Prawnicze Seminarium Doktorskie - Informacje o obronach 

Kontakt:
 

mgr Ewa Wiśniewska
Kierownik Dziekanatu Kolegium Prawa

  

dr Mateusz Woiński
Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa

 

 

 

 

Godziny pracy:

 

Poniedziałek-Piątek - 08:00-16:00
w dniach 01-03.05.2019 Dziekanat jest nieczynny 

Soboty - 08:00-14:00 w dniach:
15.12.2018
19.01.2019
16.03.2019
13.04.2019
18.05.2019

Dziekanat Kolegium Prawa

pokój B 3
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak wyników do pokazania

Otwarcia przewodów i obrony doktoratów odbywać się będą przed Komisją złożoną ze wszystkich profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych zatrudnionych w Akademii Leona Koźmińskiego

Uchwały Komisji są zatwierdzane przez Senat Akademii Leona Koźmińskiego

Egzaminy doktorskie odbywają się przed Komisjami Doktorskimi

Wszelkiej pomocy w sprawach obron i rozpraw doktorskich udzieli Pani Agata Rombel, e-mail: awanse@kozminski.edu.pl (tel. 22 519-22-35)