Prawnicze seminarium doktorskie - plan interaktywnych zajęć dla I roku 

Kontakt:
 

mgr Ewa Wiśniewska
Kierownik Dziekanatu Kolegium Prawa

  

dr Mateusz Woiński
Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa

 

 

 

 

Godziny pracy:

 

Poniedziałek-Piątek - 08:00-16:00
 

Soboty - 08:00-14:00 w dniach:
12.10.2019
16.11.2019
14.12.2019
18.01.2020
25.04.2020
23.05.2020

Dziekanat Kolegium Prawa

pokój B 3
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak wyników do pokazania

PRAWNICZE SEMINARIUM DOKTORSKIE - HARMONOGRAM ZAJĘĆ METODOLOGICZNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

 

Semestr I

 

TerminObszarProblemyGodzina
12.10.2019
sala A-26
Metodologia pracy
naukowej prawnika
1. Spotkanie z Prorektorem ds. studiów prawniczych
oraz opiekunami seminarium
10:00-11:00                         
2. Miejsce prawoznawstwa w systemie nauk społecznych. Krytyczna analiza i ocena wyników badań.11:15-12:45
3. Formułowanie celu, problemów, hipotez i pytań badawczych13:15-15:45
4. Metody, techniki i narzędzia badawcze16:00-18:30
TerminObszarProblemyGodzina
16.11.2019
sala A-26
Praktyka prowadzenia
pracy naukowej
1. Opiekun naukowy i jego zadania10:00-11:30
2. Dobre praktyki pisania pracy doktorskiej: wprowadzenie11:45-13:15
3. Dobre praktyki pisania pracy doktorskiej: warsztat13:45-17:00
TerminObszarProblemyGodzina
14.12.2019 
sala A-26
Naukowy warsztat
pisarski prawnika
1. Zastosowanie prawniczych baz danych - dr Mariusz Maciejewski10:00-12:30
2. Standardy publikacji naukowej w naukach prawnych - dr Arleta Nerka13:00-17:15
TerminObszarProblemyGodzina
18.01.2020
sala A-26
Umiędzynarodo-
wienie i interdyscypli-
narność
1. Multicentryczność źródeł prawa - prof. dr hab. Jan Barcz 10:00-12:30
2. Komparatystyka prawnicza - dr Agnieszka Doczekalska13:00-15:30
3. Wielojęzyczność prawa - dr Agnieszka Doczekalska15:45-17:15

 

Semestr II

 

TerminObszarProblemyGodzina
14.03.2020
 spotkanie odwołane
Organizacja, finansowanie
i realizacja prac badawczych
1. Prawa autorskie i etyka w pracy naukowej prawnika - dr Joanna Buchalska10:00-11:30                                 
2. Zasady upowszechniania i komercjalizacji wyników badań oraz transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej - dr Joanna Buchalska11:45-13:15
3. Pozyskiwanie funduszy i grantów na badania naukowe - mgr Agnieszka Sławska13:45-15:15
TerminObszarProblemyGodzina
25.04.2020
sala A-26
Kryteria oceny rozprawy doktorskiej1. Procedura uzyskania stopnia naukowego doktora - mgr Rafał Dobosz11:00-12:30
2. Kryteria oceny rozprawy doktorskiej: aspekty formalne i merytoryczne - prof. ALK dr hab. Agnieszka Grzelak13:00-14:30
3. Doktorat jako oryginalne rozstrzygnięcie problemu badawczego - prof. ALK dr hab. Aleksander Maziarz14.45 - 16.15
TerminObszarProblemyGodzina
23.05.2020 
sala A-26
Naukowe wystąpienia publiczne

1. Referat i autoreferat jako forma ustnej prezentacji problemu badawczego - prof. ALK dr hab. Joanna Studzińska

10:00-11:30
2. Wystąpienia publiczne - warsztat - prof. SWPS dr hab. Wojciech Kulesza11:45-17:15