Kadra

O kadrze

Prof. dr hab. Jerzy Cieślik

 

Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości

 

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (SGH) a następnie pracownik tej uczelni do 1990 r. Członek założycielskiego Komitetu Narodowego AIESEC Polska w latach 1971 – 1973. W okresie 1990-2003 współzałożyciel, Członek Zarządu, a w latach 1996-2000 Prezes Zarządu Ernst & Young w Polsce. Zajmował się budową od podstaw struktur organizacyjnych Ernst & Young i  jego kluczowych obszarów funkcjonalnych: doradztwa gospodarczego, doradztwa podatkowego oraz usług księgowych. Licencjonowany doradca podatkowy.

Od 2004 r. profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Centrum Przedsiębiorczości. W sferze dydaktyki specjalizuje się w dziedzinie ambitnych form przedsiębiorczości (przedsiębiorczości dynamicznej, technologicznej, międzynarodowej, w przemysłach kreatywnych). Jest autorem podręcznika Przedsiębiorczość dla ambitnych: Jak uruchomić własny biznes (2010) oraz portalu edukacyjno-doradczego o tym samym tytule. Zainicjował ogólnopolski program szkolenia i doradztwa dla wykładowców przedsiębiorczości. Koordynator ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA).

 

Autor licznych publikacji naukowych krajowych i międzynarodowych, dotyczących przedsiębiorczości, innowacji i internacjonalizacji oraz polityki gospodarczej.  W tym monografii: Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, Wydawnictwo Akademickie SEDNO (2014) oraz Entrepreneurship in Emerging Economies Enhancing its Contribution to Socio-Economic Development, Palgrave Macmillan/Springer (2017).

 

Dr Piotr Kaczmarek-Kurczak

 

Katedra Przedsiębiorczości (współpracuje z Centrum Przedsiębiorczości)

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: historia), po studiach przez 7 lat był współwłaścicielem biura rachunkowego w Warszawie i niezależnym projektantem serwisów internetowych. Słuchacz seminarium doktorskiego w Akademii Leona Koźmińskiego w 2006 roku obronił doktorat z zarządzania (promotor: prof. A. K. Koźmiński).

W latach 2006-2012 adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego, wykładowca z zakresu zarządzania wiedzą, kreatywnością, zmianą i innowacjami. Autor publikacji z dziedziny zarządzania, zarządzania wiedzą i przedsiębiorczości w czasopismach MBA i Problemy Zarządzania oraz popularyzator wiedzy z zakresu zarządzania na łamach dodatku psychologicznego JA-MY-ONI tygodnika POLITYKA. Ekspert i szkoleniowiec w projekcie Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu (2010).

Od 2012 adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości ALK. Koordynator projektu Przedsiębiorczość w Sektorach Kreatywnych realizowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego.

Dr André van Stel

 

Katedra Przedsiębiorczości (współpracuje z Centrum Przedsiębiorczości)

Absolwent Erasmus University w Rotterdamie (kierunek: ekonometria). Doktor nauk ekonomicznych. Od 2014 roku profesor nadzwyczajny Akademii Leona Koźmińskiego. Działalność naukową prowadzi również na University of Dublin w Irlandii. Wcześniej działalność badawczą prowadził w ośrodkach naukowych takich jak University of Amsterdam, Cranfield University, Erasmus University Rotterdam oraz Max Planck Institute of Economic. Jego zainteresowania badawcze to ekonomika przedsiębiorczości. Autor publikacji w czasopismach Entrepreneurship Theory and Practice, Journal of Business Venturing, Small Business Economics and Venture Capital.

Mariusz Łopaciński

 

Pracownik Centrum Przedsiębiorczości oraz Biura Projektów (PMO) Akademii Leona Koźmińskiego. Odpowiedzialny za kontakty z biznesem i administracją oraz projekty wewnętrzne, związane ze zmianą organizacyjną. Doktorant kierunku zarządzanie.

Od szeregu lat związany ze szkolnictwem wyższym. Posiada doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi (również w strukturze rozproszonej) potwierdzone licznymi certyfikatami w obszarze zarządzania. Project Manager. W latach 2005 -2007 jeden z dwóch ogólnopolskich koordynatorów europejskiego projektu Erasmus – OBSER realizowanego na zlecenie Komisji Europejskiej. 2013 – 2014 koordynator projektu „Stołeczne Forum Przedsiębiorczości” realizowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego przy współudziale m.st Warszawy. Członek zespołów badawczych.

Marta Sierant

 

Asystentka Dyrektora Centrum Przedsiębiorczości

Absolwentka Akademii Leona Koźmińskiego (kierunek: Psychologia w zarządzaniu). Doświadczenie zawodowe zdobywała jako specjalista w Biurze Obsługi Działalności Naukowej Akademii Leona Koźmińskiego a także pracując w charakterze Asystentki w projektach współfinansowanych ze środków UE oraz MNiSW ( „Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes”, „Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej”, „Warszawa stolicą Ambitnego Biznesu” oraz „Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych”).