CENTRUM ETYKI BIZNESU  (CEBI)

Współpracujący 

Kontakt:

Sekretarz Katedry Dr Dariusz Bąk pokój B-14 tel.: 22 519 22 58 fax: tel./fax:
Etyka

Roman Ingarden, Wykłady z etyki, PWN 1989

Vermon Bounke, Historia etyki, Wydawnictwo Krupski.sp1994

Tadeusz Czeżowski, Pisma z etyki i teorii wartości, Ossolineum,1989

Richard Brandt, Etyka, PWN1996

Alsadair Mc Intyre, Krótka historia etyki, PWN 1995

Ila Lazari-Pawłowska, Etyka,1992

Tadeusz Kotarbiński, Pisma etyczne, Ossolineum 1994

Leon Petrażycki, O nauce, prawie i moralności PWN 1985

Maria Ossowska, Podstawy nauki o moralności, Ossolineum 1994

Peter Singer, Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, 1998

Władysław Tatarkiewicz, Pisma z etyki i teorii szczęścia, Ossolineum 1992

Peter Vardy, Paul Grosch,Etyka, Zysk i ska,1995 Tadeusz Styczeń, ABC etyki, Lublin 1986

Etyka biznesu

Chappell T., Dusza biznesu, Wyd. Studio Emka, Warszawa 1998.

Blanschard K., M. Oconnor, Zarządzanie poprzez wartości, Wyd. Studio Emka, Warszawa 1998.

Brown M.T., Proces etyczny : strategia podejmowania właściwych decyzji, w: Prakseologia 134-137, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1997.

Bollier D., Mierzyć wyżej, Business Press, Warszawa 1999.

Borkowski T., Etyka biznesmena, w: Strategia w biznesie, pod red. K. Sedlaka, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1993, s.164-176.

Chryssides G.D., Kaler J.H., wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa.

Dietl J., Gasparski W., Etyka biznesu, PWN, Warszawa 1999.

Dylus A., Gospodarka, moralność, chrześcijaństwo, Kontrast, Warszawa 1994

Fukuyama F., Zaufanie, PWN, Warszawa-Wrocław 1997

Gasparski W., Prakseologia, oficyna wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania, Warszawa 1999

Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000.

Gasparski w., A. Lewicka-Strzałecka, Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania, Wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 1999.

Gasparski W., A. Lewicka-Strzałecka, Etyka biznesu jako przedmiot nauczania, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im L. Koźmińskiego, Warszawa 2001.

Godecki Z.., Etyka zawodowa w doradztwie podatkowym, Dom Organizatora, Toruń 1998.

Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996

Jackson J., Biznes i moralność, PWN, Warszawa 1999

Klimczak B., Etyka gospodarcza, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O.Langego , Wrocław 1999.

Kilmczak B., Etyczne otoczenie rynku kapitałowego, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O.Langego , Wrocław 1999.

Majka J., Etyka życia gospodarczego, Wyd. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1982.

Minus P.M., Etyka w biznesie, PWN 1998.

Neuhaus R.J., Biznes i ewangelia : wyzwanie dla chrześcijanina-kapitalisty, W Drodze, Poznan 1993.

Kostera M.., Etyka zarządzania, w: Prakseologia 118-119, Warszawa 1993.

Lewicka-Strzałecka A., Etyczne standardy firm i pracowników, Wyd. IFIS PAN, Warszawa 1999

Ockenfels W., Zarys katolickiej nauki społecznej, Wyd. Fundacji ATK, Warszawa

Ossowska M. Moralność mieszczańska, Ossolineum, Wrocław 1985

Poganowska B. (Red.),Elementy etyki gospodarki rynkowej, PWE, Warszawa 2000.

Polańska A., Ekonomia pracy w zarządzaniu, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995.

Porębski C., Czy etyka się opłaca ? Znak, Kraków 1997.

Pratley P. , Etyka w biznesie, Gebethner i Ska, Warszawa 1998.

Rivers W. L., Mathews, Etyka środków przekazu, ARS Polonia, Wyd. Artystyczne i filmowe, Warszawa 1995

Ryan L.V. Sójka J., Etyka biznesu, W Drodze, Poznań 1997.

Sternberg E, czysty biznes, etyka biznesu w działaniu, PWN, Warszawa 1998.

Szulczewski G., Etyczne aspekty transformacji życia gospodarczego, w : Państwo, społeczeństwo i gospodarka. Proces przekształceń systemowych, Wyd. SGH 1992.

Szulczewski G., Prekursorzy etyki życia gospodarczego, w: Prakseologia 126-127, Wyd. PAN IFiS Warszawa1995.

Szulczewski G., Etyka a rynek w koncepcji liberalnej., w: Prakseologia 130-133, Wyd. PAN IFiS, Warszawa 1996.

Zabieglik S. (Red.), Etyczne aspekty działalności gospodarczej, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2000.

Znak 513, Wyd. Znak, Kraków 1998

Znak Idee nr 6 Filozofia wolnego rynku

A. Barcik, Etyka w zarządzaniu biznesem, Bielsko Biała 1999.

 

Dostępne w jezyku angielskim:

Andzief, Jorg and Macintosh, Malcolm: Perspectives on Corporate Citizenship. Greenleaf Publishing, 2001.

Hodges, Adrian; and Grayson, Dawid: Everybody’s Business. BK Publishing, 2002.

Gibb, Blair, and Schwartz, P.: When Good Companies Do Bad Things: Responsibility and Risk in an Age of Globalization. John Wiley and Sons, Inc. ; April 1999.

Logan, David: Employees in the Community: A Global Force for Good. The Corporate Citizenship Company: London, 2002.

Sullivan, Jeremiah: The Future of Corporate Globalization. From the Extended Order to the Global Village. Quorum Books, 2002.

Waddock, Sandra A.: Leading Corporate Citizens. Irvin / Mc Graw Hill, 2001

Integrity Management by Debbie Thome Leclair, O. C. Ferrell and John P. Fradedrich. A guide to managing Legal and Ethical Jssnes in the workplace. 

Bakke, Bennis W.: 1996, Privatizing ethics in business practice. Title: “ The evolving role of ethics in business”: Conference Report.

Day, Louis, A.; Ethics in media communications”; cases and controversies ; Belmont, CA: Wadsworth Publishing Co; 1994;

Lichtenberg, J.: “What are the codes of Ethics for”, Codes of Ethics and the Professors edited by M. Candy and S. Black. Melbourne Univ. Press; 1996. Reproduced in Engineering, Ethics and the Environment by P.A. Veilind and A.S. Gunn pp.216. Cambridge Univ. Press, 1998.

Media Ethics; issues and cases. Boston, MA: Mc Graw – Hill; 1998

“Public Relations ethics”. Greenwich CT: Jai Press; 1994

Integrity Management: “A Guide to Managing Legal and Ethical Issues in the Workplace” by Debbie Thorne Leclair, et al.

Business and Society: Corporate tragedy , Public Policy and Ethics by James F. Post, et al.

Business Ethics. Concepts and Cases ( 5 – th Edition ) by Manuel G. Velasqez

Effective Public Relations (8th Edition ), Scott M. Cutling

Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy & Ethics

Professional Ethics and Social Responsibility

Corporate`s Struggle With Ethics

Ethical Practice and the Abuse of Power i Social Responsibility: Leave No Stone Unturned.

Amstutz, Mark. International ethics: concepts, theories & cases in global politics, Lanham, 1999

Applying professional standards & ethics in the nineties: a workbook & study guide with cases for public administrators, Washington DC, 1994

Buston, Uoyd. Ethical aspects of public sector negotiation, Washington DC, 1987

Business ethics: readings & cases in corporate morality – NY, Mc Graw – Hill, 1995

Thinking about international ethics: moral theory & cases from American foreign policy. Harbour, Frances Vryling Boulder, CO: Westview Press, 1999

Management ethics. Pymble, N. S. W.: Harper Educational, 1995

Business ethics – James Owens – Arington, VA: Executive Publications, 1989

Lichtenberg J. – What are the codes of ethics for?. Codes of Ethics & the Professions – edited by M. Candy & S. Black. Melbourne Univ. Press, 1996

Business ethics: Ethical Decision Making & Cases by O.C. Ferell ( July 2001 )

The Power of Ethical management by Norman Vincent Peale, Keneth H. Blanchard ( February 1988 )

Religions Resources for Business Ethics. G. Enderle

International Business Ethics: Challenges and Approaches, G. Enderle, Notre Dam; University of Notre Dam Press 1999

Worldwide Survey of Business Ethics in the 1990 S reports on business ethics in .... North America

Five views on International Business Ethics, T. Abeng, G. Enderle

Moral Leadership in Action by Heidi von Weltziein Hoivik

The Politics of Fortune: A New Agenda For Business Leader’s by Jeffrey E. Garten

“International Business, Ethics: Challenges and Approaches” by G. Enderle. Notre Dame: University of Notre Dame Press 1999. 
Paperbade US $ 27

“Five views on International Business Ethics”, T. Abeng, G. Enderle, H. Küng, A. Sen, A. Takahashi, K. Yamaji

“Religions Resources for Business Ethics” by George’s Enderle

Ronald A. Howard: A) Business Ethics: Tell the Truth , 
B) Decision Analysis: Practice and Promise , C) The Libertarian Heart 

Michael R. Fehling: Plans in Organizations

Ross Shachter: A Decision – Based View of Casuality

 

Rafik Issa Beckun: Islamic Business Ethics

William H. Shaw: Moral Issues in Business

Boye Lafayette De Mente:, Japanese Etiquette & Ethics in Business.

A professional’s guide to the events, ethical issues, and proposed reforms, by Arthur L. Berkowitz ( July 2002 )

The Rise and Fall by Loren Fox

Richard J. Schorth, A. Larry Elliot: “How companies Lie: Why Enron Is Just the tip of the Iceberg.

Peter C. Fusaro: What went wrong at Enron: Everyone’s Guide to the Largest Bankruptcy in U.S. History.

Dirk J. Barreveld: The Enron Collapse: Creative Accounting Wrong Economics or Criminal Acts?

www.cebcgdobas.org/Publications/Speeches/; „Human Rights A Business Ethics” speech by Anan Panyarachun.

Marking Center For Applied Ethics http:// onlineethics. org.

www. bsr. org Library White Page’s

“Issues in Ethics”, Quarterly

Business ethics

Andzief, Jorg and Macintosh, Malcolm: Perspectives on Corporate Citizenship. Greenleaf Publishing, 2001.

Hodges, Adrian; and Grayson, Dawid: Everybody’s Business. BK Publishing, 2002.

Gibb, Blair, and Schwartz, P.: When Good Companies Do Bad Things: Responsibility and Risk in an Age of Globalization. John Wiley and Sons, Inc. ; April 1999.

Logan, David: Employees in the Community: A Global Force for Good. The Corporate Citizenship Company: London, 2002.

Sullivan, Jeremiah: The Future of Corporate Globalization. From the Extended Order to the Global Village. Quorum Books, 2002.

Waddock, Sandra A.: Leading Corporate Citizens. Irvin / Mc Graw Hill, 2001

Integrity Management by Debbie Thome Leclair, O. C. Ferrell and John P. Fradedrich. A guide to managing Legal and Ethical Jssnes in the workplace.

Bakke, Bennis W.: 1996, Privatizing ethics in business practice. Title: “ The evolving role of ethics in business”: Conference Report.

Day, Louis, A.; Ethics in media communications”; cases and controversies ; Belmont, CA: Wadsworth Publishing Co; 1994;

Lichtenberg, J.: “What are the codes of Ethics for”, Codes of Ethics and the Professors edited by M. Candy and S. Black. Melbourne Univ. Press; 1996. Reproduced in Engineering, Ethics and the Environment by P.A. Veilind and A.S. Gunn pp.216. Cambridge Univ. Press, 1998.

Media Ethics; issues and cases. Boston, MA: Mc Graw – Hill; 1998

“Public Relations ethics”. Greenwich CT: Jai Press; 1994

Integrity Management: “A Guide to Managing Legal and Ethical Issues in the Workplace” by Debbie Thorne Leclair, et al.

Business and Society: Corporate tragedy , Public Policy and Ethics by James F. Post, et al.

Business Ethics. Concepts and Cases ( 5 – th Edition ) by Manuel G. Velasqez

Effective Public Relations (8th Edition ), Scott M. Cutling

Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy & Ethics

Professional Ethics and Social Responsibility

Corporate`s Struggle With Ethics

Ethical Practice and the Abuse of Power i Social Responsibility: Leave No Stone Unturned.

Amstutz, Mark. International ethics: concepts, theories & cases in global politics, Lanham, 1999

Applying professional standards & ethics in the nineties: a workbook & study guide with cases for public administrators, Washington DC, 1994

Buston, Uoyd. Ethical aspects of public sector negotiation, Washington DC, 1987

Business ethics: readings & cases in corporate morality – NY, Mc Graw – Hill, 1995

Thinking about international ethics: moral theory & cases from American foreign policy. Harbour, Frances Vryling Boulder, CO: Westview Press, 1999

Management ethics. Pymble, N. S. W.: Harper Educational, 1995

Business ethics – James Owens – Arington, VA: Executive Publications, 1989

Lichtenberg J. – What are the codes of ethics for?. Codes of Ethics & the Professions – edited by M. Candy & S. Black. Melbourne Univ. Press, 1996

Business ethics: Ethical Decision Making & Cases by O.C. Ferell ( July 2001 )

The Power of Ethical management by Norman Vincent Peale, Keneth H. Blanchard ( February 1988 )

Religions Resources for Business Ethics. G. Enderle

International Business Ethics: Challenges and Approaches, G. Enderle, Notre Dam; University of Notre Dam Press 1999

Worldwide Survey of Business Ethics in the 1990 S reports on business ethics in .... North America

Five views on International Business Ethics, T. Abeng, G. Enderle

Moral Leadership in Action by Heidi von Weltziein Hoivik

The Politics of Fortune: A New Agenda For Business Leader’s by Jeffrey E. Garten

“International Business, Ethics: Challenges and Approaches” by G. Enderle. Notre Dame: University of Notre Dame Press 1999.

Paperbade US $ 27

“Five views on International Business Ethics”, T. Abeng, G. Enderle, H. Küng, A. Sen, A. Takahashi, K. Yamaji

“Religions Resources for Business Ethics” by George’s Enderle

Ronald A. Howard: A) Business Ethics: Tell the Truth , 
B) Decision Analysis: Practice and Promise , C) The Libertarian Heart

Michael R. Fehling: Plans in Organizations

Ross Shachter: A Decision – Based View of Casuality

Rafik Issa Beckun: Islamic Business Ethics

William H. Shaw: Moral Issues in Business

Boye Lafayette De Mente:, Japanese Etiquette & Ethics in Business.

A professional’s guide to the events, ethical issues, and proposed reforms, by Arthur L. Berkowitz ( July 2002 )
The Rise and Fall by Loren Fox

Richard J. Schorth, A. Larry Elliot: “How companies Lie: Why Enron Is Just the tip of the Iceberg.

Peter C. Fusaro: What went wrong at Enron: Everyone’s Guide to the Largest Bankruptcy in U.S. History.

Dirk J. Barreveld: The Enron Collapse: Creative Accounting Wrong Economics or Criminal Acts?

www.cebcgdobas.org/Publications/Speeches/; „Human Rights A Business Ethics” speech by Anan Panyarachun.

Marking Center For Applied Ethics http://onlineethics.org

www. bsr. org Library White Page’s
“Issues in Ethics”, Quarterly

Responsibility

F. W. Abrams, Management’s Responsibilities in a Complex World, „Harvard Business Journal”, 1951 No 3.

Age Discrimination in Employment Act, Public Law 90-202, December 15, 1967.

http://www.aetna.com/aboutaetna.htm

http://www.aetna.com/sponsorships

http://www.aetna.com/foundation

http://www.aetna.com/community

Americans with Disabilities Act, Public Law 101-336, 101st Congress, July 26, 1990

T. Bardshaw, Introduction, in: Corporations and their Critics. Issues and Answers on the Problems of Corporate Social Responsibilities, ed. by T. Branshaw and D. Vogel, New York 1981.

T. L. Besser, The Significance of Community to Business Social Responsibility, “Rural Sociology”, No 3 (63), September 1998,

D. Bollier, Mierzyć wyżej, Warszawa 1999.

L. Burke, J. M. Logsdon, W. Mitchell, Martha Reiner, and David Vogel, Corporate Community Involvement in the San Francisco Bay Area, „California Management Review”, Vol. XXVII No 3, 1986.

A. Chayes, The Rule of Law, in: The Corporation in Modern Society, Cambridge (Massachusetts) 1960.

A. B. Carroll, Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct, “Business and Society”, No 38, September 1999.

Cigna Corporation, 1998 Annual Report.

Civil Rights Act, Public Law 102-166, 102d Congress, November 21, 1991.

http://www.colt.com/colt/html/b5a_training.html

http://www.colt.com/colt/html/c5_firearmsafety.html

J. C. Corson, Business in the Human Society, New York 1971.

http://www.dupont.com/corp/environment/commitment.thml

http://www.dupont.com/corp.social.html

http://www.dupont.com/corp/support/support.html

W. von Eckard, Business and Urban Order, in: The American Business Corporation. New Perspectives on Profit and Purpose, edited by Eli Goldston, Herbert C. Morton and G. Neal Ryland, 2nd edition, Cambridge (Massachusetts), London 1972.

R. Eells (ed.), International Business Philanthropy, New York - London 1979.

C. G. Eklund, Corporate Responsibility and Minority Economic Development, in: Corporations and their Critics...

Floods. Causes, Effects and Risk Assessment. A Partner Reinsurance Company Publication, Pembroke (Bermuda) 1997.

http://www.ford.com/default.asp?pageid=4

http://www.ford.com/default.asp?pageid=105

C. F. Fretz, Joanne Hayman, Progress for Women - Men Still More Equal, „Harvard Business Review” September-October 1973.

D. W. Greening, B. Gray, Testing a Model of Organizational Response to Social and Political Issues, “Academy of Management Journal”, Vol. 37, No 3, June 1994.

E. Goldston, New Prospects for American Business, in: The American Business Corporation. New Perspectives on Profit and Purpose…

J. D. Goodstain, Institutional Pressures and Strategic Responsiveness: Employer Involvement in Work-Family Issues, „Academy of Management Journal”, 1994, Vol. 37, No.2.

M. Heald, The Social Responsibilities of Business: Company and Community, 1900-1960, Cleveland - London 1970.

J. W. Hennessey, Jr., Educating Managers for Modern Society, in: The American
Business Corporation. New Perspectives on Profit and Purpose…
K. W. Inskeep, Views of Social Responsibility: The Investment of Pension Funds in the Evangelical Lutheran Church of America.

P. Ireland, Corporate Governance, Stakeholding, and the Company, “Journal of Law and Society”, No 3(23), September 1996.

M. T. Jones, The Poverty of Corporate Social Responsibility, “Quarterly Journal of Ideology”, No. 1-2 (19), June 1996.

M. T. Jones, Missing the Forest for the Trees: A Critique of the Social Responsibility Concept and Discourse, “Business and Society”, No 1 (35), March 1996.

M. A. Konovsky, S. D. Pugh, Citizenship Behavior and Social Exchange, “Academy of Management Journal, Vol. 37, No 3, 1994.

http://www.levistrauss.com/about/vision.html

http://www.levistrauss.com/hr/culture.html

http://www.levistrauss.com/hr/benefits.html

J. E Liebig, Business Ethics: Profiles in Civic Virtue, Golden 1990.

http://www.lmco.com/exeth/html/sel_1/ethset.html

http://www.lmco.com/exeth/html/set_1/val_stmt.html

http://www.lockheedmartin.com./community/

M. P. Mangaliso, South Africa: Corporate Social Responsibility and the Sullivan Principles, “Journal of Black Studies” No 2(28), November 1997

A. T. Marlin, Corporate Social Performance. A Comparative Perspective, in: Corporations and their Critics...

S. E. Mason, P. E. Mundrack, Are Individuals Who Agree That Corporate Social Responsibility Is a ‘Fundamentally Subversive Doctrine’ Inherently Unethical?” “Applied Psychology. An International Review”, No 2(46), April 1997.

http://www.mcdonalds.com/community/community.html

http://www.rmhc.com/

Medical Leave Act, Public Law 103-3, 103d Congress, February 5, 1993, Sec. 2. Findings and Purposes.

B. Moore, jr., Moral Aspects of Economic Growth and Other Essays, Ithaca, London 1998.

P. W. Moore, Corporate Social Reform: An Activist’s Viewpoint, in: The Unstable Ground...

N. Munk, How Levi’s Trashed a Great American Brand, “Fortune”, April 12, 1999.

M. Parker, Ethics and Organizations, London, Thousand Oaks, New Delhi, 1998.

J. E. Post, W. C. Frederick, A. T. Lawrence, J. Weber, Business and Society. Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, 8th ed, New York 1996.

G. N. Powell, D. A. Butterfield, Investigating the „Glass Ceiling” Phenomenon: An Empirical Study of Actual Promotion to Top Management, „Academy of Management Journal” 1994, Vol. 94 No 1.

Pregnancy Discrimination Act, Public Law 95-555, 95th Congress, October 31, 1978.

A. Reder, In Pursuit of Principle and Profit. Business Success through Social Responsibility, New York 1994.

H. J. Samuels, Black Capitalism: An Investment in America, in: The American Business Corporation. New Perspectives on Profit and Purpose...

P. Shirvastava, Industrial Environmental Crises and Corporate Social Responsibility, “Journal of Socio-Economics”, No 1(24), Spring 1995.

A. D. Shocker, S. Praksh Sethi, An Approach to Incorporating Social Preferences in Developing Corporate Action Strategies, in: The Unstable Ground: Corporate Social Policy in a Dynamic Society, ed. by S. Prakash Sethi, Los Angeles 1974.

H. D. Skipper, Insurer Solvency Regulation in the United States, in: Policy Issues in Insurance, Paris 1993.

C. Smith, The New Corporate Philanthropy, „Harvard Business Review” May-June 1994.

T. Smith, The Ethical Responsibilities of Multinational Companies, in: Corporations and Their Critics...

C. A. Stabile, Nike, Social Responsibility and the Hidden abode of Production, “Critical Studies in Media Communication”, No 17, June 2000.

E. Sternberg, Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, Warszawa 1998.

United States Department of Agriculture, Risk Management. Crop Insurance Program, Briefing Material 1998.

http://www.texaco.com/she/main.html

http://www.texaco.com/support/main.html

http://www.texaco.com/shared/pr/1999pr/

http://www.3m.com/profile/envt/facts.html

http://www.3m.com/profile/community

C. C. Walton, Corporate Encounters. Ethics, Law § the Business Environment, Fort North 1992.

F. White, T. Smith, Corporate Church Responsibility, in: The Unstable Ground...

Centrum CSR na Bocconi University:
http://www.uni-bocconi.it/

http://www.accountability.org.uk/default.asp

http://www.bitc.org.uk/index.html

http://www.csrdatanetworks.com/index.php

http://www.ethicalcorp.com/

http://www.euractiv.com/cgi-bin/cgint.exe/623541-977?1&1000=1&1011=foccsr

Etyka marketingu

LITERATURA

Wojciech Drżewski, "Reklama i prawo", Poradnik, Wydawnictwo INICJAŁ
Ryszard Skubisz, Robert Sagan, "Prawo reklamy"

J. Szwaja, "Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz"

Philip Kotler, "Marketing"

Krystyna Wójcik, "Public relations od A do Z", Analizowanie sytuacji wyjściowej, planowanie działań.
Sam Black "Public relations". Dom Wydawniczy ABC

Alma Kadragic, Piotr Czarnowski, "Public relations czyli promocja reputacji, praktyka działania"

Tomasz Goban-Klas "Public relations czyli promocja reputacji"

Praca zbiorowa pod redakcją Anny Adamus-Matuszyńskiej "Wybrane problemy Public relations"

Tadeusz Sztucki, "Promocja, reklama"

Jolanta Łucewicz, "Organizacyjne zachowanie człowieka"

A. Karpowicz "Jak reklamować się zgodnie z prawem" Dom Wydawniczy ABC

B. Kwarciak, "Co trzeba wiedzieć o reklamie" Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu

T. Sztucki "Promocje sztuka pozyskiwania nabywcó T. Sztucki "Promocje

Doliński Mariusz "Psychologia reklamy" Agencja reklamowa AIDA

Gajewski Stanisław "Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing"

Garbarski Lechosław, Rutkowski Ireneusz, Wrzosek Wojciech "Marketing"

Hiam Aleksander "Specjalista ds. Marketingu" Dom Wydawniczy ABC

Przybyłowski Krzysztof, Steven W. Hartley, Roger A. Kevin, William Rudelius, "Marketing"

Przydatek Elżbieta, Przydatek Jan, "Promocja"

Rudnicki Leszek, "Zachowanie konsumentów na rynku"

Thomas Michael J., "Podręcznik marketingu"

T. Sztucki "Promocja, reklama, aktywizacja sprzedaży"

W. Budzyński "Reklama techniki skutecznej perswazji"

Lewis Herschell Gordon "Podręcznik reklamy"

Orżewski W. "Reklama i prawo", Inicjał S.C., Warszawa 1998.

Grzybczyk K. "Dzieło reklamowe i jego twórca", Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 1999

Lewiński P. "Retoryka reklamy" 1999

Sztucki T. " Promocja : reklama, aktywizacja sprzedaży, sztuka pozyskiwania nabywców" Agencja Wydawnicza "Placet" Warszawa 1999

Jachnis A. , Terelak J.F. ?Psychologia konsumenta i reklamy" Oficyna Wydawnicza Branta 1998

Lisowska- Magdziarz M. "Bunt na sprzedaż przemysł muzyczny reklama- semiotyka" Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Krakó muzyczny

Kall J. "Reklama" PWE 2000

Albin K. "Reklama przekaz, odbió Albin K. "Reklama

Gorbaniuk O. " struktura czynnikowa postaw wobec reklamy telewizyjnej" Marketing i Rynek 1999, nr 11

Goławska M. " Standaryzacja międzynarodowej reklamy" Marketing i Rynek1997, nr 1

" Reklama wg. Ottona Kleppnera" Feldberg Sja 2000

Bujnarowski, Cajsel "Uwarunkowania zakazu reklamy niektórych towarów" Monitor Prawniczy 1999/12/21 t-2 Dz.U. 82.35.230 art. 13

Owsiany A. "Ograniczenia prawne reklamy" Marketing i Rynek 1998 nr 6

Masiota " Wolna reklama i jej normatywne ograniczenia" RPEiS 2000/2/65 t-2, Dz.U. 93.47.211 art.16

Masion D. " Paradoks reklamy papierosów" Marketing i Rynek 1997 nr10,

Masion D. " Czy ładna reklama to dobra reklama" Marketing i Rynek 1996 nr3

Kowalski M.A. "Reklama dźwignią funduszu" Inicjat. Wydaenicza Warszawa 2000

Leszczak M. "Psychologia przekazu reklamowego" Kraków 2000

Zabawska K. "Reklamowe molestowanie" Vorte Beaute

White R. "Reklama" Buisness Press, Warszawa 1993

Karpowicz A. "Jak reklamować się zgodnie z prawem" Dom Wydawniczy ABC Warszawa1997

Kwarciak B. "Co trzeba wiedzieć o reklamie" Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu Kraków 1997

Czarnecki A. "Skuteczność reklamy", Marketing i Rynek 1996 nr 4

Kwarciak B. "Wielkie odkrycie reklamy: dziecko, Aida 1997 nr12

Reyher K. "Piekielna moc reklamy" Media Polska 1997 nr 6

Kossowski P. "Dziecko i reklama telewizyjna" Wydawnictwo ŻAK Warszawa 1999

CZASOPISMA

Impact

Brief

Media i Marketing

Marketing w praktyce

Marketing i rynek

Marketing serwis

Aida

Rynek wewnetrzny

INTERNET

Izba Gospodarcza Rekalmy Zewnetrznej
http://www.igrz.pl

 Jezuicka strona nt. reklamy
http://www.jezuici.pl/~rreclaw/reklama/reklama.html

Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy
http://www.iaa.org.pl/pages/frames/kodeksy.html

ECU MARKETING
http://www.ecu-marketing.pl/

Etyka konsumenta

Publikacje:

Desjardins, Joseph R.; McCall, John J., Contemporary Issues in Business Ethics, Wadsworth Publishing Company, 1996.
Dietl, J.; Gasparski, W. (ed.), Etyka biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.
Hirschman, O. Lojalność, krytyka, rozstanie. Reakcje na kryzys państwa, organizacji i przedsiębiorstwa, Znak, 1995.
McKenna, Regis, Relationship Marketing – Successful Strategies for the Age of the Customer, Addison-Wesley Publishing Company, Inc. 1991.
Liswood, Laura A., Serving Them Right. Innovative and Powerful Customer Retention Strategies, Harper & Row Publishers, New York, 1990.
Shaw, William H.; Barry, Vincent, Moral Issues in Business, Wadsworth Publishing Company, 1995.
Wilke, William L., Consumer Behavior, John Wiley & Sons, Inc., 1994.
Whiteley, Richard C., The Customer-driven company. Moving from Talk to Action, Addison-Wesley Publishing Company, 1991.
Żabiński, Ryszard, Rząd nie chce promocji, Słowo Polskie, 17 IV 2002.

SLOW FOOD
http://www.slowfood.pl

EKOKONSUMENT
http://www.ekokonsument.pl

Prawo:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży między przedsiębiorcami a konsumentami

I-624 Ochrona konsumenta przed reklamą wprowadzającą w błąd http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/i-624.htm

Rzeczpospolita 26.09.97 Nr 225. OCHRONA KONSUMENTA. Jak obronić się przed natarczywym sprzedawcą. Prywatność zagrożona. http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_970926/prawo/prawo_a_6.html

Kodeks Sprzedaży Bezpośredniej
http://212.244.180.196:8008/Publika5.nsf

Urzędy i organizacje:

Federal Trade Commission
http://www.ftc.gov/

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
http://www.uokik.gov.pl/

Federacja Konsumentów
http://www.federacja-konsumentow.org.pl/

Prawo w internecie
www.vagla.pl

Etyka zarządzania

Jay Antony "Machiavelli i zarządzanie" Polskie Wydawnictwo Ekonom Warszawa 1996

Nogalski B. Śniadecki J. "Etyka menedżerska w polskim biznesie" Poznań Akademia Ekonomiczna 1996

Wawrzyniak B. "Eurozarządzanie" Łódź 1995

Loch J. "Jak zostać mistrzem w biznesie" Warszawa 1996 Infor

Listwan T. "Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy" Wrocław Kadry 1995

Pietkiewicz E. "Nowoczesny menedżer" Warszawa Infor 1996

Steward D. M. /red./ "Praktyka kierowana" PWE Warszawa 1994

Wawrzyniak B. "Szkoła zarządzania" PWE Warszawa 1987

Pietrzkiewicz Tadeusz, "Etyka zarządzania działalnością gospodarczą" Orgmasz, Warszawa 1995

Pietrzkiewicz Tadeusz, "Systemy wartości i kodeksy etyczne w gospodarce" Orgmasz, Warszawa 1997

Wprowadzenie do etyki biznesu George D. Chryssides John H. Kaler Wydawnictwo Naukowe PWN W-wa 1999 r. Przekład: Hanna Simbierowicz Zofia Wiankowska

Etyka Biznesu Redakcja naukowa: Jerzy Dietl Wojciech Gasparski Wydawnictwo Naukowe PWN W-wa 2002 r.

Czysty Biznes-Etyka Biznesu w Działaniu Elaine Sternberg Wydawnictwo Naukowe PWN W-wa 1998 r. Przekład: Paweł Łuków

Dusza Biznesu Tom Chappel Wydawnictwo Studio EMKA 1998 r. Przekład: Wacław Sadkowski

Siedem Kultur Kapitalizmu Charles Hampden-Turner Alfons Trompenaars Dom Wydawniczy ABC W-wa 1998 Przekład: Dorota Gostyńska

Moralność Mieszczańska Maria Ossowska Wydawnictwo PAN 1985 r. Wyd. drugie

Chrześcianie za Wolnością Alejandro Antonio Chafuen Wydawnictwo RCANA

Kraków 2002 r. Redakcja: Zuzanna Dawidowicz

Sakiewka i Życie Jacques Le Goff Wydawnictwo MARABUT Gdańsk 1995 r. Przekład: Hanna Zaremska

BIBLIOGRAFIA ZARZĄDZANIE

Audyt wewnętrzny - teoria i praktyka Bolesław Rafał Kuc - PTM – 2002

Możesz być jeszcze lepszym menedżerem - Michael Armstrong - Amber – 2002

Anatomia biznesu. Budowanie zespołu, John Adair , Studio Emka , 2001

Buddenbrookowie czy piraci. Polscy przedsiębiorcy okresu głębokich przemian, UNIVERSITAS , 2002

Być liderem John Adair , Petit , 1998

Być liderem Rupert Eales-White , Bellona , 2000

Clausewitz o strategii Christopher Bassford , Tiha Ghyczy, von , Bolko Oetinger, von , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne , 2002

Czynnik ludzki - skuteczne przedsięwzięcia i wydajne zespoły Tom DeMarco , Timothy Lister , Wydawnictwa Naukowo-Techniczne , 2002,

Dochodząc do TAK - Negocjowanie bez poddawania się, William Ury , Roger Fisher , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne , 2000,

Elita biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu, Krzysztof Jasiecki , IFiS PAN , 2002

Forbes o największych sukcesach w świecie biznesu, Daniel Gross , Wydawnictwa Naukowo-Techniczne , 1999

Fuzje i przejęcia, Sudi Sudarsanam , WIG-Press , 1998

Fuzje i przejęcia, Hazel Johnson , A. Liber , 2000

Fuzje i przejęcia Techniki oceny opłacalności., Piotr J. Szczepanowski , PWN , 2000

Jack Welch 31 sekretów przywódcy, Robert Slater , K.E.Liber , 1999

Jak motywować pracowników Anne Bruce , James S. Pepitone , Read Me , 2001

Jak osiągnąć zysk w wydawnictwie T. Woll , BMR ,

Kierowanie James A.F. Stoner , R. Edward Freeman , Daniel R. Gilbert, Jr. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne , 2000

Kształtowanie miejsca pracy, Adryan Bell , Petit , 2001,

Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, Lidia Zbiegień-Maciąg , PWN , 1999,

Kulturowa zmienność organizacji, Łukasz Sułkowski , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne , 2002

Kultury i organizacje, Geert Hostede , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne , 2000

Metody manipulacji Thomas Wilhelm , Andreas Edmuller , Kursor Multimedia , 2000

Mówi Bill Gates - refleksje największego przedsiębiorcy XX wieku, Janet Lowe , K.E. Liber , 1999

Myśli przewodnie Druckera, Peter F. Drucker , MT Biznes , 2002

Nadzór korporacyjny, Magdalena Jerzemowska , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne , 2001

Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, Poltext , 1999

O zarządzaniu, Mark H. Mark H. McCormack , Studio Emka , 1998

Obrazy organizacji, Gareth Morgan , PWN , 2002

Osobowość lidera Brian Tracy , Frank M. Scheelen , Studio Emka , 2001

Partnerzy społeczni. Konflikty, kompromisy, kooperacja, Leszek Gilejko , Rafał Towalski , Poltext , 2002

Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce PWN , 1999,

Public relations, Moi Ali , Wiedza i Życie , 2002

Public Relations Education in Europe Józef Niżnik , Sue Wolstenholme , IFiS PAN , 2002

Public relations. Zarządzanie reputacją firmy Wojciech Budzyński , Poltext , 2001,

Racjonalność decyzji. Pewność i ryzyko Tadeusz Tyszka , Tomasz Zaleśkiewicz , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne , 2001,

Racjonalność myślenia, decydowanie i działanie, WSPiZ , 2000,

Szamani zarządzania John Micklethwait , Adrian Wooldridge , Zysk i S-ka , 2000

Wiek paradoksu, Charles Handy , Oficyna Ekonomiczna/Dom Wydawniczy ABC , 1996,

Wrogie przejęcia na rynku kapitałowym. Obrona, atak i rynek kontroli nad przedsiębiorstwami Tim Jenkinson , K.E. Liber , 1998

Zachowania w organizacji, Stephen P. Robbins , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne , 1998

Zarządzanie kryzysowe. Ryzyko, bezpieczeństwo, Paweł Tyrała , Marszałek Adam ,

Zarządzanie personelem Monika Kostera , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne , 2000

Zarządzanie zasobami ludzkimi Eugene McKenna , Nic Beech , FELBERG , 1999

Zmiany warty w zarządzaniu Uwe Renald Müller , Placet , 2000

Etyka finansów

Observatoire de la Finance
32, rue de l'Athénée
CH-1206 Geneve
Switzerland
www.obsfin.ch
+41 22 346-30-35 - phone
+41 22 789-14-60 - fax
Paul H. Dembinski
Director

 

Miesięcznik płaca
http://www.placa.pl

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
http://www.kibr.org.pl


Serdecznie zapraszamy
na doroczną konferencję Centrum Etyki Biznesu (CEBI) Akademii Leona Koźmińskiego i Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk pt. „Etyka Przywództwa. Moralne wyzwania w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej”

 

Więcej informacji:

 

Konferencja ISBEE 2012:

zdjęcia

film