Aktualności - program CIMA w ALK 

 

Jak zostać specjalistą ds. rachunkowości zarządczej z CIMA?

 

 

 

 

Jak wyglądają egzaminy CIMA?

 

 

 

 

Pobierz broszurę CIMA
(plik pdf)

 

 

 

CIMA Tutor Session w Akademii Leona Koźmińskiego 

6 czerwca 2018 r. w Akademii Leona Koźmińskiego odbyło się spotkanie CIMA Tutor Session poprowadzone przez Astrid Zakrzewską FCCA, FCMA, CGMA dla pracowników naukowych uczelni, w których uruchomiono Programy CIMA.

Celem spotkania było omówienie zakresu merytorycznego sylabusa CIMA oraz przedstawienie standardów kwalifikacji CIMA. W szczególności przedstawiono sylabus z poziomu operacyjnego, który oparty jest na trzech obszarach:

  • zarządzanie organizacją
  • rachunkowość zarządcza
  • raportowanie finansowe i podatki

Poziom ten kończy się egzaminem sprawdzającym zastosowanie wiedzy w rzeczywistych sytuacjach biznesowych - Operational Case Study, ponieważ w ten sposób CIMA sprawdza, czy wiedza zdobyta na uczelni jest odpowiednio stosowana przez studentów w rzeczywistych przypadkach problemowych.

Na zakończenie spotkania wykładowcy wyrazili duże uznanie dla wiedzy prowadzącej oraz jej umiejętności przedstawienia trudnych zagadnień przy wykorzystaniu praktycznych, rzeczywistych przypadków. Wszyscy zgodnie przyznali, że dużym wyzwaniem dla uczelni jest przygotowanie studentów, którzy w ramach Programów CIMA na Uczelni będą przystępować do egzaminu Operational Case Study.

Zdaniem dr Małgorzaty Kucharczyk, Koordynatora Programu CIMA w ALK: „CIMA Tutor Session to wartościowa inicjatywa prowadzona w ramach Programu CIMA na Uczelni, która spotkała się z pozytywnym odzewem wykładowców, i mam nadzieję, że w przyszłości zostaną zorganizowane kolejne tego typu szkolenia”.

Zapraszamy na warsztaty z CIMA Tutor! 

Zapraszam studentów ze wszystkich Uczelni w Programie CIMA zobowiązanych do zdania egzaminu Operational Case Study 2018 lub 2019 na warsztaty z CIMA Tutor przygotowujące do egzaminu w sesji sierpniowej 2018.

Szczegółowe informacje oraz formularz zapisów dostępne są na stronie: www.cimaglobal.com/Our-locations/Poland/Event-area/Warsztaty-Operational-Case-Study-sesja-sierpniowa/

Przypominam, ważne daty:

1.      August 2018 (pre seen material available 22 June, Exam dates 07-11 August, Results 20 September)

2.      November 2018 (pre seen material available 21 September, Exam dates 06-10 November, Results 20 December)

Koszt dojazdu do/z Warszawy we własnym zakresie.

 

Warunki ukończenia Programu CIMA na Uczelni

Aby ukończyć Program CIMA, student jest zobowiązany do:

1)     zrealizowania w trakcie studiów oferty dydaktycznej Uczelni po polsku lub angielsku;

2)     zdania ustandaryzowanego przez CIMA egzaminu zewnętrznego w języku angielskim przed obroną pracy dyplomowej na Uczelni;

3)     wniesienia stosownych opłat za egzamin zewnętrzny oraz zwolnienia z egzaminów CIMA;

4)     odpowiednie udokumentowanie (poprzez Koordynatora Programu CIMA ze strony Uczelni) faktu zdania egzaminu zewnętrznego najpóźniej w ostatnim semestrze studiów;

5)     uiszczenia wszelkich opłat wynikających z uczestnictwa w Programie CIMA.

Co dalej po Programie CIMA na Uczelni?

Student, który ukończył Program CIMA, może realizować kolejne etapy Kwalifikacji Profesjonalnej CIMA - jako student indywidulany CIMA.

Dodatkowe szkolenie przed egzaminem OCS May 2018 

Studenci uczestniczący w Programie CIMA, przygotowując się do egzaminu OCS 2018, mogą wziąć udział w:

  • Webinarium: Operational case study exam success - 12.04.2018 Zapisy
  • P1, F1, E1 Review - 17.04.2018 Więcej
    Zapisy

CIMA Gala Awards 

7 grudnia 2017 r. odbyło się jedno z ważniejszych wydarzeń CIMA - Gala Awards. Podczas uroczystości nagradzane były osoby, które uzyskały najwyższe wyniki z poszczególnych sesji.

W gali brali również udział najważniejsi członkowie CIMA. Naszą Akademię reprezentowała dr Małgorzata Kucharczyk - koordynator programu.

27 października 2017 r. w naszej Akademii odbył się University Management Accounting Day.  

Celem spotkania było przedstawienie studentom ALK współczesnych problemów i wyzwań, jakie stoją przed rachunkowością zarządczą.

Spotkanie otworzył prof. Bartłomiej Nowak, Prorektor ds. Studiów Ekonomiczno-Społecznych i Dyrektor Kolegium Zarządzania i Finansów, który w kilku zdaniach przedstawił znaczenie rachunkowości zarządczej w prowadzeniu organizacji i wskazał na możliwości rozwoju kariery zawodowej w tym obszarze.

Jako pierwszy z prelegentów wystąpił Pan Aleksander Solski ACMA, CGMA, VP Finance CEE, Unilever Polska. Wygłosił referat pt. „Rachunkowość zarządcza w biznesie: dobra technika + ścisły umysł – czy to wystarczy”, naświetlając charakter obecnych wyzwań, jakie stawiane są przed osobami zarządzającymi dużymi organizacjami, rolę rachunkowości zarządczej w obecnej rzeczywistości biznesowej i znaczenie wskaźników o charakterze niefinansowym w analizach stosowanych w rachunkowości zarządczej.

Studenci pytali o nowoczesne instrumenty rachunkowości zarządczej, obszary, w których stosuje się jej narzędzia, a także dlaczego i w jaki sposób coraz częściej odwołujemy się do miękkich umiejętności zarządczych i analitycznych.

Kolejny mówca, Pan Jakub Bejnarowicz, Associate Director, Central and Eastern Europe, CIMA, opowiedział o działaniach podejmowanych przez CIMA i sposobie certyfikacji. Podkreślił, że proces kształcenia osób zarządzających organizacjami musi mieć charakter ciągły. Przedstawił przy tym, w jaki sposób CIMA wspiera rozwój zawodowy swoich członków. Wskazał na procesy zmian zakresu merytorycznego sylabusów CIMA, wynikających ze ścisłej współpracy z praktykami.

Dr Iwona Cieślak z Katedry Rachunkowości ALK przedstawiła referat „Rachunkowość w aspekcie zarządczym. Od kapitału ludzkiego do wyniku finansowego”. W trakcie wystąpienia studenci zaangażowani zostali do dyskusji dotyczącej kwestii identyfikacji kluczowych czynników sukcesu oraz wskaźników pozwalających na ich pomiar.

Po części oficjalnej studenci rozmawiali z Panią Sylwią Dubiel, która pełni funkcję Associate Manager, University Partnerships, CEE - Management Accounting, CIMA, nt. wspólnego programu „CIMA w ALK”.

Wszystkim prelegentom oraz uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za udział w tym wydarzeniu.

Rekrutacja do programu CIMA trwa do 31 października 2017 r. 

CIMA TUTOR SESSION 

Wykładowcy Akademii Leona Koźmińskiego wzięli udział w Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Rachunkowości "Rachunkowość 2.0. Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości".

W trakcie Zjazdu miało miejsce spotkanie zorganizowane przez CIMA -  CIMA Tutor Session. W trakcie spotkania omówione zostały zagadnienia związane z poziomami certyfikacji CIMA, egzaminami przeprowadzanymi w Centrach Pearson Vue.

Nasi wykładowcy nie tylko wzięli aktywny udział w spotkaniu szkoleniowym, ale także rozmawiali o programie CIMA z przedstawicielami innych uczelni w Polsce.

Link do filmowego skrótu z CIMA Tutor Session

CIMA DAY w ALK - 27 października 2017 r. 

Ruszyła rekrutacja do programu CIMA. 

Zapoznaj się z informacjami nt. programu CIMA w ALK, które znajdziesz w poszczególnych zakładkach na tej stronie.

Formularz rejestracji na stronie https://cimauczelnie.pl/

Nasza studentka Aleksandra Hoppe, która jest ambasadorką programu, chętnie udzieli dodatkowych informacji: aleksandrahoppe54@gmail.com

Nasza uczelnia podpisała porozumienie z CIMA. 

Dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy ALK a Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) z siedzibą w Londynie studenci finansów i rachunkowości naszej uczelni będą mieli możliwość uzyskania międzynarodowego dyplomu z rachunkowości zarządczej.

- Studia z finansów i rachunkowości to w dzisiejszych czasach możliwość zdobywania wiedzy oraz umiejętności, które mają charakter globalny – uważa dr Małgorzata Kucharczyk, koordynatorka programu CIMA w ALK. – Świat finansów i rachunkowości dąży obecnie do standaryzacji, zarówno w obszarze rachunkowości finansowej, jak i zarządczej. Dla przykładu Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) są stosowane prawie na całym świecie. Obecnie w ponad 120 krajach. Chcąc pracować w globalnych czy międzynarodowych organizacjach i zajmować się finansami, należy dobrze poznać rachunkowość finansową i rachunkowość zarządczą. Udział naszych studentów z kierunku finanse i rachunkowość w programie CIMA w ALK to szansa na zdobycie międzynarodowych dyplomów przyznawanych przez CIMA i na ciekawą, atrakcyjną i rozwojową pracę nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami.

Znaczenie rachunkowości zarządczej w procesach gospodarczych rośnie. Dlatego tak istotna jest znajomość reguł, zasad i narzędzi rachunkowości zarządczej. Znajomość rachunkowości zarządczej to teraz już nie tylko potrzeba, ale i konieczność. Wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości można i należy potwierdzać. Nie tylko dyplomem renomowanej uczelni, ale także międzynarodowymi certyfikacjami przyznawanymi przez organizacje, których dyplomy potwierdzają posiadanie kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości i są uznawane wszędzie na świecie.


Na zdjęciu: prof. Witold Bielecki, Rektor ALK, i Pan Jakub Bejnarowicz, Associate Director, Central and Eastern Europe - Management Accounting, AICPA