Konferencje

Nasza Uczelnia organizuje nie tylko konferencje naukowe, ale angażuje się również w realizację przedsięwzięć we współpracy z różnymi  przedsiębiorstwami i firmami. W ten sposób budujemy międzynarodową płaszczyznę wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym a światem biznesu - pomiędzy teoretykami a praktykami. 

 

 

 

 

 

Zależy nam, aby organizowane konferencje biznesowe zawsze dotyczyły aktualnych problemów społeczno-ekonomicznych, oraz aby dostarczały szerokiej wiedzy z różnych dziedzin - jak : prawo, ekonomia, finanse, zarządzanie, psychologia i socjologia. Każdego roku organizujemy kilkadziesiąt  wydarzeń z wymienionych dyscyplin, przy czym znaczna część z  nich ma charakter  cykliczny.

W  ostatnich latach nasza uczelnia  była  organizatorem (lub współorganizatorem) m.in. następujących  międzynarodowych przedsięwzięć:

ALKSchool
I 2019 "W POSZUKIWANIU LEPSZEGO ŚWIATA - EKONOMIA I POLITYKA"

Pierwszy dzień konferencji był Dniem Światowym, podczas którego odbył się cykl debat z udziałem wybitnych ekonomistów z kilkunastu krajów, którzy omawiali tematy m.in. globalizacji, sukcesu chińskiej gospodarki, strefy euro, oraz teorii nowego pragmatyzmu stworzonej przez prof. Grzegorza W. Kołodko. Drugi dzień konferencji był Dniem Polskim. W gronie czołowych polskich ekonomistów dyskutowano o najważniejszych wyzwaniach współczesnej ekonomii i polityki, uwarunkowaniach i perspektywach gospodarki światowej, kondycji i ewolucji Unii Europejskiej oraz szansach i zagrożeniach stojących przed polską gospodarką. W obu dniach konferencji wzięło udział łącznie 416 uczestników.

Więcej informacji: https://www.kozminski.edu.pl/jubileusz_prof_kolodko/ 

IX 2017 The First China-CEE Development Forum Exploring Innovative Approaches to Win-Win Cooperation between China and CEE in the Light of the „Belt and Road” Initiative

Pierwsze Polsko-Chińskie Forum Gospodarcze , zorganizowane wspólnie z czołową chińską uczelnią ekonomiczną China Europe International Business School .

Chińczycy przedstawili uwarunkowania dla chińskich inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej oraz na końcu nowego Jedwabnego Szlaku, w powstającym za 100 mld dolarów kompleksie technologicznym nad jeziorem Yanqi na północ od Pekinu. W konferencji wzięło udział ponad 250 osób, w tym: m.in.: Xu Jian, ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce, Mateusz Morawiecki, ówczesny wicepremier, minister finansów i rozwoju, prof. Grzegorz W. Kołodko były wiceprezes Rady Ministrów i minister finansów, prof. Jiang Jianqing, prezes China-CEE Investment Cooperation Fund, były prezes ICBC, Jan Kohout, prezydent New Silk Road Institute Prague, doradca prezydenta republiki Czeskiej, prof. Ding Yuan wiceprezydent i dziekan CEIBS oraz prof. Andrzej K. Koźmiński, prezydent Akademii Leona Koźmińskiego.

Więcej informacji: http://forumpolskochinskie.kozminski.edu.pl/

X 2013 Management and Economic Policy for Development

konferencja została zorganizowana z okazji 20-lecia Akademii Leona Koźmińskiego. Jej celem było zainicjowanie szerokiej dyskusji na temat wsparcia rozwoju ekonomicznego, poprzez odpowiednie zarządzanie i politykę gospodarczą państw i jednoczesne potwierdzenie pozycji Polski jako silnego ośrodka badawczo-naukowego. W konferencji wzięło udział 230 osób. Wśród mówców znaleźli się m.in.: profesor Edmund Phelps z Columbia University – laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z 2006 r; profesor Nouriel Roubini z New York University, szef ośrodka badawczego Roubini Global Economics; Saul Estrin z London School of Economics, Hermann Simon, międzynarodowy ekspert w dziedzinie strategii oraz marketingu ;Vito Tanzi z International Monetary Fund; Eric Cornuel z European Foundation for Management ; Laszlo Csaba z Central European University w Budapeszcie.

Więcej informacji: www.mepd.kozminski.edu.pl

VII 2012 The Fifth ISBEE World Congress „Tradition and new horizons: Towards the virtue of responsibility”

Międzynarodowa konferencja International Society of Business, Economics and Ethics zorganizowana po raz pierwszy w Polsce. ISBEE organizuje Światowe Kongresy od 1996 roku, jest to organizacja skupiająca wszystkie światowe centra etyki biznesu. Kongresy te odbywają się co cztery lata w wybranych w drodze konkursu miastach położonych na różnych kontynentach.

Zorganizowanie Kongresu w Warszawie miało istotne znaczenie, zarówno globalne, jak i regionalne oraz lokalne – nie tylko dla upowszechnienia etycznego wymiaru działalności gospodarczej wśród wykładowców akademickich, badaczy oraz przedstawicieli najlepszych firm działających w Polsce, mediów i administracji publicznej, ale także dla promocji Warszawy i Polski jako lidera na skalę europejską, poważnie zainteresowanego etycznością biznesu. W Kongresie uczestniczyło 280 osób z całego świata.

Więcej informacji: http://isbee2012.kozminski.edu.pl/

http://www.globethics.net/congress-2012

Zapraszamy do współpracy:

alk
Menadżer ds. konferencji i seminariów
Wanda Widziszewska; Beata Falęcka
alk
Specjalista ds. konferencji i seminariów
Beata Falęcka