Prawnicze Seminarium Doktorskie - Osiągnięcia uczestników 

Kontakt:
 

mgr Ewa Wiśniewska
Kierownik Dziekanatu Kolegium Prawa

  

dr Mateusz Woiński
Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa

 

 

 

 

Godziny pracy:

 

Poniedziałek-Piątek - 08:00-16:00
 

Soboty - 08:00-14:00 w dniach:
12.10.2019
16.11.2019
14.12.2019
18.01.2020
25.04.2020
23.05.2020

Dziekanat Kolegium Prawa

pokój B 3
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak wyników do pokazania


 

Rozprawa doktorska Pana dra Jakuba Krysy pt. "Prawo właściwe dla umów realizowanych w trybie zamówień publicznych" 

została opublikowana przez Wydawnictwo C.H. Beck. 

Panu Doktorowi i Panu Promotorowi serdecznie gratulujemy. 


 

Rozprawa doktorska Pana dra Macieja Macenowicza pt. "Kontrola handlu bronią w świetle Traktatu o handlu bronią - wybrane zagadnienia prawne" 

uzyskała III miejsce w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Szefa ABW na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką dotyczącą bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń wywiadowczych, terrorystycznych, ekonomicznych. Promotorem pracy Pana Doktora był Pan Profesor Waldemar Hoff. 

Panu Doktorowi i Panu Promotorowi serdecznie gratulujemy. 


 

Pan Andrzej Kornatowski - Liderem Prawników Przedsiębiorstw 2018

Pan Andrzej Kornatowski, uczestnik prawniczego seminarium doktorskiego ALK, którego opiekunem naukowych jest Pani prof. ALK dr hab. Monika Całkiewicz, został Liderem Prawników Przedsiębiorstw. 

Nagroda została wręczona w dniu 29 listopada 2018 r. przez prezesa Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. 

Panu Andrzejowi Kornatowskiemu serdecznie gratulujemy.


 

Prostytucja w aspektach psychologiczno-społecznych i prawnych

Z przyjemnością zawiadamiamy, że ukazała się publikacja uczestnika Prawniczego Seminarium Doktorskiego ALK Pana Marcina Kamińskiego "Prostytucja w aspektach psychologiczno-społecznych i prawnych".

Zainteresowania naukowe Autora publikacji dotyczą w szczególności problematyki prawa karnego.

Opiekunem naukowym prawniczego seminarium doktorskiego ALK Pana Marcina Kamińskiego jest Pani prof. ALK dr hab. Monika Całkiewicz. 


Rozliczanie w czasie kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych  

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się publikacja Pana dra Wojciecha Dmocha (Absolwenta prawniczego seminarium doktorskiego ALK) pt: Rozliczanie w czasie kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Promotorem rozprawy doktorskiej Pana dra Wojciecha Dmocha był Pan prof. ALK dr hab. Artur Mudrecki.


Pan dr Michał Pawłowski - laureat konkursu "Lwy Koźmińskiego"

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w dniu 28 września 2015 r. Pan dr Michał Pawłowski (Absolwent Prawniczego seminarium doktorskiego ALK) uzyskał nagrodę "Lwy Koźmińskiego" w dziedzinie "Prawnik".

Informację o osiągnięciach Pana dra Michała Pawłowskiego mogą Państwo uzyskać pod linkiem:

http://www.cms-cmck.com/Michal-Pawlowski-awarded-the-Kozminskis-Lions-2015-award-in-the-Lawyer-category-assigned-by-Kozminski-University-01-10-2015

Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy.


Pani dr Elwira Macierzyńska-Franaszczyk - wyróżnienie w 50. Jubileuszowym Konkursie "Państwa i Prawa"

W dniu 30 czerwca 2015 r. podczas uroczystości w warszawskim Pałacu Staszica zostały ogłoszone wyniki 50. Jubileuszowego Konkursu "Państwa i Prawa". W konkursie na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych zgłoszonych i dopuszczonych zostało 24 prac habilitacyjnych oraz 24 prac doktorskich.

Praca doktorska Pani dr Elwiry Macierzyńskiej-Franaszczyk (uczestnika prawniczego seminarium doktorskiego ALK) pt.: "Odpowiedzialność za długi spadkowe w prawie polskim na tle porównawczym. Koncepcja modelowa" uzyskała wyróżnienie. Promotorem pracy doktorskiej Pani Doktor jest Pan prof. dr hab. Fryderyk Zoll.

Pani Doktor serdecznie gratulujemy.


Pan Remigiusz Mróz - Laureatem Konkursu Polska Cyfrowa 2020+

Jest nam miło poinformować, że Jury Konkursu Polska Cyfrowa 2020+ oceniło prace doktorantów biorących udział w konkursie organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą i Orange.

Pan Remigiusz Mróz, uczestnik prawniczego seminarium doktorskiego ALK uzyskał 2 miejsce w konkursie, w dziedzinie Prawo. Konkurs polegał na przygotowaniu koncepcji, a potem na napisaniu opracowania związanego z tym, jak będzie wyglądać w przyszłości tytułowa Polska Cyfrowa.

Wyniki konkursu dostępne są na stronie internetowej pod linkiem: http://kongresig.pl/pl/wyniki-konkursu-polska-cyfrowa-2020/ 

Panu Remigiuszowi Mrozowi serdecznie gratulujemy osiągnięcia.


Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu cywilnym przed sądem pierwszej instancji 

Nakładem wydawnictwa Wolter Kluwer ukazała się publikacja Pana dra Bartosza Karolczyka (Absolwenta prawniczego seminarium doktorskiego ALK) pt: Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu cywilnym przed sądem pierwszej instancji.

Niniejsza publikacja została wyróżniona w XLIX konkursie Państwa i Prawa na najlepszą pracę habilitacyjną i doktorską z dziedziny nauk prawnych.

Promotorem pracy doktorskiej Pana dra Bartosza Karolczyka jest Pan prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski.


Druga publikacja uczestników Prawniczego seminarium doktoranckiego ALK 

Nakładem Wydawnictwa Poltext ukazała się druga publikacja uczestników prawniczego seminarium doktoranckiego "Z zagadnień współczesnego prawa polskiego" pod redakcją naukową Mateusza Woińskiego. Publikacja przedstawia 15 ważne problemy współczesnego prawa polskiego. 

Publikacja podzielona została na 6 części: prawo i postępowanie administracyjne, prawo i postępowanie cywilne oraz prawo własności intelektualnej, prawo finansowe i podatkowe, prawo handlowe, prawo medyczne oraz prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Autorami poszczególnych rozdziałów są uczestnicy Prawniczego seminarium doktoranckiego Akademii Leona Koźmińskiego. Większość rozdziałów prezentowanej publikacji to wyniki badań doktorskich prowadzonych w Kolegium Prawa ALK.


Pierwsza publikacja uczestników Prawniczego seminarium doktoranckiego ALK

Nakładem Wydawnictwa Poltext ukazała się pierwsza publikacja uczestników prawniczego seminarium doktoranckiego "Z zagadnień współczesnego prawa polskiego". Publikacja przedstawia 24 ważne problemy współczesnego prawa polskiego. 

Publikacja podzielona została na 2 części: prawa prywatnego, która dotyczy wybranych zagadnień prawa cywilnego, rodzinnego, handlowego oraz upadłościowego; oraz prawa publicznego, uwzględniająca zagadnienia związane z prawem konstytucyjnym, prawem karnym, prawem finansowym.

Autorami poszczególnych rozdziałów są uczestnicy Prawniczego seminarium doktoranckiego Akademii Leona Koźmińskiego. Większość rozdziałów prezentowanej publikacji to wyniki badań doktorskich prowadzonych w Kolegium Prawa ALK.