ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Zakres na studiach II stopnia na kierunku ZARZĄDZANIE.

Dwuletnie studia magisterskie „zarządzanie jakością” kształcą menedżerów systemów zarządzania jakością. Są adresowane dla osób z tytułem licencjata, które chcą uzupełnić wyższe wykształcenie do poziomu magisterskiego, a przy okazji uzyskać zawód poszukiwany na rynku.

PROGRAM JEST REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY Z POLSKIM CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI

Masz pytanie?
Zadzwoń lub napisz:

Alicja Tomasiewicz
Biuro Rekrutacji

Zostaw nam swoje dane, skontaktujemy się z Tobą.

Współpraca z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji zapewnia zgodność programu studiów ze standardami kształcenia specjalistów zarządzania jakością, a przedstawiciele PCBC będą prowadzić wybrane zajęcia.


Studenci zdobędą kompetencje w zakresie m.in.:

 • planowania, wdrażania i utrzymywania systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 9001,
 • zapewniania skuteczności realizacji jednostkowych projektów i długotrwałych przedsięwzięć,
 • doskonalenia sprawności dowolnych funkcji organizacji,
 • integrowania i harmonizowania funkcji organizacji w realizacji strategii doskonalenia.

Kompetencje te będą potwierdzone certyfikatami PCBC „Asystent systemów jakości” oraz „Pełnomocnik kierownictwa do opracowywania, wdrażania i utrzymywania systemów jakości”.

W programie przewidziano realizację przedmiotów należących do programu „ALK 6σ Green Belt”.

Atuty programu

 • Interesująca tematyka i ciekawe zajęcia
 • Ścisła współpraca z praktyką – zajęcia prowadzą praktycy i pracownicy naukowi, którzy mają ciągły kontakt z praktyką zarządzania jakością
 • Certyfikaty „Asystent systemów jakości” oraz „Pełnomocnik kierownictwa do opracowywania, wdrażania i utrzymywania systemów jakości”
 • Projekty doskonalące umożliwiają sprawdzenie wiedzy w warunkach rzeczywistych
 • Możliwość zaliczenia projektów spełniających wymagania metodologii 6 sigma do programu „ALK 6σ Green Belt”.
 • Dyplom z zarządzania Koźmińskiego – kierunku wyróżnionego zarówno przez polskie jak i międzynarodowe rankingi oraz instytucje.

Kogo chcemy zainteresować?

Zarządzanie jakością to specyficzna funkcja w organizacji. Parafrazując J. Jurana, nie byłaby potrzebna, gdyby można było wykluczyć problemy z jakością. System zarządzania jakością jest w istocie złożonym systemem zarządzania wiedzą o procesach i środowisku działania organizacji. Dzięki niemu organizacja uczy się – unikać problemów i nie powtarzać błędów już raz popełnionych. Zarządzanie jakością integruje wszystkie funkcje organizacji, tworząc harmonijną całość. To niełatwa i dynamiczna praca. Satysfakcjonujący wynik jest często efektem dużego wysiłku. Dostarcza okazji do wykazywania się wiedzą i umiejętnościami w warunkach, w których liczy się szybkość podejmowania decyzji, trafność pomysłów, umiejętność przekonania stron (przełożonych i podwładnych). Najbardziej cenione umiejętności zdobywa się latami praktyki.

Ofertę kierujemy do osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia oraz:

 • chcą osiągnąć kompetencje zawodowe uznawane na całym świecie
 • są otwarte na wyzwania
 • w spojrzeniu na organizację nie chcą ograniczać się do jednego punktu widzenia
 • chcą uczestniczyć w kształtowaniu organizacji inteligentnej.

W postępowaniu kwalifikacyjnym oczekujemy potwierdzenia tych cech. Jeśli kandydat nie miał wcześniej w ramach studiów licencjackich przedmiotów z zarządzania – w trakcie rozmów kwalifikacyjnych będą mu rekomendowane sposoby uzupełnienia ewentualnych braków.

Absolwent zakresu ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Studia w zakresie zrządzania jakością kształcą nowoczesnego menedżera, specjalistę i przedsiębiorcę, który potrafi m.in.:

 • myśleć systemowo
 • zarządzać procesami, uwzględniając ich powiązania
 • kształtować styl zarządzania oparty na przywództwie
 • zachęcać pracowników do angażowania się w wykonywane zadania
 • budować wzajemnie korzystne relacje z dostawcami
 • wykorzystywać kontakty z klientami do doskonalenia organizacji
 • wdrożyć i rozwijać strategię nieustannego doskonalenia
 • analizować dane i korzystać z wyników przy podejmowaniu decyzji
 • analizować system zarządzania z punktu widzenia zgodności z normami oraz sprawności i wskazywać sposoby doskonalenia.

Praca po studiach

Nasi absolwenci znajdują pracę w firmach i instytucjach, które potrzebują młodych dynamicznych specjalistów zarządzania posiadających kwalifikacje do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem i doskonaleniem jakości. Po ukończeniu programu zarządzanie jakością można podjąć pracę w:

 • przedsiębiorstwach, w których wdraża się lub utrzymuje system zarządzania jakością (coraz trudniej znaleźć firmę w której nie ma systemu zarządzania jakością)
 • firmach świadczących usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie zarządzania jakością
 • firmach prowadzących działalność certyfikacyjną systemów zarządzania
 • własnej firmie, realizując strategię nieustannego doskonalenia

Zawartość programu

Podstawowy walor programu stanowi kompozycja: wiedzy, umiejętności i kompetencji dotyczących planowania, wdrażania i utrzymania systemów zarządzania jakością. W szczególności dotyczą one:

 • Zarządzania obsługą klienta
 • Kształtowania wzajemnie korzystnych relacji z dostawcami
 • Wdrażania i utrzymania strategii nieustannego doskonalenia
 • Podejścia systemowego do zarządzania
 • Zarządzania procesowego
 • Analizowania danych i podejmowania decyzji na podstawie wyników
 • Kształtowania stylu zarządzania opartego na przywództwie
 • Tworzenia warunków do angażowania się pracowników
 • Audytowania systemu zarządzania jakością
 • Posługiwania się technikami analizy ryzyka i rozwiązywania problemów.

Zajęcia są prowadzone w zdecydowanej przewadze w formie konwersatoriów i ćwiczeń, w tym laboratoriów komputerowych. Motywem przewodnim zajęć specjalistycznych jest interaktywność oraz bezpośredni kontakt pomiędzy prowadzącymi a studentami.

Związek z praktyką

Współpraca z PCBC gwarantuje, że program studiów oraz certyfikaty Asystenta i Pełnomocnika kierownictwa odpowiadają wymaganiom międzynarodowych jednostek certyfikujących systemy zarządzania na zgodność z normami ISO serii 9000. Sposób kształcenia studentów jest spójny z najnowszymi trendami na rynku, łączy teorię z praktyką. Słuchacze otrzymują dokładnie taką wiedzę, jaką powinni posiadać, aplikując do pracy.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą wykładowcy naszej uczelni, m.in. prof. Krystyna Cholewicka-Goździk, prof. Jan Myszewski i eksperci PCBC.

Specyfika zajęć

Zarządzanie jakością to rozległa wiedza interdyscyplinarna. Studiowanie zarządzania jakością nie jest łatwe. Od uczestników oczekuje się aktywności i pracowitości. W programie studiów jest dużo zajęć konwersacyjnych, warsztatów, gier symulacyjnych, a także laboratoria komputerowe. Ważną rolę odgrywają zespołowe projekty doskonalące. Wykładowcy są gotowi pomagać w dokonaniu syntezy ogólnej wiedzy i indywidualnych doświadczeń i w rozwijaniu cech oczekiwanych od menedżera jakości. Warto wykorzystać tę szansę.

Pobierz program studiów

Lista przedmiotów zakresu.pdf

FAQ – Pytania i odpowiedzi

O co chodzi w parafrazie wypowiedzi Jurana?

W oryginale, Joseph Juran definiując koszty jakości, określił je jako takie koszty które zniknęłyby, gdyby nie było problemów z jakością. Są one ponoszone z powodu skutków wad, przeprowadzania inspekcji i podejmowania działań zapobiegających. To pospolite ułomności procesów powodują podstawową potrzebę zarządzania jakością. Skuteczne zarządzanie jakością warunkuje możliwość wdrażania wielu zaawansowanych strategii takich jak np. Lean management.

Dlaczego dzięki zarządzaniu jakością organizacja może stać się bardziej inteligentna?

Jeśli przyjąć zdolność uczenia się za atrybut inteligencji, to przejawem inteligencji może być podejmowanie działań korygujących jako przykład uczenia się na własnych błędach, lub stosowanie działań zapobiegawczych, jako przykład uczenia się na błędach cudzych. Wdrożenie normy ISO 9001 jest kompleksowym przedsięwzięciem, które zwiększa zdolność przystosowania organizacja do zmian warunków wewnątrz i w jej otoczeniu.

Co interesującego może być w zarządzaniu jakością?

Ogólnie rzecz biorąc, jest bardzo wiele intrygujących zjawisk. Weźmy przykład poduszki powietrznej w samochodzie. Jest efektem pracy ludzi (wcale nie nieprzeciętnych). Przed zamontowaniem nie jest poddawana pełnej kontroli funkcjonalnej, bo taki test jest niszczący. A jednak producent gwarantuje, że poduszka zadziała. Może spokojnie tak twierdzić, bo w procesie produkcji są przestrzegane procedury systemu zarządzania jakością. Dlaczego można im ufać, dowiecie się na zajęciach.

Czy kontrola jakości i zarządzanie jakością to jest to samo?

Zastosowanie taśmy produkcyjnej umożliwiło produkcję na masową skalę. Skutkiem ubocznym było niekontrolowane pojawianie się wyrobów, które nie spełniały wymagań. Konieczne było kontrolowanie (sprawdzanie) jakości wyrobów opuszczających wytwórnię. Rozwój zarządzania jakością polega m.in. na opanowywaniu metod umożliwiających coraz skuteczniejsze zapobieganie powstawaniu wyrobów wadliwych.

Jakie wyzwania niesie zarządzanie jakością?

Nie zawsze wszystko idzie zgodnie planem. Z jednej strony, popełnianie błędów jest rzeczą ludzką, ale ich powtarzanie jest naganne, a w relacjach biznesowych może być dyskwalifikujące. Eliminowanie przyczyn, rozwiązywanie problemów nie jest łatwe. Jeszcze trudniejsze jest takie planowanie przedsięwzięć, by ustrzec się wystąpienia problemów, zanim dadzą o sobie znać. A zagrożeń nie brakuje.

Co złego w patrzeniu z jednego kierunku?

Przyczyny problemów zazwyczaj są złożone. Gdy dokładniej analizować okoliczności problemu okazuje się, że udział w nim mają: człowiek, narzędzia którymi się posługuje, stosowane metody, materiały które przetwarza i warunki otoczenia w których działa. Działania, które mają skutecznie przeciwdziałać wystąpieniu problemu, muszą uwzględnić udział ich wszystkich, niczego z góry nie wykluczając. W przeciwnym razie problem wystąpi ponownie.

Inne

Pismo studentów ZJ.pdf

Profesor
Krystyna Cholewicka-Goździk

Kierownik zakresu


Prof. Jan Myszewski
Koordynator programu