Sesja egzaminacyjna 

 

SESJA EGZAMINACYJNA

 

SESJA EGZAMINACYJNA POPRAWKOWA
 
- SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

Szanowni Państwo,
w przypadku egzaminów ustnych, lub niektórych egzaminów pisemnych zostali Państwo podzieleni alfabetycznie na poszczególne dni lub tury (oznaczenie od .... do ....).
Zgodnie z § 14 pkt. 9 Regulaminu Studiów ALK: "Nieobecność lub nieprzystąpienie studenta do zaliczenia lub egzaminu w pierwszym terminie lub w terminie poprawkowym powoduje wpisanie w dokumentacji przebiegu studiów oceny niedostatecznej, chyba że student usprawiedliwi nieobecność. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności wraz z dokumentem potwierdzającym przyczynę o usprawiedliwienie nieobecności wraz z dokumentem potwierdzającym przyczynę nieobecności student wnosi za pośrednictwem systemu informatycznego Uczelni najpóźniej w ciągu 3 dni po terminie, w którym odbywało się zaliczenie lub egzamin."

Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności student składa poprzez platformę my.kozminski.edu.pl linkBrak przyznanego usprawiedliwienia powoduje wpisanie oceny niedostatecznej w pierwszym terminie.

Ustalone terminy zaliczeń i egzaminów dostępne są w planie zajęć w Wirtualnej Uczelni.


SESJA EGZAMINACYJNA POPRAWKOWA - Kierunek Prawo

 

 

Rok studiówStudia stacjonarneStudia niestacjonarne
Kierunek PRAWO

1

pobierzpobierz
2pobierzpobierz
2 prawo gospodarczepobierz-
3pobierzpobierz
3 prawo gospodarczepobierz-
4pobierzpobierz
4 prawo gospodarczepobierz-