O Kolegium Prawa 

Kolegium Prawa
Akademia Leona Koźmińskiego

ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
Tel. (0 22) 519 21 10
Tel. (0 22) 519 22 14
Fax. (0 22) 519 23 05
e-mail: sprawo@kozminski.edu.pl

 

 

Jubileusz 15-lecia Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego


Wystarczyło 15 lat, by Akademia Leona Koźmińskiego (ALK) otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie prawo, potwierdzając w ten sposób swój status nie tylko cenionego ośrodka kształcenia przyszłych prawników, ale także ważnego na mapie Europy centrum badań w zakresie nauk prawnych.
 
W październiku 2001 r., w pierwszym roku prowadzenia studiów prawniczych w ALK,  naukę rozpoczęło zaledwie 38 studentów. Jednym z nich był Robert Zieliński, który po zakończeniu studiów zdecydował się podjąć pracę naukową w swojej alma mater. Dziś wspomina, że w tamtych czasach liczba wykładowców niemal dorównywała liczbie studentów, a większość zaliczeń miała charakter ustny. Każdy egzamin był poważnym wyzwaniem głównie z tego powodu, że studentów paraliżowała sama myśl o tym, że będą musieli wykazać się wiedzą wobec prawdziwych sław w świecie prawniczym. Od początku uczelnia postawiła bowiem na kształcenie prawników według najwyższych standardów akademickich i przy pomocy najlepszych wykładowców, o czym tak opowiada twórca Kolegium Prawa, prof. Cezary Kosikowski:
 
— Propozycja, jaką otrzymałem od profesora Andrzeja Koźmińskiego, była poważna i dawała szansę na stworzenie wyjątkowej, innej od pozostałych funkcjonujących w Polsce, szkoły prawa. Dlatego podjąłem się wykonania dwóch kluczowych z punktu widzenia realizacji tego celu zadań: skompletowania zespołu wykładowców i przygotowania programu kształcenia. Chodziło o to, aby absolwenci prawa Akademii Leona Koźmińskiego doskonale rozumieli gospodarkę i biznes, ale też mieli takie same uprawnienia związane z dostępem do aplikacji prawniczych, jak absolwenci studiów uniwersyteckich.
 
Ten warunek udało się spełnić. Dziś wielu absolwentów kontynuuje kształcenie zawodowe na aplikacjach prawniczych, upatrując swojej kariery w klasycznych zawodach prawniczych. Nie czynią tego jednak wszyscy; istotna grupa wiąże swoją przyszłość z biznesem, zapewniając obsługę prawną przedsiębiorstw bądź zakładając własną, nie związaną bezpośrednio z praktyką prawniczą działalność gospodarczą. Wypełniają tym samym lukę, którą dostrzegł przed laty prof. Andrzej Koźmiński, wówczas rektor uczelni, a dziś jej prezydent. – Występował duży deficyt kadr menedżerskich znających się na prawie – mówi prof. Koźmiński. – Nawet prezesów dużych firm gubiła nieznajomość przepisów, nie potrafili też komunikować się na poziomie strategicznym ze swoimi prawnikami. Z drugiej strony, wielu moich znajomych – praktykujących prawników – skarżyło się, że sędziowie nie znają reguł rządzących biznesem, przez co procesy ciągną się latami, a ich finał nierzadko stanowi gospodarczą, niezawinioną przez strony katastrofę. Wydawało się oczywiste, że szkoła biznesu, którą od początku byliśmy, powinna być też szkołą prawa, ale prawa ukierunkowanego na biznes. Tak się pozycjonowaliśmy i tak nas również dziś postrzegają kandydaci na studia. Ten rodzaj specjalności intensywnie rozwijamy.
 
Od roku akademickiego 2016/17 studenci prawa będą mieli możliwość wybrania już na pierwszym roku studiów dwukierunkowych: prawo i finanse. Ten unikatowy w skali kraju program jest możliwy do zrealizowania tylko w uczelni posiadającej doświadczoną kadrę realizującą komplementarne programy kształcenia z obu dyscyplin. Finanse w ALK są uznawane za jedne z najlepszych na świecie, a w globalnym rankingu edukacyjnym „Financial Times” znalazły się na bardzo wysokiej 18 pozycji. Natomiast studia prawnicze w ALK, w ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej zasługują na najwyższą, wyróżniającą ocenę, którą otrzymały już w 2012 r.
 
Wspomnienia o początkach Kolegium Prawa w Koźmińskim były jednym z elementów sesji jubileuszowej zorganizowanej 1 czerwca 2016 r. przez studentów, którzy namówili do podzielenia się swoimi doświadczeniami władze uczelni i zaproszonych gości. Podczas tego wydarzenia była też okazja do przedstawienia wizji przyszłości Kolegium Prawa. Prof. Monika Całkiewicz, prorektor ds. studiów prawniczych w ALK dostrzega potrzebę umiędzynarodowienia studiów i badań naukowych. Ten kurs Kolegium Prawa realizuje już teraz: jego władze wspiera w kształtowaniu strategii Międzynarodowa Rada Konsultacyjna Prawa, w której zasiadają nie tylko profesorowie prawa z najlepszych ośrodków akademickich Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Włoch i Hiszpanii, ale także polscy prawnicy korporacyjni o doświadczeniu międzynarodowymi. Ważnym czynnikiem dalszego rozwijania kierunku jest pozyskiwanie coraz lepszych kandydatów na studia, dla których prawo w Akademii Leona Koźmińskiego jest pierwszym wyborem.
 
—  Kierunek prawo na uczelni będzie można uznać za dojrzały, kiedy pierwszy absolwent zostanie profesorem nauk prawnych – mówi prof. Jolanta Jabłońska-Bonca, która kierowała Kolegium Prawa w latach 2004-2011. — Już niewiele nam brakuje — dodaje. Po 15 latach istnienia Kolegium Prawa  odnotowało wypromowanie 38 doktorów nauk prawnych, a więc tylu, ilu początkowo było studentów. Dziś prawo w ALK studiuje 1200 osób. 200 osób liczy natomiast seminarium doktorskie, które przygotowuje słuchaczy do napisania dysertacji doktorskich. Wielu z nich ma już na koncie publikacje artykułów naukowych w czasopiśmie „Krytyka Prawa” wydawanym przez Kolegium Prawa w ALK.
 
W trakcie jubileuszowej konferencji Kolegium Prawa pochwaliło się swoim dorobkiem naukowym zebranym w pracy zbiorowej pt. „Państwo. Prawo. Gospodarka”, autorstwa kadry naukowej i absolwentów. Na 890 stronach znajdują się 44 artykuły problemowe z różnych obszarów prawa.