Sesja egzaminacyjna 

 

SESJA EGZAMINACYJNA

 

SESJA EGZAMINACYJNA POPRAWKOWA
 
- SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

Szanowni Państwo,
w przypadku egzaminów ustnych, lub niektórych egzaminów pisemnych zostali Państwo podzieleni alfabetycznie na poszczególne dni lub tury (oznaczenie od .... do ....).
Zgodnie z § 16 pkt. 5 Regulaminu Studiów ALK: "W przypadku przedmiotu, w ramach którego odbywają się ćwiczenia, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń. Student, który nie zaliczył ćwiczeń w terminie pierwszym i poprawkowym traci prawo przystąpienia do egzaminu".

W przypadku nieobecności studenta na zaliczeniu lub egzaminie, student ma prawo złożyć wniosek o usprawiedliwienie nieobecności w ciągu 7 dni po terminie, w którym odbywało się zaliczenie lub egzamin z przedmiotu. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności składa się poprzez platformę elektroniczną sharepoint linkBrak przyznanego usprawiedliwienia powoduje wpisanie oceny niedostatecznej w pierwszym terminie.

Ustalone terminy zaliczeń i egzaminów dostępne są w planie zajęć w Wirtualnej Uczelni.


SESJA EGZAMINACYJNA POPRAWKOWA - Kierunek Prawo

 

 

Rok studiówStudia stacjonarneStudia niestacjonarne

1

pobierzpobierz
1
prawo gospodarcze
pobierz-
2pobierzpobierz
2
prawo gospodarcze
pobierz-
3pobierzpobierz
3
prawo gospodarcze
pobierz-
4pobierzpobierz
5pobierz­pobierz