Zaproszenie >>O konferencji >>Patronat >>Program >>
Uczestnictwo >> Punkty szkoleniowe >>

 

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

„Telemedycyna i nowoczesne technologie w medycynie – dylematy prawne i etyczne”

 

Szanowni Państwo!

 

Studencka Poradnia Prawna działająca przy Akademii Leona Koźmińskiego oraz Kolegium Prawa, mają zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję naukową nt. „Telemedycyna i nowoczesne technologie w medycynie – dylematy prawne i etyczne”. Konferencja odbędzie się 9 maja 2019 r. w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 59.

Jest to wydarzenie naukowe łączące reprezentujących zawody medyczne i prawnicze. Korzystając z obecności na Konferencji uznanych autorytetów z zakresu prawa medycznego, a także prawa cywilnego i karnego postaramy się przybliżyć kwestie bezpieczeństwa i respektowania praw pacjentów w obliczu nowoczesnych technologii, problematyki prawnej i etycznej wykorzystania sztucznej inteligencji oraz świadczenia usług na odległość w ramach szeroko pojętej e-medycyny, a także odpowiedzialność podmiotów świadczących powyższe usługi.

Konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń między przedstawicielami zawodów prawniczych oraz medycznych. Mamy nadzieję, że zarówno tematyka konferencji jak i jej interaktywna forma spełnią Państwa oczekiwania.

Serdecznie zapraszamy!

ADRESACI KONFERENCJI

Wydarzenie jest adresowane przede wszystkim do osób wykonujących zawody prawnicze i medyczne, przedstawicieli świata nauki, osób zajmujących się zarządzaniem podmiotami leczniczymi, pracowników służby zdrowia, doktorantów, studentów i innych osób zainteresowanych problematyką prawną i etyczną e-medycyny.

Wśród zaproszonych gości są:

r. pr. Roman Bieda kancelaria Maruta Wachta
dr inż. Jarosław Bułka, wiceprezes zarządu Sophilution
dr. n. med. Andrzej Cacko, Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr.n.pr. Daria Gęsicka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. n. pr. Joanna Haberko, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr.n.pr. Anna Jacek, WPiA Uniwersytet Rzeszowski
prof. dr hab. Rafał Kubiak, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
prof. dr. hab. Leszek Kubicki, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
prokurator dr Anna Marcinkowska, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
dr. n. pr. Agnieszka Sztoldman, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
dr hab. Marek Świerczyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. dr hab. Eleonora Zielińska, WPiA Uniwersytet Warszawski