CENTRUM ETYKI BIZNESU  (CEBI)

Współpracujący 

Kontakt:

Sekretarz Katedry Dr Dariusz Bąk pokój B-14 tel.: 22 519 22 58 fax: tel./fax:

Badania 

Etyka życia gospodarczego, zwana też etyką biznesu jest dyscypliną uprawianą na przecięciu etyki jako działu filozofii praktycznej oraz działalności menedżerskiej związanej głównie z gospodarką i handlem (biznesem), choć nie tylko. Etyka biznesu definiowana jest jako systematyczne studium kwestii moralnych występujących w biznesie, bankowości, przemyśle i innych związanych z nimi rodzajach działalności, instytucji i - ogólnie - praktyki zachowań ludzi aktywnie czynnych w organizacjach gospodarczych. Przedmiotem refleksji etycznej są także przekonania ludzi działających oraz aktualne normy, wartości i sposoby postępowania.


Serdecznie zapraszamy
na doroczną konferencję Centrum Etyki Biznesu (CEBI) Akademii Leona Koźmińskiego i Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk pt. „Etyka Przywództwa. Moralne wyzwania w sferze politycznej, gospodarczej i społecznej”

 

Więcej informacji:

 

Konferencja ISBEE 2012:

zdjęcia

film