Mateusz Borowiecki, CEO, OPTIBUY 

Wieloletni praktyk, pasjonat, ekspert branży zakupowej. Ma ponad 15 lat doświadczenia w zarządzaniu międzynarodowymi projektami zakupowymi i konsultingowymi (m.in. w sektorze finansowym, medycznym). To specjalista we wdrożeniach kompleksowych systemów zakupowych oraz narzędzi IT (Ivalua, NextBuy). Zarządzał projektami optymalizacyjnymi na skalę europejską oraz globalną. Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się w ramach konferencji branżowych, spotkań, szkoleń, wykładów dla studentów (ALK w Warszawie oraz WSB we Wrocławiu). Jest autorem licznych publikacji dot. zarządzania łańcuchem dostaw.

 

 

dr Tomasz Gonsior, Partner, OPTIBUY 

Posiada rozległe doświadczenie w zarządzaniu projektami zakupowymi w różnych branżach, m.in. samochodowej, maszynowej, medycznej i handlowej. Od 2010 pracuje w firmie OptiBuy, gdzie aktualnie jest Partnerem odpowiedzialnym za pion konsultingu. Wcześniej przez kilka lat pracował w centrali zakupowej jednego z wiodących niemieckich producentów samochodów.

 

 

Łukasz Kozicki, CEO, NEXTBUY 

Przez ponad 4 lata zdobywał doświadczenie w dziedzinie doradztwa IT ( w tym E-aukcje), wdrażania procesów zakupowych w Bankach oraz systemów GIS dla wspomagania zarządzania i marketingu. Oprócz tego potrafi używać BPML i notacji UML oraz ma znajomość programowania DBMS SQL. Był odpowiedzialny za wdrażanie systemu przetargowego w czołowym polskim banku. W OptiBuy zajmował się wdrażaniem kompleksowych systemów zakupowych, doradztwem w zakresie optymalizacji kosztów oraz tworzeniem nowych strategii zakupowych dla firm. Od 2018 jako CEO odpowiedzialny za rozwój NextBuy -platformy zakupowej i przetargowej, która łączy Kupców i Dostawców.

 

 

 

Mariusz Gerałtowski, PSML President, Procurement Director, Fujitsu 

Strateg zakupów i innowacji w łańcuchu dostaw. Absolwent MBA z ponad 20 letnim doświadczeniem w zakupach korporacyjnych (P&G, Pepsico, GSK, Novartis). Przez 8 lat pracował w Szwajcarii, kierując zakupami na poziomie regionu (Emerging Growth Markets, Europe) oraz globalnym (Head Global Sourcing Marketing). Budował globalne strategie dla kategorii zakupowych z rocznymi wydatkami rzędu 2mld USD, realizował budżety oszczędnościowe do 200 mln USD.
Współtwórca globalnej strategii zakupowej dla funkcji liczącej ok 1 tys. pracowników. Twórca globalnej strategii innowacji dla ww. funkcji oraz innowacyjnych procesów zakupowych. Głęboko przekonany, że Zakupy mogą generować znaczącą wartość dla organizacji (rozwiązywanie problemów biznesowych) przez modyfikację współczesnych procesów zakupowych i budowanie nowych kwalifikacji.
Wrócił do Polski z aspiracją budowania z Polski centrum kompetencji (teoretycznych i praktycznych) łańcucha dostaw na skalę Europy.

Michał Drohomirecki , EMEA CONTRACT, The Royal Bank Of Scotland (RBS) 

Absolwent Studiów podyplomowych ALK Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Specjalność Zarządzanie Zakupami. Ukończył  Ekonomię oraz Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Łódzkim.
Z umowami  pracuje od ponad 10 lat. W tym czasie pracował w dwóch bankach oraz jako Biznes Deweloper w Jordanii i Emiratach Arabskich.  Od 2015 roku jest pracownikiem RBS w zespole Supply Chain Services.
Swoje doświadczenie zawodowe pogłębia uczestnicząc w specjalistycznych kursach oraz projektach z obszaru łańcucha dostaw.

 

 

 

 

Marcin Firląg, Ekspert ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego 

Ekspert ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. Od przeszło 15 lat zajmował się administracją oraz implementacją różnych systemów IT, co pozwoliło mu na dogłębne poznanie wielu urządzeń sieciowych oraz rozwiązań bezpieczeństwa teleinformatycznego. Przez szereg lat był odpowiedzialny za projektowanie architektury oraz wdrażanie systemów bezpieczeństwa w sieciach z systemami krytycznymi dla działania kraju (np.: automatyka przemysłowa), w szpitalach, elektrowniach czy bankach. Posiada duże doświadczenie w badaniach ofensywnych heterogenicznych środowisk sieciowych, w przeprowadzaniu audytów bezpieczeństwa, testów penetracyjnych oraz audytów konfiguracji. Jest Warszawiakiem, czynnie uprawia bieganie, pływanie i uwielbia jazdę rowerem.

Klaus Boede, CFO, Hochtief Polska 

Ma ponad 25-letnie doświadczenie w branży budowlanej, z czego 19 lat przepracował w Grupie HOCHTIEF, do której dołączył w 1996 roku. Podczas swojej kariery na terenie wielu krajów europejskich pełnił różne funkcje kierownicze w obszarze finansów i controllingu. Ostatnio pracowałw Grecji na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych i Administracji w HOCHTIEF PPP Solutions. Wcześniej pełnił w spółkach HOCHTIEF funkcje CFO / Dyrektora ds. Finansowych w Wielkiej Brytanii i Irlandii, Dyrektora ds. Handlowych w Niemczech orazDyrektora ds. Controllingu w Czechach oraz w Rosji. Jest absolwentem wydziałów górnictwa na Politechnice w Berlinie i na Uniwersytecie w Pensylwanii (USA).

Dr inż. Grzegorz Lichocik, Członek Rady GS1 Polska, Prezes Zarządu Dachser w Polsce 

Grzegorz Lichocik z branżą logistyczną związany jest już od ponad 23 lat. Kierując kolejnymi projektami współtworzył rynek logistyki i standardy w branży TSL w naszym kraju. Od 2007 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Dachser w Polsce, z sukcesem rozwijając usługi logistyczne dla polskich eksporterów, zwłaszcza w kontekście przesyłek drobnicowych. Wcześniej w latach 1994-2007 pracował jako dyrektor logistyki i dyrektor regionu w firmie Schenker. W czasie swojej kariery zawsze dąży do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań.

Grzegorz Lichocik posiada stopień dr inż. nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej. Pracę dyplomową w 1989 r. realizował w École Supérieure d'Ingénieurs de Marseille. We Francji ukończył również podyplomowe studia z zakresu zarządzania i marketingu w Institut d’Administration des Entreprises de l’Université Jean Moulin Lyon III. Naukę z zakresu zarządzania pogłębiał w Ashridge Business School oraz ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Logistycznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Jest członkiem rady Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim, Wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logistycznego oraz Członkiem Rady GS1 Polska. Dodatkowo zasiada w Radzie Naukowej czasopisma Logistyka i jest autorem wielu publikacji związanych z zarządzaniem i logistyką, publikowanych m.in. w magazynach Logistyka, Eurologistics, Logistyka a jakość, Harvard Business Review, Controlling Manager, Businessman Magazine oraz dziennikach ekonomicznych jak Puls Biznesu, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Finansowa.

Prywatnie miłośnik jazzu, windsurfingu i mechaniki kwantowej.

Dr Waldemar Osmólski, Kierownik Centrum Wiedzy Logistycznej Instytutu Logistyki i Magazynowania 

Praktyk i menedżer z ponad 25 letnim doświadczeniem w branży logistycznej zajmujący stanowiska Dyrektora Zarządzającego i Prezesa Zarządu w firmach logistycznych oraz Agencji Pracy Tymczasowej, doktor nauk technicznych z zakresu systemów symulacyjnych w transporcie, absolwent studiów MBA programu Trent University - Nottingham UK, Kierownik Centrum Logistyki w Instytucie Logistyki i Magazynowania , autor wielu publikacji , posiadający wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu projektów międzynarodowych takich jak: e-Impact, Cloud prowadzonych przy współpracy miedzy innymi z: Port Lisbona, BC, Qumak, Logit One, autor publikacji: „Wspólne platformy integracyjne - Cyfryzacja łańcucha dostaw”, „The issue of bullwhip-effect evaluating in supply chain management”,

„Methodology of implementing e-Freight solutions in terms of information flow efficiency”.

Prof. dr hab. Sebastian Jarzębowski, Dyrektor Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) w Polsce, Dyrektor ds. Naukowych Logistics & Procurement Center ALK. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu technologii informacyjnych w logistyce, modelowania procesów biznesowych oraz zarządzania łańcuchami dostaw. Działalność naukowo-badawcza koncentruje się na efektywności gospodarowania przedsiębiorstw, zarządzaniu łańcuchami dostaw oraz logistyce. Autor kilkudziesięciu publikacji w tym zagranicznych. Wielokrotne staże zagraniczne na Uniwersytetach w Bonn, Hamburgu, Halle, Visiting Professor w Fisher College of Business, Ohio State University, USA oraz na Uniwersytecie w Bonn. Stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Fundacji Schaumanna i innych. Koordynator krajowych i międzynarodowych projektów z zakresu logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw.

Mirosław Antonowicz, Akademia Leona Koźmińskiego, Dyrektor Centrum Naukowo-Biznesowego Logistyki, Transportu i Zakupów w ALK, Członek Zarządu PKP S.A 

Dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, Certyfikowany „ Senior Logistics” European Logistics Asociates Bruksela, Certyfikowany - Chartered Fellow (FCILT)-The Chartered Institute of Logistics and Transport UK. Pracownik Naukowy Akademii Leona Koźmińskiego – Kolegium Finansów i Zarzadzania, adiunkt Katedry Marketingu, Kierownik bloku Studiów Podyplomowych w ALK w zakresie zarządzania logistyką, zakupami, spedycją, transportem. zarządzania łańcuchem dostaw, Dyrektor Centrum Badawczego Logistics & Procurement Center ALK. Wieloletni Menedżer sektora transportu kolejowego miedzy innymi, Vice Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Członek Zarządu PKP CARGO S.A., Rady Administracyjnej ERA, Członek Rad Nadzorczych Spółek Kapitałowych, Członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego, Członek Stowarzyszenia Menedżerów i Ekspertów Transportu Szynowego -KIG. Obecnie Członek Zarządu PKP S.A.

Prof. Michael Bourlakis 

Professor Michael Bourlakis is the Director of Research and the Head of the Logistics, Procurement & Supply Chain Management Group at Cranfield School of Management (UK). Michael is an internationally renowned authority in logistics and supply chain management especially in relation to food, retail and sustainable supply chains. He has won more than 25 research and consulting projects totaling of more than £27.5 million and he has generated more than 250 publications. His work has received considerable attention by the media (BBC News, ITV News, The Guardian, Wall Street Journal). He has worked with / consulted most leading retailers in the world as well as numerous multinational organisations (e.g. Carrefour, DHL, Knight Frank, Metro, Sonae, Tesco).

Beniamin Matecki, Dyrektor ds. Rozwoju VIVE Logistics Services i VIVE Transport. 

Jest wieloletnim menadżerem logistyki, który specjalizuje się w rozwoju firm z sektora TSL.  Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu logistycznym oraz rozbudowie możliwości firm spedycyjnych i logistycznych. W swojej drodze zawodowej opiera się na filozofii J. Gattorna – orientuj się na klienta – nie na konkurencję.

 

 

 

ORGANIZATOR

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

SPONSOR STRATEGICZNY 

 


Patroni medialni