SPECJALNĄ JUBILEUSZOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
"W POSZUKIWANIU LEPSZEGO ŚWIATA - EKONOMIA I POLITYKA"

29 stycznia 2019, wtorek - DZIEŃ POLSKI

9:00 – 9:30 
Rejestracja i poranna kawa

9:30
Powitanie i zainicjowanie debaty – Profesor Witold T. Bielecki, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

9:35 – 10:00
Wystąpienie wprowadzające

Profesor Elżbieta Mączyńska
, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Szkoła Główna Handlowa, redaktor naukowa książki pt. Ekonomia i polityka. Wokół teorii gospodarczej Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019 (podczas konferencji książka będzie dostępna dla zainteresowanych osób)

10:00 – 11:15
Sesja I:   Nowy Pragmatyzm. Koncepcyjna oryginalność i praktyczna użyteczność

Moderator: Profesor Jerzy Cieślik, Akademia Leona Koźmińskiego

Prof. Jerzy Wilkin, członek Polskiej Akademii Nauk: O potrzebie ekonomii zaangażowanej i sposobach jej uprawiania

Prof. Piotr Pysz, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku i wykładowca w Hochschule für Wirtschaft und Technik w Vechta/Diepholz, Niemcy: Nowy pragmatyzm i ordoliberalizm. Analiza porównawcza

Prof. Andrzej K. Koźmiński, Akademia Leona Koźmińskiego: Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm. Szanse i zagrożenia dla świata i Polski

Prof. Stanisław Flejterski, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie: Współczesne finanse z perspektywy koncepcji nowego pragmatyzmu i ekonomii umiaru

Pięć minut dla Profesora Kołodko

11:15 – 11:30

Przerwa na kawę

11:30 – 12:45
Sesja II:   Państwo i rynek

Moderator: Doktor Anna Czarczyńska, Akademia Leona Koźmińskiego

Prof. Ewa Łętowska, członek Polskiej Akademii Nauk: Kto kogo deprawuje: prawo – rynek czy rynek – prawo? (albo co uchodzi uwadze ekonomistów i prawników)

Prof. Bogusław Fiedor, Przewodniczący Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: Proces transformacji a nowa ekonomia instytucjonalna (NEI): koszty transakcyjne i równowaga instytucjonalna

Prof. Jerzy Żyżyński, Uniwersytet Warszawski i Rada Polityki Pienięznej, Narodowy Bank Polski: Umiejętność odchodzenia od stereotypów szansą ekonomii

Prof. Marek Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: Instytucjonalne aspekty nowej transformacji ustrojowej

Prof. Maciej Bałtowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Kapitalizm państwowy – próba konceptualizacji

Pięć minut dla Profesora Kołodko

12:45 – 14:00
Sesja III:   Równowaga i rozwój społeczno-gospodarczy

Moderator: Profesor Hanna Kuzińska, Akademia Leona Koźmińskiego

Prof. Adam Noga, Akademia Leona Koźmińskiego: Emocje, racjonalność i rzeczywistość. Złożony indeks zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego

Prof. Jacek Tomkiewicz, Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER, Akademia Leona Koźmińskiego: Pojęcie równowagi w teorii ekonomii i praktyce polityki gospodarczej

Prof. Stanisław Owsiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: O racjonalizację wydatków publicznych

Prof. Marta Postuła, Uniwersytet Warszawski: Globalne finanse publiczne – archaizm, fakt, marzenie

Pięć minut dla Profesora Kołodko

14:00 – 14:45

Lunch

14:45 – 16:00
Sesja IV: Globalizacja i przyszłość

Moderator: Profesor Małgorzata Runiewicz, Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER, Akademia Leona Koźmińskiego

Prof. Maciej Miszewski, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu: Instytucjonalne uwarunkowania urzeczywistniania wizji gospodarki globalnej

Prof. Leon Podkaminer, Wiedeński Instytut Międzynarodowych Porównań Gospodarczych, WIIW: Globalna stagnacja: co ją powoduje i jak ją przezwyciężyć

Dr Grzegorz M. Malinowski, Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER, Akademia Leona Koźmińskiego: Chiny a geopolityka i geoekonomia. Jak nie wpaść w pułapkę narracji?

Prof. Jerzy Kleer, Polska Akademia Nauk: Przesilenia cywilizacyjne jako czynnik chaosu

Prof. Władysław Szymański, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie: Czy światu grozi postępujący proces autodestrukcji?

Pięć minut dla Profesora Kołodko

16:00 – 17:00
Sesja V:   Polskie wyzwania

Moderator: Profesor Grzegorz Mazurek, Prorektor Akademii Leona Koźmińskiego

Prof. Jacek Raciborski, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski: Meandry procesu konsolidacji demokracji w Polsce

Prof. Janusz Kaliński, Szkoła Główna Handlowa: Dwie polskie próby wprowadzenia chinizmu

Prof. Witold M. Orłowski, Akademia Vistula w Warszawie: Dlaczego Polska powinna przyjąć euro?

Pięć minut dla Profesora Kołodko

W każdej sesji rezerwujemy kwadrans na  pytania z sali i odpoweidzi

17:00
Pożegnalna kawa

Rejestracja jest otwarta do 20.01. Po tym terminie prosimy o kontakt na konferencje@kozminski.edu.pl