Działania na rzecz wspierania ambitnych form przedsiębiorczości dalece wykraczają poza mury uczelni, o czym świadczą realizowane w ostatnich latach programy i projekty o zasięgu ogólnopolskim bądź regionalnym (Mazowsze).

Kształcenie na odległość - Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji

Przedsiębiorczość jest zjawiskiem bardzo złożonym i wielowymiarowym, o czym świadczy fakt, że mimo prowadzonych od początku XVIII wieku badań, w gronie naukowców zajmujących się tą problematyką występuje nadal wiele kontrowersji i wątpliwości, dotyczących fundamentalnych kwestii – począwszy od definicji przedsiębiorcy oraz interpretacji przedsiębiorczości jako zjawiska społeczno-gospodarczego.

Zachęcamy do zapoznania się ze zwiastunem filmowym

Stołeczne Forum Przedsiębiorczości

W partnerstwie z władzami Warszawy, w I połowie 2012 r.  został zainicjowany projekt Stołeczne Forum Przedsiębiorczości, który wychodził naprzeciw potrzebom w zakresie współpracy z przedsiębiorcami na szczeblu dzielnicy. Na obszarze Warszawy funkcjonuje aktualnie ok. 160 tys. firm, co oznacza, że w poszczególnych dzielnicach działa kilka a nawet kilkanaście tysięcy podmiotów. Współpraca między przedsiębiorcami jest bardzo ograniczona bądź w ogóle nie istnieje. Projekt inicjował współpracę oraz budował relacje sieciowe wśród przedsiębiorców w 6 dzielnicach Warszawy (Ochota, Praga Południe, Targówek, Ursynów, Wilanów, Wola), a także wdrażał skuteczne metody i instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez organy samorządowe. Koordynatorem projektu Stołeczne Forum Przedsiębiorczości z ramienia Akademii Leona Koźmińskiego był Mariusz Łopaciński. Realizacja Projektu zakończyła się z końcem 2014 roku.

Przedsiębiorczość w Sektorach Kreatywnych

Czerpiąc z międzynarodowych doświadczeń w stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości w branżach kultury i sztuki i łącząc je z narzędziami wsparcia nowych firm dostępnymi w Polsce dzięki środkom UE, Akademia Leona Koźmińskiego uruchomiła w 2011 r. projekt Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych. To dwuletnie, zakrojone na dużą skalę przedsięwzięcie szkoleniowo-inwestycyjno-doradcze, w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego podstawowym celem było wsparcie 100 osób o szczególnych predyspozycjach do pracy w dziedzinach kreatywnych w uruchomieniu w tym sektorze nowych firm na terenie Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Dodatkowym efektem, który zadecydował o trwałości projektu było wypracowanie różnorodnych form doświadczeń współpracy ze środowiskiem kreatywnym oraz rekomendacji dla programu kształcenia w dziedzinie przedsiębiorczości  na różnych poziomach kształcenia artystycznego. Koordynatorem projektu Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych był dr Piotr Kaczmarek-Kurczak.

Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu

Do idei ambitnej przedsiębiorczości nawiązywał bezpośrednio kolejny projekt Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu (WSAB) realizowany w latach 2009 – 2011 w partnerstwie z Urzędem m.st. Warszawy (dofinansowanie w ramach POKL, Działanie 6.2). Wzbudził on olbrzymie zainteresowanie wśród warszawiaków, zgłosiło się bowiem ponad 3 000 kandydatów. W ramach przyznanych środków możliwe było przeszkolenie 370 kandydatów na przedsiębiorców, wywodzących się z różnych środowisk. Najlepsi (72 osoby) uzyskali dotację inwestycyjną na rozpoczęcie działalności, następnie uzyskali pomoc doradczą przez pierwsze 12 miesięcy.

INNOWATOR

W latach 2007 – 2009 na zlecenie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) był realizowany program szkoleniowo – doradczy w zakresie przedsiębiorczości w obszarach zaawansowanych technologii - INNOWATOR. Łącznie przeszkolono  50 młodych pracowników naukowych z całego kraju. Najlepsi otrzymali od FNP dofinansowanie, niezbędne do uruchomienia firmy opartej na zaawansowanych technologiach.

Jak uruchomić własny biznes. Program szkoleniowo – doradczy dla studentów

Pierwszą inicjatywą w zakresie wspierania ambitnej przedsiębiorczości na Mazowszu był  projekt Akademii Leona Koźmińskiego „Jak uruchomić własny biznes. Program szkoleniowo – doradczy dla studentów”, dofinansowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Działanie 2.5). W wyniku realizacji projektu zostało przeszkolonych 120 studentów z 32 uczelni woj. Mazowieckiego, z których 12 uzyskało dotację biznesową. Uczestnicy projektu uruchomili łącznie 21 firm.

Przedsiębiorczość dla ambitnych

W 2006 r. został stworzony przez prof. J. Cieślika autorski Portal edukacyjny „Przedsiębiorczość dla ambitnych”. Zawiera on materiały dydaktyczne w formacie e-learningu oraz narzędzia analityczne przydatne w przygotowaniu się do uruchomienia własnej firmy. Materiały na Portalu (także w wersji video) są dostępne dla wszystkich zainteresowanych adeptów biznesu.  

Stworzona platforma elektroniczna służy także do realizacji różnorodnych projektów o charakterze szkoleniowo – doradczym.