Studencka Poradnia Prawna 

Studencka Poradnia Prawna zorganizowała dwie symulacje rozpraw karnych dla licealistów. 15 stycznia na Akademię Leona Koźmińskiego przyjechali uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Serocku oraz Liceum Ogólnokształcącego w Stanisławowie Pierwszym. 16 stycznia gościliśmy uczniów z X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie.

„Spotkania zrealizowały dwa bardzo istotne cele. Po pierwsze, umożliwiły uczniom aktywny udział w realizacji wymiaru sprawiedliwości - oczywiście w warunkach symulacyjnych - co pomaga zrozumieć rolę sądów i uczestników procesu nie na podstawie często bardzo wypaczonego obrazu, niestety popularnego w mediach, ale własnego doświadczenia. Po drugie, umożliwiły studentom Akademii możliwość podzielenia się swoją wiedzą z młodszymi koleżankami i kolegami, a to rozwija wrażliwość i poczucie odpowiedzialności przyszłych sędziów, prokuratorów, radców prawnych czy adwokatów za współobywateli. Pomysłodawcami symulacji są zresztą sami studenci, uczestnicy projektu Street Law, którzy znakomicie rozumieją jak ważne jest społeczne zaangażowanie prawników dla dobra wspólnego.” – mówi dr Mateusz Woiński, Opiekun Studenckiej Poradni Prawnej.

Środową rozprawę rozpoczęło wystąpienie dr Mateusza Woińskiego, który przywitał licealistów. Następnego dnia nasze spotkanie otworzyła prof. Monika Całkiewicz, zachęcając ich do studiowania prawa. Następnie Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Igor Tuleya rozpoczął rozprawę karną, jako przewodniczący składu orzekającego. Licealiści wcielili się w role procesowe takie jak: oskarżony, oskarżyciel publiczny, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, obrońca, ławnicy, świadkowie oraz biegli. Przedmiotem rozpoznawanej sprawy było zabójstwo, posiadanie broni, rozpowszechnianie oraz posiadanie narkotyków. Przewodniczący wyjaśniał dokonywane przez sąd oraz strony czynności, a także opowiadał o praktyce stosowania prawa dzieląc się z uczniami swoim ogromnym doświadczeniem związanym z wykonywaniem zawodu sędziego. Studenci działający w Studenckiej Poradni Prawnej również brali czynny udział w symulacjach. Służyli radą licealistom i dodawali im otuchy, towarzysząc im przez cały czas trwania rozprawy. Każdego dnia odbył się konkurs sprawdzający wiedzę uczniów wyniesioną z lekcji wiedzy o społeczeństwie, a także z przeprowadzanej symulacji. Podsumowując, nagrodzono sześć osób z najlepszymi wynikami.

„Studenci bardzo zaangażowali się w symulację. Stworzyli scenariusz zawierający opis ról, w które wcielili się licealiści. Każdy z nas ciężko pracował, aby wszystko się udało! Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu wydarzenia, a przede wszystkim dumni z młodszych kolegów i koleżanek, którzy wykazali się umiejętnościami oraz dużym zainteresowaniem co do zagadnień z prawa i postępowania karnego. Chcemy w kreatywny sposób szerzyć wiedzę prawniczą między uczniami szkół. Planujemy kolejne projekty, warsztaty i spotkania dla licealistów.” – mówi Natalia Skórkowska,  Prezes Zarządu Studenckiej Poradni Prawnej.

Obie symulacje zakończyły się ogromnym sukcesem. Licealiści byli bardzo zadowoleni, a studenci dumni z młodszych kolegów i koleżanek, którzy świetnie przygotowali się do wyznaczonych ról. Zorganizowane wydarzenia miały na celu szerzenie świadomości prawnej wśród młodych ludzi, a także zapoznanie ich z konsekwencjami wynikającymi z popełniania przestępstw.