Obrony prac magisterskich 

Zasady przygotowania pracy magisterskiej

 • Zarządzenie nr 34-2019/2020 Rektora ALK w sprawie zasad przygotowywania pracy magisterskich - pobierz
 • Wzór strony tytułowej - pobierz
 • Wzór streszczenia - pobierz
 • Regulamin studiów ALK - pobierz
 • Kody dziedzin "Erasmus for all"- pobierz
 • zaświadczenie o celu prowadzenia badań do pracy magisterskiej - pobierz

Informacje dotyczące składania prac magisterskich w Dziekanacie 

 

 • w odniesieniu do seminarium magisterskiego, które kończy się w semestrze zimowym:
  a) do 20 stycznia - dla pierwszego terminu egzaminu dyplomowego
  b) do 31 stycznia - dla poprawkowego terminu egzaminu dyplomowego.
 • w odniesieniu do seminarium magisterskiego, które kończy się w semestrze letnim:
  a) do 15 czerwca - dla pierwszego terminu egzaminu dyplomowego
  b) do 15 lipca - dla poprawkowego terminu egzaminu dyplomowego.
 • w odniesieniu do seminarium magisterskiego, które kończy się w semestrze letnim - dotyczy roku akademickiego 2019/2020:
  a) do 30 czerwca - dla pierwszego terminu egzaminu dyplomowego
  b) do 10 września- dla poprawkowego terminu egzaminu dyplomowego.

Dokumenty wymagane przy składaniu prac magisterskich  

 • praca dyplomowa złożona online (w wersji Word) w e-Wnioskach na platformie my.kozminski.edu.pl. Instrukcja do składania prac dyplomowych online - pobierz
 • Opłata za dyplom wynosi 60,00 zł. Opłatę student wnosi na indywidualne konto uczelniane ALK (ten sam numer rachunku na który dokonywane są opłaty czesnego)
 • wniosek o wpisanie informacji dodatkowych w suplemencie do dyplomu (wniosek jest składany na platformie my.kozminski.edu.pl przy składaniu pracy dyplomowej) - pobierz
 • Ponadto student powinien zgłosić się do Biblioteki ALK w celu rozliczenia się z biblioteką. 

Informacje dotyczące egzaminów dyplomowych 

 

 • Szczegółowe informacje o terminie egzaminu dyplomowego student otrzymuje sms-em na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
 • Przebieg egzaminu dyplomowego: Egzamin przeprowadzony jest przez komisją, w której skład wchodzi przewodniczący powoływany przez Rektora oraz promotor i recenzent. Egzamin ma formę ustną i składa się z dwóch części: pierwszą jest prezentacja pracy dyplomowej, drugą odpowiedzi na trzy pytania sformułowane przez komisję.
 • Obrony prac dyplomowych w roku akademickim 2019/2020 będą odbywały się online poprzez aplikację MS-Teams. Instrukcja przebiegu obron - pobierz

Odbiór dyplomu ukończenia studiów wyższych  

 • W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów.
 • Na wniosek absolwenta wydawane są dodatkowe odpisy dyplomu w tłumaczeniu na jeden z następujących języków obcych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki lub rosyjski oraz odpis suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. Dokumenty wydawane są w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Warunkiem wydania odpisu dyplomu w języku obcym jest wniesienie przez absolwenta opłaty 40 zł. Opłatę należy uiścić na indywidualne konto w ALK.
 • Przy odbiorze dyplomu prosimy o wypełnienie formularza aktualizującego dane kontaktowe, które umożliwią nam informowanie Państwa o najważniejszych wydarzeniach w ALK. 
  Pobierz - formularz aktualizujący dane
 • Dyplom wraz z suplementem można odebrać w Dziekanacie Kolegium Prawa - pokój B 3 (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub e-mailowo z pracownikiem dziekanatu) 
 • Przy odbiorze dyplomu należy zwrócić legitymację studencką

Dyplom specjalny  

 • Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego może zakupić dyplom specjalny, przygotowany przez Biuro Marketingu, który będzie wydrukowany na wysokiej klasy papierze, oprawiony w drewniane, bejcowane ramy i zaopatrzony w zaczep do mocowania na ścianie (wzór poniżej, dostępny również w dziekanacie). Koszt zakupu takiego dyplomu wynosi 150 PLN. Prosimy, by osoby zainteresowane nabyciem dyplomu specjalnego zgłosiły się do dziekanatu z potwierdzeniem dokonania opłaty, który zleci jego przygotowanie. Należność za dyplom należy wpłacić na konto w Banku Millenium: 20 1160 2202 0000 0000 6083 9620 z dopiskiem dyplom specjalny imię i nazwisko Absolwenta.