Logistics & Supply Chain Management Major PL

wyklady

Logistics & Supply Chain Management - zakres studiów na kierunku Master in Management

O zakesie

Obecne uwarunkowania gospodarcze, globalizacja procesów biznesowych, sprzedaży, produkcji i zaopatrzenia determinowane są przez stale rosnące zapotrzebowanie na praktyczną i skonkretyzowaną wiedzę menedżerską z zakresu zarządzania systemami logistycznymi. Znaczenie logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw, przy wsparciu  technologii informacyjno-komunikacyjnych zmieniają sposób, w jaki funkcjonują przedsiębiorstwa i w jaki są zarządzane w turbulentnym otoczeniu. Potrzeba integracji między przedsiębiorstwem i jego otoczeniem nasila się wraz ze stopniem intensyfikacji globalnej konkurencji. Logistics & Supply Chain Management to studia stanowiące odpowiedź Akademii Leona Koźmińskiego na potrzeby polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, które muszą zmierzyć się z ogromnym i stale rosnącym wpływem rozwiązań logistycznych na globalne łańcuchy dostaw. Głównym celem studiów jest pomoc studentom w zdobyciu kompetencji i umiejętności niezbędnych do budowania kariery zawodowej w świecie, w którym logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw ma kluczowe znaczenie. Studia są objęte programem certyfikacyjnym amerykańskiej organizacji Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) co umożliwia  uzyskanie Certyfikatu CSCMP oraz stanie się częścią światowej sieci profesjonalistów logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw.  Studia z zakresu Logistics & Supply Chain Management w ramach studiów magisterskich Master in Management odpowiada obecnym, a także przyszłym potrzebom rynku pracy w gospodarce opartej na wiedzy, oferując innowacyjną tematykę we współpracy z partnerami zewnętrznymi z kraju i z zagranicy.

Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z zarządzania (Master in Management) oraz suplement do dyplomu zawierający informację o zakresie ukończonych studiów (major in Logistics & Supply Chain Management).

Zakres studiów zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się minimum 17 studentów.

Lider programu

Sebastian Jarzębowski
Prof. Sebastian Jarzębowski

Profesor w Katedrze Ekonomii, Dyrektor Logistics & SCM Center w Akademii Leona Koźmińskiego, Dyrektor Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) w Polsce oraz Research Fellow w Supply Chain Risk and Resilience Research (SCR3) Institute, University of Missouri–St. Louis.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz projektów z zakresu technologii informacyjnych w logistyce, modelowania procesów biznesowych oraz zarządzania łańcuchami dostaw. Działalność naukowo-badawcza koncentruje się na efektywności gospodarowania przedsiębiorstw, zarządzaniu łańcuchami dostaw oraz logistyce.

Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym zagranicznych. Wielokrotne pobyty zagraniczne na wiodących Uniwersytetach w Australii, Austrii, Francji, Niemczech oraz USA, Visiting Professor w Fisher College of Business, Ohio State University, USA oraz na Uniwersytecie w Bonn, Niemcy. Stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Fundacji Schaumanna i innych. Koordynator ponad 20 krajowych i międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych (B+R) i biznesowych realizowanych w ramach programów tj. Horyzont 2020, Interreg, POWER, POKL, RPO, FP7, NCN, NCBiR z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw, w szczególności dot. integracji łańcucha dostaw, cyfrowej transformacji i zarządzania zakupami.

Wybrani partnerzy zakresu

Atuty programu

 • Program jest współtworzony na bazie programu ELA – Europejskiego Towarzystwa Logistycznego i CSCMP – Council of Supply Chain Management.
 • Partnerami studiów są między innymi firmy z rynku TSL i nie tylko, np. GS1, IBM, Oracle, EY, Amazon, DHL Dachser Intelligent Logistics, C.H. Robinson, OptiBuy, ABB, IFS, Jeronimo Martins, CSCMP Poland Roundtable.
 • W ramach realizacji programu studenci mają bezpośredni kontakt z uznanymi praktykami biznesu logistycznego.
 • Studenci mają możliwość uzyskania certyfikatu zawodowego Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA)
 • Studia są objęte również programem certyfikacyjnym amerykańskiej organizacji Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), umożliwiając uzyskanie certyfikatu zawodowego o charakterze globalnym.

Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu studiów z zakresu Logistics & Supply Chain Management, absolwanci mogą znaleźć zatrudnienie jako/w:

 • operator logistyczny
 • spedytor międzynarodowy
 • pracownik przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych wdrażających rozwiązania logistyczne
 • pracownik firm transportowych wszystkich sektorów transportu
 • operator wielkich centrów dystrybucyjnych i magazynowych
 • pracownik przedsiębiorstw działających w sektorze transportowo-spedycyjno-logistycznym
 • pracownik instytucji publicznych, administracyjnych i samorządowych współdziałających z branżą TSL
 • osoba współpracująca w firmie rodzinnej
 • osoba prowadząca własne rozwijające się lub zamierzające działać w sektorze TSL przedsiębiorstwo

Organizacja zajęć

 • Studia niestacjonarne

 

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych:piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

 

Realizowane przedmioty

 • Concepts, Models and Strategies for supply chain & networks management
 • Logistics IT systems and automatic identification in the supply chain
 • Production and material flow management
 • Activity-based costing and operational controlling in logistics and supply chains
 • Designing, modeling and reengineering of the supply chain
 • Warehouse and Logistics Center management
 • Procurement and supply management