Katedra Rachunkowości KR

Kierownik Katedry, prof. dr hab. Dorota Dobija

KATEDRA RACHUNKOWOŚCI 

dr Iwona Cieślak w TVN CNBC

 

Katedra Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego prowadzi badania i zajęcia z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej i controllingu, oraz audytu zewnętrznego i audytu wewnętrznego. Naszym celem jest rozwijanie wiedzy o wycenie i ujmowaniu wartości przedsiębiorstwa, o metodach zbierania i przetwarzania informacji zarządczej, oraz o metodach kontroli.

Pracownicy naszej Katedry to specjaliści, posiadający zarówno wykształcenie akademickie, jak i specjalistyczne doświadczenie praktyczne. Prowadząc zajęcia kształcą oni nowoczesnych specjalistów rachunkowości. Katedra rozwija także współpracę z ośrodkami krajowymi oraz zagranicznymi poprzez między innymi wspólną organizację konferencji, wymianę studentów oraz współpracę naukową pracowników Katedry. Katedra utrzymuje także kontakty z praktykami. Współpracujemy z najlepszymi firmami audytorskimi i konsultingowymi. Pracownicy Katedry należą do profesjonalnych stowarzyszeń: Stowarzyszenia Księgowych Polskich, European Accounting Association, Polrisk, European Finance Association, CFA Institute, Association of Information Systems.

Katedra Rachunkowości oferuje prowadzenie seminariów licencjackich, magisterskich i doktorskich z zakresu rachunkowości. Proponujemy także szereg zajęć związanych z tym tematem, poczynając od podstaw rachunkowości, poprzez poszczególne zakresy specjalistyczne, do rachunkowości zarządczej i międzynarodowej włącznie. Zajęcia prowadzone są w języku polskim i angielskim. Obecnie jesteśmy w trakcie dostosowania naszych programów do wymogów ACCA.

Katedra Rachunkowości - 08.10.2015