Prawnicze seminarium doktorskie - terminy konsultacji z opiekunem naukowym 

PromotorZakres tematycznyTerminy konsultacji

prof. dr hab. Jan Barcz                                                                                                                                                                  

Prawo europejskie

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie

jbarcz@kozminski.edu.pl 

dr hab. Monika Całkiewicz, prof. ALKKryminalistyka

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie

mcalkiew@kozminski.edu.pl 

dr hab. Przemysław DrapałaPrawo cywilne

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie

pdrapala@kozminski.edu.pl 

dr hab. Marzena DyjakowskaHistoria ustroju i prawa polskiego,
Powszechna historia państwa i prawa

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie

mdyjakowska@kozminski.edu.pl 

prof. dr hab. Jan GłuchowskiPrawo finansowe unijne i międzynarodowe prawo podatkowe

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie

03.10.2019 godz. 13:00 Katedra pokój C-11
06.11.2019 godz. 12:00 Katedra pokój C-11
19.12.2019 godz. 13:00 Katedra pokój C-11
30.01.2020 godz. 12:00 Katedra pokój C-11

dr hab. Wojciech Góralczyk, prof. ALKPrawo administracyjne,
prawo bankowe

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie

wg292@wp.pl 

dr hab. Agnieszka GrzelakPrawo europejskie, Prawo Unii Europejskiej

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie

agrzelak@kozminski.edu.pl 

06.11.2019 godz. 17:00 sala A-9
04.12.2019 godz. 17:00 sala A-9
16.01.2020 godz. 17:00 sala A-9

dr hab. Waldemar Hoff, prof. ALKPrawo administracyjne i publiczne gospodarcze

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie

waldhoff@kozminski.edu.pl - Pan Profesor prosi o potwierdzenie przybycia na ww adres e-mailowy

prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-BoncaTeoria i filozofia prawa

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie

jablonska@kozminski.edu.pl 

 

dr hab. Andrzej Kabat, prof.ALKPostępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie telefonicznie

 

dr hab. Aleksander Kappes, prof. UŁPrawo handloweTermin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie
dr hab. Joanna Kielin-Maziarz, prof. ALKPrawo konstytucyjne, Prawo ochrony środowiska

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie 

jkielin@kozminski.edu.pl 

dr hab. Jerzy Kranz, prof. ALKPrawo międzynarodowe publiczne

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie

jerzykranz@yahoo.de 

prof. dr hab. Leszek KubickiPrawo karneTermin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Doktorem Mateuszem Woińskim,
e-mail woinski@kozminski.edu.pl 
dr hab. Aleksander MaziarzPrawo administracyjne i publiczne gospodarcze

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie

amaziarz@kozminski.edu.pl 

prof. dr hab. Cezary MikPrawo międzynarodowe publiczne i gospodarczeTermin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie
dr hab. Artur MudreckiPrawo podatkowe

12.10.2019 godz. 8:30 sala A-124
23.11.2019 godz. 8:30 pokój C-11
14.12.2019 godz. 8:30 sala B-17
11.01.2020 odwołane
18.01.2020 godz. 9:15 sala A-210

dr hab. Bartłomiej NowakPrawo energetyczne, Prawo Unii Europejskiej, Prawo gospodarcze

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie

bnowak@kozminski.edu.pl 

dr hab. Celina NowakPrawo karne

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie

cnowak@kozminski.edu.pl 

prof. dr hab. Józef Okolski Prawo handlowe

30.10.2019 godz. 17:00 sala A/9
27.11.2019 godz. 17:00 sala A/9
21.01.2020 godz. 17:00 sala A/9

dr hab. Magdalena Olczyk

Prawo cywilne, Prawo konsumenckie, 

Prawo nowych technologii (Internet), Prawo rodzinne, Prawo umów,

Prawo rzeczowe, Prawo spadkowe,

Dobra osobiste, Prawo mieszkaniowe, Prawo konsularne

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo 

molczyk@kozminski.edu.pl 

prof. dr hab. Maksymilian Pazdan Prawo międzynarodowe prywatne,
prawo cywilne

23.10.2019 godz. 18:30 sala A/142
06.11.2019 godz. 18:30 sala A/142

prof. dr hab. Alicja Pomorska Prawo finansowe,
prawo podatkowe

11.10.2019 godz. 17:00 sala A-210
04.12.2019 godz. 16:30 sala A-212
23.01.2020 godz. 17:00 sala A-9

prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-ChlabiczPrawo własności intelektualnej

08.10.2019 godz. 17:00 sala B-6
04.11.2019 godz. 17:00 sala B-6
03.12.2019 godz. 17:00 sala B-6
07.01.2020 godz. 17:00 sala B-6
04.02.2020 godz. 17:00 sala B-6

dr hab. Ewa Skrzydło-TefelskaPrawo własności intelektualnej

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie

24.10.2019 godz. 19:30 sala B-6
14.11.2019 godz. 18:00 sala B-6

etefelska@kozminski.edu.pl 

prof. dr hab. Wanda StojanowskaPrawo rodzinne i opiekuńcze,
prawo nieletnich

 

prof. ALK dr hab. Tomasz SzanciłoPrawo cywilne07.11.2019 godz. 16:30 sala B-6
10.12.2019 godz. 16:30 sala B-6
dr hab. Teresa Wyka, prof. ALKPrawo pracy

Terminy dyżurów doktorskich:
08.10.2019 godz. 16:00 pokój B-22
19.11.2019 godz. 16:00 pokój B-22
10.12.2019 godz. 16:00 pokój B-22
14.01.2020 godz. 16:00 pokój B-22

25.02.2020 godz. 16:00 pokój B-22
24.03.2020 godz. 16:00 pokój B-22
21.04.2020 godz. 16:00 pokój B-22
19.05.2020 godz. 16:00 pokój B-22
16.06.2020 godz. 16:00 pokój B-22

Terminy seminarium doktorskiego
08.10.2019 godz. 17:30 sala B-5
19.11.2019 godz. 17:30 sala B-5
10.12.2019 godz. 17:30 sala B-5
14.01.2020 godz. 17:30 sala B-5

25.02.2020 godz. 17:30 sala B-5
24.03.2020 godz. 17:30 sala B-5
21.04.2020 godz. 17:30 sala B-5
19.05.2020 godz. 17:30 sala B-5
16.06.2020 godz. 17:30 sala B-5

prof. dr hab. Jan WawrzyniakUstroje państw obcych,
prawo konstytucyjne

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie

jwawrzyniak@kozminski.edu.pl 

prof. dr hab. Tadeusz WiśniewskiPostępowanie cywilne

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie

ssnctw@sn.pl 

16.10.2019 godz. 17:00 sala A-206
13.11.2019 godz. 17:00 sala A-206
18.12.2019 godz. 17:00 sala A-206
15.01.2020 godz. 17:00 sala A-206

dr hab. Konrad ZacharzewskiPrawo cywilne (ogólne, umowy, delikty),
Prawo prywatne międzynarodowe,
Międzynarodowe postępowanie cywilne,
Arbitraż handlowy,
Prawo międzynarodowego obrotu handlowego
17.10.2019 godz. 16:30 pokój A-112
06.11.2019 godz. 16:30 pokój A-112