczącą ryzyka oraz wpływ crowdfundingu na rozwój innowacji technologicznych. Jej obecne zainteresowania to nowe formy zarządzania i współpracy przy tworzeniu innowacji technologicznych, praktyki i efekty antycypacji przyszłości technologicznej oraz innowacje w metodologii badań. Odbyła staże badawcze na Uniwersytecie w Wiedniu i w Goteborgu.

dr Agata Dembek