Katedra Marketingu 

Wybrane publikacje

Tytuł: E- Marketing. Planowanie. Narzędzia. Praktyka

Redakcja: G. Mazurek

Wydawnictwo: Poltext, Warszawa, 2018

Książka jest adresowana do każdego, kto chce ugruntować, pogłębić oraz rozwinąć swoją wiedzę i kompetencje związane z marketingowym wykorzystaniem internetu. Korzystać może z niej praktycznie każdy: studenci, specjaliści, eksperci, menedżerowie, którym zależy na budowaniu, ulepszaniu i rozwijaniu swojej obecności online. Ze względu na zakres tematyczny oraz sposób prezentowania poszczególnych zagadnień materiał zawarty w książce może być świetnym wsparciem praktycznym dla każdego, kto profesjonalnie zajmuje się e-marketingiem lub stawia w cyfrowym świecie swoje pierwsze kroki.

Pod względem treści książka odpowiada obecnym międzynarodowym standardom w zakresie edukacji związanej 
z e-marketingiem. Oznacza to, że może ona być wykorzystywana jako podstawowy materiał na wszelkich zajęciach, warsztatach i szkoleniach związanych z marketingiem internetowym.

Książka do kupienia  w wybranych księgarniach: http://www.poltext.pl/b2281-e-marketing.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł: The Impact of the Digital World on Management and Marketing

Redakcja: G. Mazurek, J. Tkaczyk
Wydawnictwo: Poltext, Warszawa 2016

Takie zjawiska jak e-rynek, e-commerce, e-konsument, które pojawiły się ponad 10 lat temu w dyskursie naukowym, nadal można uznać za nowinki, głównie ze względu na ich rosnące znaczenie i zmiany jakie one wywołują - nie tylko w kontekście działań marketingowych, ale także w odniesieniu do koncepcji działalności gospodarczej oraz sposobu tworzenia wartości.
Paradygmat sieci, współpraca oparta na partnerstwie pomiędzy różnymi podmiotami, dzielenie się zasobami staje się podstawą do dyskusji na temat zarządzania przedsiębiorstwem oraz sposobów w jaki przedsiębiorstwa mogą tworzyć wartość.
Książka ma na celu przedstawienie różnorodnych zmian, jakim podlega Internet oraz ukazanie, jaki wpływ mogą te zmiany wywierać zarówno na teorię, jak i praktykę marketingu i zarządzania.

Książka dostępna jest w otwartym dostępie na licencji Creative Commons 3.0 PL do pobrania w całości z repozytoriów http://www.depot.ceon.pl/handle/123456789/10248
lub https://books.google.pl/books?id=MyjtDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false