Prawnicze seminarium doktorskie - terminy konsultacji z opiekunem naukowym 

PromotorZakres tematycznyTerminy konsultacji

prof. dr hab. Jan Barcz                                                                                                                                                                  

Prawo europejskie

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie

jbarcz@kozminski.edu.pl 

dr hab. Monika Całkiewicz, prof. ALKKryminalistyka

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie

mcalkiew@kozminski.edu.pl 

dr hab. Przemysław DrapałaPrawo cywilne

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie

pdrapala@kozminski.edu.pl 

dr hab. Marzena DyjakowskaHistoria ustroju i prawa polskiego,
Powszechna historia państwa i prawa

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie

mdyjakowska@kozminski.edu.pl 

prof. dr hab. Jan GłuchowskiPrawo finansowe unijne i międzynarodowe prawo podatkowe

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie

03.10.2019 godz. 13:00 Katedra pokój C-11

dr hab. Wojciech Góralczyk, prof. ALKPrawo administracyjne,
prawo bankowe

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie

wg292@wp.pl 

dr hab. Agnieszka GrzelakPrawo europejskie, Prawo Unii Europejskiej

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie

agrzelak@kozminski.edu.pl 

06.11.2019 godz. 17:00 sala A-9
04.12.2019 godz. 17:00 sala A-9
16.01.2020 godz. 17:00 sala A-9

dr hab. Waldemar Hoff, prof. ALKPrawo administracyjne i publiczne gospodarcze

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie

waldhoff@kozminski.edu.pl - Pan Profesor prosi o potwierdzenie przybycia na ww adres e-mailowy

prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-BoncaTeoria i filozofia prawa

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie

jablonska@kozminski.edu.pl 

 

dr hab. Andrzej Kabat, prof.ALKPostępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie telefonicznie

 

dr hab. Aleksander Kappes, prof. UŁPrawo handloweTermin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie
dr hab. Joanna Kielin-Maziarz, prof. ALKPrawo konstytucyjne, Prawo ochrony środowiska

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie 

jkielin@kozminski.edu.pl 

dr hab. Jerzy Kranz, prof. ALKPrawo międzynarodowe publiczne

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie

jerzykranz@yahoo.de 

prof. dr hab. Leszek KubickiPrawo karneTermin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Doktorem Mateuszem Woińskim,
e-mail woinski@kozminski.edu.pl 
dr hab. Aleksander MaziarzPrawo administracyjne i publiczne gospodarcze

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie

amaziarz@kozminski.edu.pl 

prof. dr hab. Cezary MikPrawo międzynarodowe publiczne i gospodarczeTermin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie
dr hab. Artur MudreckiPrawo podatkowe

 12.10.2019 godz. 8:30 sala A-124

dr hab. Bartłomiej NowakPrawo energetyczne, Prawo Unii Europejskiej, Prawo gospodarcze

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie

bnowak@kozminski.edu.pl 

dr hab. Celina NowakPrawo karne

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie

cnowak@kozminski.edu.pl 

prof. dr hab. Józef Okolski Prawo handlowe

 

dr hab. Magdalena Olczyk

Prawo cywilne, Prawo konsumenckie, 

Prawo nowych technologii (Internet), Prawo rodzinne, Prawo umów,

Prawo rzeczowe, Prawo spadkowe,

Dobra osobiste, Prawo mieszkaniowe, Prawo konsularne

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo 

molczyk@kozminski.edu.pl 

prof. dr hab. Maksymilian Pazdan Prawo międzynarodowe prywatne,
prawo cywilne

 

prof. dr hab. Alicja Pomorska Prawo finansowe,
prawo podatkowe

11.10.2019 godz. 17:00 sala A/210

prof. dr hab. Joanna Sieńczyło-ChlabiczPrawo własności intelektualnej

08.10.2019 godz. 17:00 sala B-6
04.11.2019 godz. 17:00 sala B-6

dr hab. Ewa Skrzydło-TefelskaPrawo własności intelektualnej

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie

 

etefelska@kozminski.edu.pl 

prof. dr hab. Wanda StojanowskaPrawo rodzinne i opiekuńcze,
prawo nieletnich

 

prof. ALK dr hab. Tomasz SzanciłoPrawo cywilne
dr hab. Teresa Wyka, prof. ALKPrawo pracy

Terminy dyżurów doktorskich:
08.10.2019 godz. 16:00 pokój B-22
19.11.2019 godz. 16:00 pokój B-22
10.12.2019 godz. 16:00 pokój B-22
14.01.2020 godz. 16:00 pokój B-22

Terminy seminarium doktorskiego
08.10.2019 godz. 17:30 sala B-5
19.11.2019 godz. 17:30 sala B-5
10.12.2019 godz. 17:30 sala B-5
14.01.2020 godz. 17:30 sala B-5

prof. dr hab. Jan WawrzyniakUstroje państw obcych,
prawo konstytucyjne

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie

jwawrzyniak@kozminski.edu.pl 

prof. dr hab. Tadeusz WiśniewskiPostępowanie cywilne

Termin konsultacji uzgadniany jest indywidualnie e-mailowo lub telefonicznie

ssnctw@sn.pl 

16.10.2019 godz. 17:00 sala A-206
20.11.2019 godz. 17:00 sala A-206
18.12.2019 godz. 17:00 sala A-206
15.01.2020 godz. 17:00 sala A-206

dr hab. Konrad ZacharzewskiPrawo cywilne (ogólne, umowy, delikty),
Prawo prywatne międzynarodowe,
Międzynarodowe postępowanie cywilne,
Arbitraż handlowy,
Prawo międzynarodowego obrotu handlowego
17.10.2019 godz. 16:30 pokój A-112