Marka osobista prezesa zarządzającego przedsiębiorstwem a marka przedsiębiorstwa

Marka osobista prezesa zarządzającego przedsiębiorstwem a marka przedsiębiorstwa

 

 

Kierownik projektu
Wiedza
mgr Anna Górska
Kwota dofinansowania
Koszty
37 840 PLN
Czas trwania
30.01.2020 – 29.01.2021
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

Cel projektu

Od lat 90. można zaobserwować trend, w którym prezesi są bardziej aktywni w mediach tradycyjnych jak i internetowych. Cieszą się oni coraz większą uwagą i zainteresowaniem wśród opinii publicznej, a w rezultacie stają się swego rodzaju celebrytami (np. Richard Branson z Virgin czy Steve Jobs z Apple). Na przykład życie prywatne Elona Muska (PayPay, Tesla Motors, SpaceX) wzbudza większe zainteresowanie w mediach niż działania jego firm, co skutkuje wyższym zasięgiem. Natomiast czy ma to przełożenie na markę firmy jest wciąż niejasne. Aby odpowiedzieć na niniejsze pytanie będę badać markę osobistą prezesów (poprzez zasięg w mediach) oraz jej wpływ na siłę marki przedsiębiorstwa. Moją próbą badawczą są prezesi najsilniejszych Polskich marek z corocznego rankingu Rzeczpospolitej. Dodatkowo, za pomocą wywiadów chce lepiej zrozumieć jaki stosunek prezesi najsilniejszych polskich marek mają do budowania marki osobistej i jej istoty dla marki przedsiębiorstwa. Do tej pory, badania dotyczące marki osobistej prezesów były robione przede wszystkim w Europie Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych. Badania te dotyczyły przede wszystkim takich zagadnień jak wpływ marki osobistej prezesa na ceny akcji czy na lojalność, natomiast do tej pory nikt nie przebadał wpływu marki osobistej prezesa na markę przedsiębiorstwa

Wpływ projektu

Badanie jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze badanie będzie stanowiło bazę do dalszych rozważań na temat wpływu marki osobistej prezesa na markę firmy. Jednakże jest to istotny temat nie tylko ze względu na rozwój nauki, ale również praktyki. W rezultacie badanie będzie wsparciem dla firm przy wyborze odpowiednich narzędzi do budowania marki osobistej prezesów. A zatem firmy będą mogły odpowiednio dostosować swoje działania w zakresie budowania marki osobistej prezesa