CIMA w ALK 

 

Jak zostać specjalistą ds. rachunkowości zarządczej z CIMA?

 

 

 

 

Jak wyglądają egzaminy CIMA?

 

 

 

 

Pobierz broszurę CIMA
(plik pdf)

 

 

 

CIMA w Akademii Leona Koźmińskiego  

Dzięki nawiązaniu współpracy z CIMA Akademia Leona Koźmińskiego może od roku akademickiego 2017/2018 oferować swoim studentom, którzy studiują na kierunku finanse i rachunkowość, możliwość zdobycia w ramach studiów certyfikatów CIMA.

Program CIMA oferuje studentom, którzy przystąpią do programu, dwa certyfikaty:

  • dla studentów studiów licencjackich:
    ALK&CIMA Diploma in Management Accounting -  AWARD CIMA Diploma in Management Accounting (CIMA DIP MA)
  • dla studentów studiów magisterskich (tylko dla studiów prowadzonych w języku polskim):
    ALK&CIMA Advanced Diploma in Management Accounting -  AWARD CIMA Advanced Diploma in Management Accounting (CIMA ADV DIP MA)

Studenci studiów kierunku finanse i rachunkowość mogą w trakcie studiów przystąpić do programu CIMA i po zdaniu egzaminów w języku angielskim, przeprowadzanych przez CIMA, zdobyć certyfikat tej organizacji.

Liczba egzaminów, które należy zdać w centrach egzaminacyjnych CIMA, jest uzależniona od poziomu studiów, a także od tego, na jakiej specjalizacji student studiuje.

Szczegółowe informacje o rodzaju certyfikatu, który student programu CIMA ma możliwość uzyskać oraz jakie egzaminy musi zdać, aby móc się o taki certyfikat ubiegać, znajdują się TUTAJ.