Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Podatkowego
„Legislacja podatkowa”

 
6 listopada 2019 r.
Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa

10.30-11.00
rejestracja uczestników konferencji

11.00-11.20


Otwarcie konferencji: Powitanie uczestników konferencji:  dr hab. Artur Mudrecki prof. ALK, Paweł Trojanek przewodniczący Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

 • Otwarcie konferencji – Prezydent ALK prof. Andrzej Koźmiński
 • Wystąpienie Prezesa NSA prof. dr hab. Marka Zirka-Sadowskiego
11.20-12.05

 

I Panel poświęcony dorobkowi naukowemu prof. dr hab. Alicji Pomorskiej

Moderator panelu: prof. dr hab. Jan Głuchowski, Wyższa Szkoła Bankowości w Bydgoszczy

Uczestnicy panelu:

 • prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Jolanta Szołno-Koguc prof. UMCS w Lublinie
 • prof. dr hab. Wanda Wójtowicz
 
12.05-12.25
Przerwa kawowa

12.25-12.35

 

Uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Akademią Leona Koźmińskiego  w Warszawie a Mazowieckim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych

 

12.35-13.30
II Panel Legislacja ogólnego prawa podatkowego

 • Moderator dyskusji: dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK w Toruniu
 • prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz UAM: „Legislacja a zasada sprawiedliwości podatkowej”
 • Prezes Izby Finansowej NSA Jan Rudowski – zastępca Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego prawa podatkowego: „Projekt nowej Ordynacji podatkowej”
 • dr Piotr Pomorski KUL: „Wpływ polityki na stanowienie prawa podatkowego”.

13.30-14.30


Przerwa obiadowa


14.30-15.15

 

III Panel: Nakładanie nowych obowiązków na podatników

Moderator: Paweł Trojanek

 • Renata Miazek – Członek Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: „Raportowanie schematów podatkowych”
 • Dr Piotr Stanisławiszyn, Uniwersytet Opolski „Nowelizacja przepisów karnych  i karnoskarbowych”
 • Bartłomiej Kołodziej – Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów: „Harmonizacja podatków w Unii Europejskiej – istota i charakter wyzwania”
 • Michał Goj – Partner E&Y: „Lex serverior”
15.15-16.15

IV Panel: Nowelizacje przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

Moderator: dr hab. Artur Mudrecki, prof. ALK

 • Sędzia NSA Adam Bącal Przewodniczący Wydziału I Izby Finansowej NSA: „Nowelizacje w podatku od towarów i usług”
 • Magdalena Kuźniarska doktorantka seminarium doktoranckiego PAN: „Nowelizacja Jednolitego Pliku Kontrolnego – szanse czy zagrożenia dla podatników”
 • dr Wojciech Dmoch – doradca podatkowy „ Wiążąca Informacja Stawkowa”
 • Janina Fornalik – doradca podatkowy z MDDP „Nowe rozwiązania unijne w zakresie VAT dotyczące handlu wewnątrzwspólnotowego - ułatwienia czy utrudnienia”?
16.15-16.45
Dyskusja


16.45-17.00
 
Podsumowanie i zakończenie konferencji