Sesja egzaminacyjna 

 

SESJA EGZAMINACYJNA

 

SESJA EGZAMINACYJNA
 
- SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 

 

Szanowni Państwo,
w przypadku egzaminów ustnych, lub niektórych egzaminów pisemnych zostali Państwo podzieleni alfabetycznie na poszczególne dni lub tury (oznaczenie od .... do ....).
Zgodnie z § 16 pkt. 5 Regulaminu Studiów ALK: "W przypadku przedmiotu, w ramach którego odbywają się ćwiczenia, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń. Student, który nie zaliczył ćwiczeń w terminie pierwszym i poprawkowym traci prawo przystąpienia do egzaminu".

W przypadku nieobecności studenta na zaliczeniu lub egzaminie, student ma prawo złożyć wniosek o usprawiedliwienie nieobecności w ciągu 7 dni po terminie, w którym odbywało się zaliczenie lub egzamin z przedmiotu. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności składa się poprzez platformę elektroniczną sharepoint linkBrak przyznanego usprawiedliwienia powoduj wpisanie oceny niedostatecznej w pierwszym terminie.

Ustalone terminy zaliczeń i egzaminów dostępne są w planie zajęć w Wirtualnej Uczelni.


SESJA EGZAMINACYJNA - Kierunek Prawo

 

 

Rok studiówStudia stacjonarneStudia niestacjonarne

1

pobierzpobierz
2pobierzpobierz
3pobierzpobierz
4pobierzpobierz
5pobierzpobierz