Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej

Problematyka przedsiębiorczości znajduje poczesne miejsce w ofercie dydaktycznej  Akademii  Leona Koźmińskiego, od momentu  powstania uczelni w 1993 roku. Akademia  jest wiodącym ośrodkiem w tej dziedzinie o czym może świadczyć  fakt, że nasi pracownicy - prof. ALK dr hab. Jerzy Cieślik i dr S. Gudkova są autorami dwóch wiodących na rynku polskim podręczników z zakresu przedsiębiorczości.

W celu upowszechnienia doświadczeń i dobrych praktyk  w nauczaniu  przedsiębiorczości na poziomie akademickim, w  2007 roku zainicjowany został  ogólnopolski program kształcenia wykładowców innowacyjnej przedsiębiorczości. Jest on adresowany głównie do uczeni nieekonomicznych, gdzie potrzeba wdrażania edukacji w dziedzinie przedsiębiorczości jest największa. Dzięki dofinansowaniu MNiSW w ramach programu „Kreator innowacyjności” zostało przeszkolonych a także uzyskało wsparcie merytoryczne kilkudziesięciu wykładowców. Dzięki temu w ponad 40 uczelniach na terenie całego kraju (głównie politechnikach, uczelniach rolniczych, uniwersytetach) zostały wdrożone zajęcia z innowacyjnej przedsiębiorczości dla studentów i doktorantów. Ważnym efektem prowadzonych działań szkoleniowo – doradczych było powstanie Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA) jako forum współpracy i wymiany doświadczeń. Koordynatorem Sieci jest profesor ALK dr hab. Jerzy Cieślik. W różnorodnych inicjatywach edukacyjnych, wymianie doświadczeń i współpracy, bardzo ważną rolę odgrywa dedykowana platforma elektroniczna SEIPA www.seipa.edu.pl, na której można znaleźć dodatkowe informacje na temat tego nurtu działalności.