Prawnicze seminarium doktorskie - plan interaktywnych zajęć dla I roku 

Kontakt:
 

mgr Ewa Wiśniewska
Kierownik Dziekanatu Kolegium Prawa

  

dr Mateusz Woiński
Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa

 

 

 

 

Godziny pracy:

 

Poniedziałek-Piątek - 08:00-16:00
w dniach 01-03.05.2019 Dziekanat jest nieczynny 

Soboty - 08:00-14:00 w dniach:
15.12.2018
19.01.2019
16.03.2019
13.04.2019
18.05.2019

Dziekanat Kolegium Prawa

pokój B 3
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak wyników do pokazania

PRAWNICZE SEMINARIUM DOKTORSKIE - HARMONOGRAM ZAJĘĆ METODOLOGICZNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

 

Semestr I

 

TerminObszarProblemyGodzina
13.10.2018
sala A-26
Metodologia pracy
naukowej prawnika
1. Spotkanie z Prorektorem ds. studiów prawniczych
oraz opiekunami seminarium
10:00-11:00                         
2. Miejsce prawoznawstwa w systemie nauk społecznych11:15-12:45
3. Formułowanie celu, problemów, hipotez i pytań badawczych13:15-15:45
4. Metody, techniki i narzędzia badawcze16:00-18:30
TerminObszarProblemyGodzina
17.11.2018
sala A-26
Praktyka prowadzenia
pracy naukowej
1. Opiekun naukowy i jego zadania10:00-11:30
2. Dobre praktyki pisania pracy doktorskiej: wprowadzenie11:45-13:15
3. Dobre praktyki pisania pracy doktorskiej: warsztat13:45-17:00
TerminObszarProblemyGodzina
15.12.2018 
sala A-26
Naukowy warsztat
pisarski prawnika
1. Zastosowanie prawniczych baz danych10:00-12:30
2. Standardy publikacji naukowej w naukach prawnych13:00-17:15
TerminObszarProblemyGodzina
19.01.2019
sala A-26
Umiędzynarodo-
wienie i interdyscypli-
narność
1. Wielojęzyczność prawa10:00-11:30
2. Multicentryczność źródeł prawa11:45-14:15
3. Komparatystyka prawnicza14:45-17:15

 

Semestr II

 

TerminObszarProblemyGodzina
16.03.2019
sala A-26
Organizacja, finansowanie
i realizacja prac badawczych
1. Prawa autorskie i etyka w pracy naukowej prawnika10:00-13:15                                 
2. Referat i autoreferat jako forma ustnej prezentacji problemu badawczego13:45-15:15
3. Procedura uzyskania stopnia naukowego doktora15:30-17:00
TerminObszarProblemyGodzina
13.04.2019
sala A-26
Kryteria oceny rozprawy doktorskiej1. Doktorat jako oryginalne rozstrzygnięcie problemu badawczego10:00-11:30
2. Kryteria oceny rozprawy doktorskiej: aspekty formalne i merytoryczne11:45-14:15
TerminObszarProblemyGodzina
18.05.2019 
sala A-26
Naukowe wystąpienia publiczne

1. Pozyskiwanie funduszy i grantów na badania naukowe

10:00-11:30
2. Wystąpienia publiczne - warsztat11:45-17:15

 

 

Ponadto w każdym semestrze odbywają się seminaria naukowe organizowane przez poszczególne katedry w wymiarze nie mniejszym niż dwa spotkania. Służą one omówieniu aktualnych problemó badawczych w następujących aspektach:

1) tematyka współczesnych badań w aspekcie międzynarodowym i interdyscyplinarnym,

2) prace badawcze prowadzone w katedrach i uczelni,

3) praca nad doktoratem jako forma udziału uczestnika Seminarium w działalności badawczej katedry.