CENTRUM ETYKI BIZNESU  (CEBI)

Współpracujący 

Kontakt:

Sekretarz Katedry Dr Dariusz Bąk pokój B-14 tel.: 22 519 22 58 fax: tel./fax:

ETYCZNA FIRMA PAKIET NARZĘDZIOWY DLA WDROŻENIA STANDARDÓW ETYCZNYCH W MAŁEJ I ŚREDNIEJ FIRMIE

Prof. dr hab. Jerzy Cieślik
Prof. dr hab. Wojciech Gasparski
Oddajemy Państwu do ręki pakiet narzędziowy pomocny we wdrożeniu programów etycznych w przedsiębiorstwie. Przygotowaliśmy go w Centrum Etyki Biznesu Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, z myślą o małych i średnich firmach.

pobierz załącznik


Serdecznie zapraszamy
na doroczną konferencję Centrum Etyki Biznesu (CEBI) Akademii Leona Koźmińskiego i Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk pt. „Etyka Przywództwa. Moralne wyzwania w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej”

 

Więcej informacji:

 

Konferencja ISBEE 2012:

zdjęcia

film