O Kolegium Prawa 

Pracownia Muzeum Sądownictwa 

 

Pracownia Badań Historycznoprawnych - Muzeum Sądownictwa powstała w 2006 roku; jej uroczyste otwarcie miało miejsce w dniu wręczenia dyplomów pierwszym magistrom prawa w Akademii im. Leona Koźmińskiego (29 czerwca 2006 roku). Jej inicjatorem był prof. Marek Kuryłowicz, a w skład Honorowego Komitetu Organizacyjnego weszli: Jego Magnificencja Rektor ALK - prof. Andzrej K. Koźmiński, prof. Witold Kieżun oraz prof. Leszek Kubicki. Obecnie kierownikiem pracowni jest prof. Jacek Matuszewski. Zbiory udostępniane są nie tylko studentom i naukowcom, ale wszystkim zainteresowanym, a przede wszystkim młodzieży warszawskich szkół.

 

Pracownia gromadzi obiekty o wartości historycznej, związane nie tylko z wymiarem sprawiedliwości, ale ze wszystkimi aspektami społecznej funkcji prawa. Znajdziemy więc w Muzeum Sądownictwa kilka rodzajów eksponatów. Po pierwsze są to przedmioty materialne związane  z historią wymiaru sprawiedliwości, takie jak togi i mundury, medale i ordery dla zasłużonych sędziów i urzędników, wokanda sprzed lat, młotek, łańcuch sędziowski czy wreszcie używane niegdyś w sądzie pióro z kałamarzem. Kolekcję tę uzupełniają wiszące na ścianach drzeworyty, przedstawiające słynne procesy karne, ale i pierwszą kobietę broniącą doktoratu z prawa (przed wyraźnie sceptycznie nastawioną komisją). Druga grupa eksponatów to liczne dokumenty, począwszy od tych pochodzących z osiemnastego wieku, poprzez dziewiętnastowieczne umowy z Wolnego Miasta Krakowa; wiek dwudziesty reprezentuje między innymi seria zaświadczeń i decyzji ukazujących karierę urzędnika więziennego z okresu międzywojennego, Kazimierza Gaja, czy akta spadkowe po zmarłej w 1947 roku Zofii Mazur. Muzeum może poszczycić się także godnym uwagi zbiorem starodruków (jak choćby De iure belli ac pacis Grotiusa) i czasopism, wśród których na pierwszym miejscu wymienić należy dar Biblioteki Polskiej w Paryżu dla Kolegium Prawa ALK - kolekcję numerów paryskiej Kultury, wśród których znajduje się pierwszy numer krajowy.  Warto też rzucić okiem na przedwojenne numery pisma Detektyw; zaciekawienie wzbudzają już sensacyjne tytuły artykułów, jak Upiory Śląska, Dwie kobiety i ich zbrodnia czy Zagadka miljonów Samuela Insulla.

 

Muzeum Sądownictwa ma za zadanie nie tylko zapewnienie należytej opieki cennym eksponatom; pełni ono również, a może przede wszystkim, bardzo istotną funkcję edukacyjną, pozwalając studentom zobaczyć materialne ślady dawnego prawa. Rękopiśmienne dokumenty prawne z imieniem Jego Cesarskiej Mości Aleksandra I zdecydowanie bardziej przemawiają bowiem do wyobraźni niż najciekawszy nawet wykład. Unaoczniają one niejako przyszłym sędziom, adwokatom czy notariuszom fakt, że prawo, stanowiące podstawowy instrument porządkujący i regulujący życie społeczne i łączący społeczeństwo z państwem, nie jest tylko tworem dnia dzisiejszego, dziełem aktualnie funkcjonujących władz publicznych, oderwanym od przeszłości. Jego obecny kształt to wynik zarówno stuleci rozwoju kultury prawnej na ziemiach polskich, jak i obcych wpływów. Nie wolno nam o tym zapominać, nie tylko z patriotycznego obowiązku, ale także ze względów czysto praktycznych. Znajomość dawnych instytucji prawnych pozwala bowiem uniknąć powtarzania wielu popełnionych w przeszłości błędów; dzięki wiedzy historycznoprawnej prawo tworzone współcześnie może być lepsze, a jego stosowanie – skuteczniejsze. Także w tej dziedzinie historia okazuje się „nauczycielką życia”, a Muzeum ułatwia zrozumienie jej nauk.

 

Zapraszamy do obejrzenia wybranych eksponatów!

Drzeworyty sztorcowe

Pracownia Muzeum Sądownictwa - drzeworyty sztorcowe 

Pierwsza obrona doktoratu przez kobietę, 1880 r.

 

 

Pierwsza obrona doktoratu przez kobietę, 1880 r.
Pierwsza obrona doktoratu przez kobietę, 1880 r.

 

 

Proces Adeli Spitzeden, 1873 r.

 

 

Proces Adeli Spitzeden, 1873 r.

 

 

Proces Wiktora Openheima, 1875 r.

 

 

Proces Wiktora Openheima, 1875 r.

 

 

Dokumenty

Pracownia Muzeum Sądownictwa - dokumenty 

Odpis wyroku w sprawie cywilnej, Kraków 1863 r.

 

 

Odpis wyroku w sprawie cywilnej, Kraków 1863 r.

 

 

Odpis wyroku w sprawie cywilnej, Kraków 1823 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wezwanie świadka, 1917 r.

 

 

Wezwanie świadka, 1917 r.

 

 

Pełnomocnictwo procesowe, 1924 r.

 

 

Akta spadkowe z Sądu Grodzkiego w Kalwarii, 1947 r.

 

 

Akta spadkowe z Sądu Grodzkiego w Kalwarii, 1947 r.

 

 

Akta spadkowe z Sądu Grodzkiego w Kalwarii, 1947 r.

 

 

Dokument dotyczący kariery zawodowej komisarza Służby Więziennej Kazimierza Gaja, okres międzywojenny.

 

 

Dokument dotyczący kariery zawodowej komisarza Służby Więziennej Kazimierza Gaja, okres międzywojenny.

 

 

Dokument dotyczący kariery zawodowej komisarza Służby Więziennej Kazimierza Gaja, okres międzywojenny.

 

 

Dokument dotyczący kariery zawodowej komisarza Służby Więziennej Kazimierza Gaja, okres międzywojenny.

 

 

Dokument dotyczący kariery zawodowej komisarza Służby Więziennej Kazimierza Gaja, okres międzywojenny.

 

 

Medale i odznaczenia

Zbiory Pracowni Muzeum Sądownictwa - medale i odznaczenia 

Order Polonia Restituta dla Prof. dra Zygmunta Rybickiego - Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

Order Polonia Restituta dla Prof. dra Zygmunta Rybickiego - Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

Medal okolicznościowy 85 lat odrodzonej adwokatury polskiej (awers)

 

 

Medal okolicznościowy 85 lat odrodzonej adwokatury polskiej (rewers)

 

 

Medal okolicznościowy 90-lecia adwokatury polskiej (awers)

 

 

Medal okolicznościowy 90-lecia adwokatury polskiej (rewers)

 

 

Medal okolicznościowy 90 lat Sądu Najwyższego (awers)

 

 

Medal okolicznościowy 90 lat Sądu Najwyższego (rewers)

 

 

Medal okolicznościowy 25 lat Naczelnego Sądu Administracyjnego (awers)

 

 

Medal okolicznościowy 25 lat Naczelnego Sądu Administracyjnego (rewers)

 

 

Medal pamiątkowy od kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości dla prof. dra hab. Leszka Kubickiego

 

 

Medal pamiątkowy od Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego dla sędziego Marka Czecharowskiego

 

 

Medal okolicznościowy "Sprawiedliwość jest ostoją mocy trwałości PRL"

 

 

Medal za długoletnią służbę w wymiarze sprawiedliwości - Prezes Sądu Wojewódzkiego w Kielcach

 

 

Książki i czasopisma

Zbiory Pracowni Muzeum Sądownictwa - książki i czasopisma 

Corpus Iuris Civilis, Amsterdam 1677 r. oraz Corpus Iuris Civilis, Lipsk 1872 r.

 

 

Corpus Iuris Civilis, Amsterdam 1677 r.

 

 

H. Grotius, De Iure Belli ac Pacis, Lozanna 1752 r.

 

 

H. Grotius, De Iure Belli ac Pacis, Lozanna 1752 r.

 

 

J. A. Rogrou, Wykład prawa handlowego, Warszawa 1849 r.

 

 

Kultura. Pierwszy numer krajowy, 1952 r. Dar Biblioteki Polskiej w Paryżu dla Kolegium Prawa ALK

 

 

Medal okolicznościowy 90 lat Sądu Najwyższego (awers)

 

 

Medal okolicznościowy 90 lat Sądu Najwyższego (rewers)

 

 

Medal okolicznościowy 25 lat Naczelnego Sądu Administracyjnego (awers)

 

 

Medal okolicznościowy 25 lat Naczelnego Sądu Administracyjnego (rewers)

 

 

Medal pamiątkowy od kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości dla prof. dra hab. Leszka Kubickiego

 

 

Medal pamiątkowy od Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego dla sędziego Marka Czecharowskiego

 

 

Medal okolicznościowy "Sprawiedliwość jest ostoją mocy trwałości PRL"

 

 

Medal za długoletnią służbę w wymiarze sprawiedliwości - Prezes Sądu Wojewódzkiego w Kielcach

 

 

Varia

Zbiory Pracowni Muzeum Sądownictwa - varia 

Wokanda - okres międzywojenny

 

 

Łańcuchy sędziowskie. Okres po 1989 r., w środku łańcuch z okresu PRL

 

 

Łańcuchy sędziowskie. Okres po 1989 r., w środku łańcuch z okresu PRL

 

 

Łańcuch sędziowski z okresu PRL

 

 

Zalakowana koperta z kluczami zapasowymi od skrzyni dla testamentów. Klucz do testamentów

 

 

Klucz do testamentów

 

 

Na pierwszym planie toga sędziego Sądu Najwyższego z 1932 r.

 

 

Łańcuch, biret oraz młotek sędziego

 

 

Muzeum Sadownictwa

 

 

Muzeum Sadownictwa

 

 

Muzeum Sądownictwa