Prawnicze Seminarium Doktorskie - Obszary badawcze i opiekunowie prac doktorskich 

Kontakt:
 

mgr Ewa Wiśniewska
Kierownik Dziekanatu Kolegium Prawa

  

dr Mateusz Woiński
Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa

 

 

 

 

Godziny pracy:

 

Poniedziałek-Piątek - 08:00-16:00
 

Soboty - 08:00-14:00 w dniach:
12.10.2019
16.11.2019
14.12.2019
18.01.2020
25.04.2020
23.05.2020

Dziekanat Kolegium Prawa

pokój B 3
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak wyników do pokazania

 

Obszary, z których mogą być przygotowywane rozprawy doktorskie

Zakres tematyczny seminariumImię i nazwisko opiekuna
Prawo europejskieProf. dr hab. Jan Barcz
Prawo karne, Prawo karne gospodarcze,
Prawo karne a prawa człowieka,
Polityka karna, Europejskie prawo karne,
Prawo administracyjne-karne
Prof. ALK dr hab. Anna Błachnio-Parzych
Kryminalistyka, Prawo karne materialneProf. ALK dr hab. Monika Całkiewicz
Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjneProf. ALK dr hab. Jan Chmielewski
Prawo cywilneProf. ALK dr hab. Przemysław Drapała
Historia ustroju i prawa polskiego,
Powszechna historia państwa i prawa,
Prawo rzymskie
Prof. ALK dr hab. Marzena Dyjakowska
Prawo finansowe, Prawo bankowe,
Prawo podatkowe, Prawo międzynarodowe podatkowe
Prof. dr hab. Jan Głuchowski
Prawo administracyjneProf. dr hab. Wojciech Góralczyk
Międzynarodowe prawo gospodarczeProf. ALK dr hab. Łukasz Gruszczyński
Prawo UE, Prawo międzynarodowe,
Ochrona danych osobowych,
Ochrona praw człowieka
Prof. ALK dr hab. Agnieszka Grzelak
Prawo administracyjne i publiczne gospodarcze,
Prawo konkurencji,
Bezpieczeństwo publiczne, status prawny dronów,
Prawo do informacji, Ochrona informacji
Prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff
Teoria i filozofia prawa, Etyka prawniczaProf. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca
Międzynarodowe prawo handlowe
Międzynarodowy arbitraż handlowy i inwestycyjny
Prof. ALK dr hab. Joanna Jemielniak
Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjneProf. ALK dr hab. Andrzej Kabat
Prawo konstytucyjne, Prawa człowieka, 
Prawo ochrony środowiska, 
Prawo ochrony środowiska UE 
Prof. ALK dr hab. Joanna Kielin-Maziarz
Prawo konstytucyjneProf. ALK dr hab. Michał Kowalski
Prawo międzynarodowe publiczneProf. ALK dr hab. Jerzy Kranz
Prawo pracyProf. ALK dr hab. Monika Latos-Miłkowska
Prawo prywatne międzynarodowe, Prawo kosmiczne,
Prawo ubezpieczeń
Prof. ALK dr hab. Katarzyna Malinowska

Prawo administracyjne, Prawo gospodarcze publiczne,
Prawo konkurencji, Prawo zamówień publicznych

Prof. ALK dr hab. Aleksander Maziarz
Prawo finansowe,
Prawo podatkowe
Prof. ALK dr hab. Artur Mudrecki
Prawo energetyczne, Prawo Unii Europejskiej,
Prawo gospodarcze
Prof. ALK dr hab. Bartłomiej Nowak
Prawo karneProf. ALK dr hab. Celina Nowak
Prawo cywilne, Prawo handloweProf. dr hab. Józef Okolski

Prawo cywilne, Prawo konsumenckie,
Prawo nowych technologii (Internet),
Prawo rodzinne, Prawo umów, Prawo rzeczowe,
Prawo spadkowe, Dobra osobiste,
Prawo mieszkaniowe, Prawo konsularne

Prof. ALK dr hab. Magdalena Olczyk
Prawo cywilne, Prawo międzynarodowe prywatneProf. dr hab. Maksymilian Pazdan
Prawo InternetuProf. ALK dr hab. Przemysław Polański
Prawo własności intelektualnejProf. ALK dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska
Postępowanie cywilneProf. ALK dr hab. Joanna Studzińska
Prawo konstytucyjne, Ustroje państw obcych,
Doktryny polityczno-prawne
Prof. dr hab. Jan Wawrzyniak
Prawo cywilne, Postępowanie cywilneProf. dr hab. Tadeusz Wiśniewski
Prawo pracyProf. ALK dr hab. Teresa Wyka
Prawo cywilne (ogólne, umowy, delikty),
Prawo prywatne międzynarodowe,
Międzynarodowe postępowanie cywilne,
Arbitraż handlowy,
Prawo międzynarodowego obrotu handlowego
Prof. ALK dr hab. Maciej Zachariasiewicz
Prawo handlowe, Prawo cywilne, Prawo giełdoweProf. ALK dr hab. Konrad Zacharzewski
Prawo finansowe, Finanse publiczne, Prawo podatkoweProf. ALK dr hab. Robert Zieliński