Katedra Rachunkowości KR

dr Małgorzata Kucharczyk

Koordyntor ds. międzynarodowych akredytacji zawodowych z rachunkowości

tel. 22 51 92 100
mkucharczyk@kozminski.edu.pl

Advanced Diploma in Accounting and Business 

Każdy student Akademii Leona Koźmińskiego, który chce potwierdzić swoje kompetencje i wiedzę w zakresie finansów, rachunkowości i nowoczesnego zarządzania oraz poważnie myśli o uzyskaniu kwalifikacji ACCA, przed jej ukończeniem ma unikalną możliwość otrzymania ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business.

Jak uzyskać dyplom Advanced Diploma in Accounting and Business?
1.    pierwszym krokiem jest dokonanie rejestracji w organizacji ACCA, tutaj
2.    studenci korzystający ze wszystkich zwolnień z egzaminów ACCA z poziomów Applied Knowledge i Applied Skills (dawne Fundamentals), muszą zdać w sesjach ACCA przynajmniej 2 egzaminy z poziomu Applied Skills (dawne F4-F9),
3.    należy ukończyć intenetowe szkolenie Ethics and Professional Skills Module.

o    Masz apetyt na więcej? Jeśli chcesz dowiedzieć się, dlaczego warto zostać członkiem stowarzyszenia ACCA, przejdź do strony „Twoja droga do ACCA”