Międzynarodowe badania intencji przedsiębiorczych studentów

Akademia Leona Koźmińskiego uczestniczy w międzynarodowym badaniu intencji przedsiębiorczych studentów GUESSS. (Global University Entrepreneurial Spirit Student’s Survey). Ten cykliczny projekt jest koordynowany przez Uniwersytet St. Gallen (Szwajcaria) i obejmuje  ponad 700 uniwersytetów z 34 krajów. Dzięki temu badaniu dowiemy się więcej o ambicjach przedsiębiorczych naszych studentów i będziemy mogli porównać je w skali światowej.

Badania naukowe

Prowadzone w Centrum Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego badania naukowe koncentrują się na następujących obszarach:

Międzynarodowe porównania aktywności przedsiębiorczej

Ten kierunek badawczy jest realizowany we współpracy z wiodącym instytutem holenderskim EIM www.eim.nl.  Efektem badań jest harmonizacja danych statystycznych n.t. aktywności przedsiębiorczej (business ownership rate) w czterech krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Umożliwiło to porównanie trendów aktywności przedsiębiorczej, zarówno w obrębie tej grupy, jak również w szerszej perspektywie krajów, należących do OECD.

 

 

 

Przedsiębiorczość lokalna

Badania w tym nurcie dotyczą szczególnej kategorii, jaką jest przedsiębiorczość lokalna

Przedsiębiorstwa dynamiczne

Badania w tym nurcie dotyczą szczególnej kategorii, jaką są przedsiębiorstwa dynamiczne (o potencjale wzrostowym). Są to jednostki, które od momentu uruchomienia utrzymują wysoką dynamikę wzrostu, przechodząc od grupy firm mikro do małych a następnie średnich, osiągając niekiedy znaczące rozmiary. Prace badawcze dotyczyły określenia skali tego zjawiska w Polsce a także zintegrowanych metod pomiaru, które uwzględniałyby zarówno efekty dynamicznej orientacji, jaki i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Przedsiębiorczość technologiczna

Ten kierunek badań dotyczy w pierwszej kolejności zależności między perspektywami rozwoju młodych zaawansowanych technologicznie firm ich internacjonalizacją. Wspomniane badania były realizowane na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach szerszego projektu PARP „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu”. - Portal Innowacji

Przedsiębiorczość międzynarodowa
Teoria i metodyka nauczania przedsiębiorczości

W ramach tego kierunku prowadzone są badania nad najnowszymi trendami w nauczaniu przedsiębiorczości na poziomie akademickim na świecie, z punktu widzenia wykorzystania najlepszych doświadczeń międzynarodowych w polskich uczelniach. Analizowane są także związki między dydaktyką a innymi formami wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej.